...

I nti daripada penyangkalan kematian, penguburan dan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

I nti daripada penyangkalan kematian, penguburan dan
1
Benarkah Yesus Mati Disalib?
I
nti daripada penyangkalan kematian, penguburan
dan kebangkitan Yesus adalah kerana mereka
yang menyangkal itu percaya Allah tidak akan
membenarkan rasul besar-Nya mati dalam keadaan
yang begitu memalukan (Sura An Nisaa 4:157-159).
Penting bagi kita ketahui bahawa sebelum abad ke7, tidak ada orang yang sangsi akan kematian Yesus
sehinggalah Al-Quran ditulis!
A. Bukti Sejarah
Ada banyak bukti-bukti kukuh daripada ribuan
manuskrip (tulisan tangan) kuno yang ditulis di awal
abad kedua yang membenarkan apa yang tertulis
dalam Injil tentang penyaliban dan kematian Yesus.
Kesemua Injil ditulis oleh para saksi mata yang hidup
di abad pertama.
Selain daripada itu, beberapa tulisan oleh orang
bukan Kristian seperti catatan-catatan sejarah Roma
dan Yahudi juga membenarkan peristiwa kematian
Yesus di kayu salib, dan perihal orang Kristian yang
percaya kepada Kristus yang bangkit dari kematian:
a.
Cornelius Tacitus (The Annals) — ahli sejarah
Roma yang menulis pada tahun 115 Masihi,
mengatakan nama Kristian itu berasal daripada
Kristus yang telah disalibkan semasa pemerintahan Tiberius oleh wakil kuasanya, Pontius Pilatus.
b.
Lucian of Samosata (The Death of Peregrine) —
seorang ahli sejarah Yunani yang menulis tentang
orang Kristian menyembah seorang yang
bijaksana yang telah disalibkan.
c.
Josephus (Jewish Antiquities) — seorang ahli
sejarah Yahudi yang menulis antara tahun 90-95
Masihi mencatatkan tentang penyaliban dan
kebangkitan Kristus.
d.
Talmud Sanhendrin — mencatat ‘pada hari
sebelum Hari Perayaan Yahudi, mereka menggantung (menyalib) Yeshu (Yesus)’.
e.
Orang Kristian awal juga menggunakan salib
sebagai simbol dalam perjamuan suci untuk
mengenang pengorbanan Guru mereka (1 Korintus 11:23) dan tidak pernah sangsi akan
kenyataan penyaliban Yesus.
B. Bukti dari Alkitab
Kematian Yesus di atas kayu salib tercatat dengan
jelas di dalam Alkitab: Selepas menyalibkan-Nya
mereka membahagi-bahagi pakaian-Nya dengan
membuang undi (Matius 27:35); Berserulah Yesus
dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawa-Nya
(Markus 15:37); Ketika mereka sampai kepada Yesus
dan melihat bahawa Dia telah mati, mereka tidak
mematahkan kaki-Nya (Yohanes 19:33); Malaikat itu
berkata kepada perempuan-perempuan itu:
“Janganlah kamu takut; sebab aku tahu kamu mencari
Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab
Dia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan
-Nya.” (Matius 28:5- 7)
Terdapat ramai saksi mata ketika Yesus disalibkan
(Markus 15:39-41; Yohanes 19:25-27). Mereka
adalah para pengikut Yesus, ibu dan saudaranya,
serta kepala pegawai Rom. Sudah tentu mereka
dapat mengenalpasti Yesuslah yang disalibkan.
Mayat Yesus juga dituntut untuk dikuburkan oleh Yusuf
dari Arimatea yang pergi menghadap Pontius Pilatus
(Matius 27:57-61; Markus 15:42-47; Lukas 23:50-55;
Yohanes 19:38-42).
Kepala imam-imam dan orang Farisi juga ingat akan
kata-kata Yesus tentang kematian dan kebangkitanNya. Sebab itu pada hari Dia disalibkan, mereka
datang kepada Pontius Pilatus dan berkata “Tuan,
kami ingat bahawa semasa si penipu itu masih hidup,
dia pernah berkata, ’Selepas tiga hari Aku akan
dibangkitkan.’ Oleh itu suruhlah orang mengawal
kubur itu baik-baik sehingga hari ketiga. Dengan
demikian pengikut-pengikutnya tidak dapat mencuri
jenazah Yesus, dan memberitahu orang bahawa dia
telah dibangkitkan daripada kematian. Penipuan
yang terakhir ini akan lebih buruk daripada yang
pertama.” (Matius 27:63-64).
Dan yang paling penting adalah, ajaran tentang
kematian dan kebangkitan Kristus bermula beberapa
hari sejurus kematian-Nya di kayu salib, dan itu telah
berlangsung hingga ke hari ini selepas lebih
daripada dua ribu tahun peristiwa itu berlaku!
Membidas Beberapa Teori yang
Menyangkal Kematian Yesus
Teori Penggantian telah dikemukakan untuk menjelaskan bahawa bukan Yesus yang suci dan tanpa dosa
itu yang mati di kayu salib. Mereka percaya Yesus
tidak mati tetapi diangkat langsung oleh Allah ke
syurga. Mereka juga percaya bahawa Allah telah
‘menyerupakan’ seseorang sebagai pengganti Yesus
untuk disalibkan!
Siapakah yang sebenarnya disalibkan menurut
mereka? Ada yang mengatakan Yudas Iskariot yang
telah dijadikan menyerupai Yesus untuk disalib
menggantikan tempat Yesus. Tetapi ini tidak mungkin
kerana Yudas Iskariot mati dengan menggantung diri
(Matius 27:5; Kisah Rasul-Rasul 1:18). Ada yang
mengatakan Simon orang Kirene (Markus 15:21). Ini
juga tidak boleh diterima kerana Simon datang dari
Libya dan mempunyai paras rupa yang berbeza
dengan Yesus. Pendapat lain mengatakan bahawa
seorang tentera Roma telah diubah wajahnya
kemudian disalib. Bahkan ada yang mengatakan
korban penyaliban itu adalah Rasul Yohanes.
Jika tubuh Yesus telah diganti, persoalannya adalah:
1.
Kenapa harus melibatkan seorang yang tidak
bersalah menggantikan Yesus di kayu salib.
2.
Adakah wajar bagi Allah yang Maha Bijaksana
dan Maha Kuasa perlu melakukan muslihat demi
menyelamatkan nabi-Nya?
3.
Apakah tujuan Allah melakukan muslihat itu? Jika
tujuan-Nya adalah untuk menyelamatkan Yesus
dari mati disalib, bukankah lebih mudah bagiNya menyelamatkan Yesus dengan mengangkat
Dia terus ke syurga? Mengapa Allah perlu
menggantikan tubuh Yesus dengan melakukan
muslihat?
4.
Bagaimana mungkin Allah boleh menipu orang
yang beriman sedangkan Dia tidak pernah berdusta? Jika Yesus bukan Tuhan, penipuan ini pasti
sudah menyebabkan pengikut Yesus menyembah
tuhan yang lain!
5.
Kenapa orang yang disalibkan itu tidak membantah dan menjerit apa lagi bila tangan dan
kakinya mahu dipaku?
6.
Kenapa Maria mengenali orang yang disalibkan
itu adalah anaknya (Yohanes 19:26)?
7.
Kenapa Allah harus membohongi para sahabat
Yesus yang sudah beriman kepada Yesus (seperti
yang dicatat dalam Sura 5:111)?
Satu lagi teori terkenal yang menyangkal kematian
Yesus ialah Teori Pengsan (Swoon). Teori ini mengatakan Yesus memang disalib tetapi tidak mati semasa
Dia diturunkan dari kayu salib. Dia hanya pengsan
(mati suri) dan udara yang segar dalam kubur membolehkan kesihatan-Nya pulih dan bertahan dalam
hidup. Dia dapat melepaskan diri dan kemudian
mengembara ke Syria, Parsi dan menetap di Kasmir,
India. Dia kemudiannya mati pada umur 120 tahun
dan dikuburkan di Srinagar, Kashmir. Teori yang
dipopularkan oleh Ahmad Deedat (dari mazhab
Ahmadiyah) ini juga dikutuk oleh orang-orang Islam
yang berpegang kepada ajaran Al Quran!
Kalau benar Yesus hanya mati suri atau pengsan,
1.
Bagaimana Dia dapat menahan kesejukan dalam
kubur (yang pintu masuknya ditutupi dengan batu
besar) tanpa rawatan perubatan?
2.
Bagaimana Dia melepaskan diri-Nya dari
bungkusan kain kapan, menggulingkan batu
besar dari pintu kubur dan mengalahkan satu
pasukan pengawal dan melarikan diri-Nya
tanpa dilihat?
3.
Bagaimana Dia dapat berjalan sejauh 7 batu ke
Emmaus dalam keadaan yang lemah dan penuh
dengan kecederaan?
Seandainya Yesus benar-benar bangun dari keadaan
pengsan, Dia menjadi pembohong dan penipu kerana
tidak menghentikan
para murid-Nya daripada
mengajar bahawa Dia telah bangkit daripada
kematian!
Untuk Peneguhan Iman Kita
Alkitab mengatakan “Kristus sendiri mati sekali sahaja
dan untuk selama-lamanya, supaya dosa kita
diampunkan. Dia tidak bersalah tetapi mati untuk
orang yang bersalah, supaya Dia boleh memimpin
kamu kepada Allah. Dia dibunuh dalam keadaan
jasmani, tetapi dihidupkan semula dalam keadaan
rohani.” (1 Petrus 3:18). “Dahulu kita bermusuhan
dengan Allah, tetapi Allah menjadikan kita sahabatsahabat-Nya melalui kematian Anak-Nya. Sekarang
sebagai sahabat-sahabat Allah, kita pasti akan
diselamatkan kerana Kristus hidup.” (Roma 5:10)
Menyangkal penyaliban Yesus bererti menyangkal
sebab mengapa Yesus datang ke dunia!
Fly UP