...

Disalin oleh www.kirakirademikian.com Tak Lela Ledhung Laras

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Disalin oleh www.kirakirademikian.com Tak Lela Ledhung Laras
Tak Lela Ledhung Laras Pelog Barang
(Diambil dari Buku Kempalan Langgam Karawitan Jawi karya Sri Widodo
Penerbit CV Cendrawasih – Surakarta)
Bawa Sekar Macapat Mijil Laras Pelog Barang :
3
3
Cep
5
6
6
6
65
6
7
me- ne-
nga
a-
nak- ku
cah
ma-
nis,
5
3
5
5
7.656
6
A-
ja
ga-
we
ka-
gol,
5
6
7
56
3
2
2
232
723.27
Ka-
e
ka-
ton
rem- bu-
la-
ne
ge-
dhe,
6
7
2
3
2
Gi-
lar
gi-
lar
7
.
cah- ya-
7
.
ne-
7
.
ne-
7
.
la-
7
.
hi,
2
3
3
3
3
3
A-
yo
sun- do-
la-
ni,
6
.
7
.
2
2
232
7.6
. .
Sak
bi-
sa
bi-
sa-
ku.
.5
57
65
32
7
.
cep
menenga
aja
pijer na-
.
67
.7
65
2
6
Langgam Lela Ledhung Laras Pelog Barang :
.
.
.
.
.
.
56
. .
32
Lela lela
lela
ledhung
2
23
65
56
7
Tak
73
.
.6
.7
.
7
3
Anak- ku
sing bagus (ayu) rupane,
56
.6
7
56
. .
32
7
.
.
.
73
.
2
Ngluhurke
.7
.
23
65
3
. .
32
3
ngis.
7
yen nangis ndhak ilang baguse (ayune).
.
Tak gadhang bisa urip mulya,
.
. ,
23
.2
.5
57
65
32
da-di-ya priya (wanita)
.
asmane wong tuwa,
Disalin oleh www.kirakirademikian.com
.
67
. ,
23
7
.2
3
.
kang u-ta-ma.
.7
65
67
2
3
dadiya pande-
ka-
ring
bang-sa.
.
.
.
.
.
.
.
.7
.
27
. .
32
Wis
cep
menenga anakku,
.
73
.
2
.7
67
Ka-
ya
ndhas buta nggilani,
56
7
.6
Tak
.
75
53
6
2
.
.
56
. .
32
Lela lela
lela
ledhung
73
.
2
. .
23
Tak
emban lendhang bathik kawung,
.7
.
65
7
3
.
.
Balungan :
6567
5653
7253
6 5 6 (7)
2767
5653
. . .
2327
5653
7253
3232
7253
6 7 2 (3)
.
5 6 7 (2)
6 7 2 (3)
5653
7253
6 7 2 (3)
2
. 356
3567
Ompak :
6567
Disalin oleh www.kirakirademikian.com
__
..
7 23 56
.
.2
.
3
.
.2
ka-
e
mbu- la-ne nda- dari.
.5
6
.7
a-
rep
.5
57
cep
.
.
.
7
.
73
..
23
.
72
nggo- leki
cah
na-
ngis.
65
32
7
.
.2
3
menenga
aja
pijer na-
56
ngis.
_
67
. .
23
yen
nangis ibu mundhak bingung.
.7
656
72
.
3
.
3*
Fly UP