...

WASIAT RENUNGAN MASA - MTs.MU`ALLIMAT NW KELAYU

by user

on
Category: Documents
7

views

Report

Comments

Transcript

WASIAT RENUNGAN MASA - MTs.MU`ALLIMAT NW KELAYU
WASIAT
RENUNGAN MASA
PENGALAMAN BARU
oleh: HAMZANWADI
Pendiri NWDI & NW
khusus
antuk keluarga NW
Ui
,« »
i.
*
K i y a i H a m z a n w a d i (kanan) berpoto bersamma A I - U s t a d z
H. A b u Bakar Palembang (lengah"i dar. tuan guna H. Abdul HaficJ?.
Kediri { k i n ) m a s i n g - m a s i n g sebagai a n g g o t a Konstituante
10
A i m a g f u r l a h M a u l a n a Syaikb
Say y id Amiin Alkutbi
5
BISMILLAHI WABIHAMDIHI
Amma ba'du:
Inilah Wasiat Renungan Masa/Pengalaman Baru di
samping yang lama - terutama sekali terdapat pada
tahun 1399 H -1401 H - 1979 M - 1981 M, lebihlebih setelah almaghfurutah faqidul Islam maulana
wasyaikhuna al'aHamah al'arifubillah abui bak arat
wannafahaat sayyidi Asysyekh Hasan Muhammad
Almasysyath berpulang kerahmatillah Ta'ala, pada
hari Rabu 7 Syawwal 1399 H, taghammadahullahu
birahmatihi alwaasi'ah, waja'alana wajami'al-muhibbina khaira khalafin Hkhairi salafin. bimannihi
wakararnihi Ta'ala.
Amin bil Amin.
7
p'
K . I L M . Zajouddin bmama tamu tiari sandi Arabia
14
K . H . M . Zamuddtn Abd. Madjid ketika mengabadikan peunnya terhadap
seluruh keluarga dan murid-muridnya, untuk terns memperjuangkan
Nahdlatul Wathan.
Anak-anakku/murid-muridku yang setia dan berjiwa mumi. Semulia-muliamu padaku iaJali yang paling banyak memberikan manfaat kepada Nahdlatul Wathan.
Se jahat-jahat mu padaku ialah yang paling banyak merusak perjuangan Nahdlatul Wathan.
Jujteru itu, sabarlah ...!, bersatulah . . . U berjuanglah ...!. berjuanglah menuna khittah perjuangan Agama, Bangsa dan Negara.
Serahkanlah jiwa dan ragamu jelaku pejuang Agama A Moh yang
ikhlas zohir dan bathtn dengan selalu memohon pertolongan dan perlindungan-Nya.
Semoga Alloh Subhanahu wata'ala selain membukakan pinlu kebaikan kepada kita dan seluruh pencinta-Nya serta keredaan Dunia
Akhiral.
,
an pada tanggai,
23-9-76 H
Jauh sebelum adanya penyelewengan Abiiurient NWDI & NBDI.
9
8. Pusaka Pejanggik mudah tibanya
Tidak disangka Sultan wasithnya
Ghaib Al-Jazair bertanda-mata
Dan Kati Musa pun memberi tanda
9. Sayid Abdullah shahib ayahnda
Di Perang-Bali Congah-Praya
Limpahkan pula batu berguna
Sambil memberi nasihat cinta
10. DEW i mengirim sebuah kelapa
Tinggi pohonnya lima ribu depa
Batu keliling tugasnya menjaga
Pulau Lombok selama-lamanya
11. Dapat dipinjam sehari semalam
Setelah itu kembali menyelam
Berkeliling terus siang dan malam
Semoga barakat tetap tergenggam
16
WAS f AT RENUNGAN MA S AI PENG ALA MA N
BARU INI
DIALAMATKAN
;
A S S A L A M U A L A I K U M WR. W B .
Kepada yang icrcinfa:
1. Anakku semua Abiturient/peiajar Madrasah- Nahdlatul
Walban Diniyah Islamiyah ( N W O I ) & Nahdlatul Banai
Diniyah Isiamiyah (NBDI).
2. Saudaraku Keluarga Besar Nahdlatul Wathan (NW) yang
setiawan.
Dengan segala ketulusan hati ayahanda sampaikan
WASIAT RENUNGAN MASA/PENGALAMAN
BAHU
ini.
untuk diamalkan/dilaksanakan sebagaimana mestinya. Wasiai
(nasehat) ini adalah cetusan jiwa pengalaman hidup ayahanda
selama ini. dari masa ke masa.
Atas keikhlasan/kesetiaan anakku/Saudaraku yang
budiman, sebelumnya ayahanda sampaikan terima kasih.
'WAMAN YUSYABIH ABAH U FAMA DZOLAM"
W A S S A L A M A Y A H A N D A A L MUHIB
Pancor Bermi,
9Dzulhijjah 1401 H.
7 Oktober 1981 M."
11
12. Pohon kelapa di alam hikmah
tidak berada di kebun dan sawah
Dipetik oleh petugas hadkah
Sayid Khalidi pemberi isyarah
13. Sangat ajaibnya pengambilan batu
Ia berpindah ke sana ke situ
Ngembalikannya secara tertentu
Diterimakan di atas perahu
14. Di sasak ini banyaklah masih
Pusaka Lama di tempat tersisih
Lobar Loteng di tempat terpilih
Di Lotim penuh dijaga Patih
15. Hamba yang khusus sering bertemu
Di tempat yang memang sudah tertentu
Karena mereka mendapat restu
Dengan mudahnya membuka pintu
1. Karena setia menjunjung perintah
Menghidupkan Quran menghidupkan Sunnah
Banyak terhulur butiran hikmah
Falhamdulillah wasysyu krulah
2. Setelahberazamkt'RumahSendiri"
Rumah Haqiqi bukan majazi
Banyak bantuan Ilahi Rabbi
Ke Khadam Selaparang Rinjani
13
20. Sering memakai seribu satu
Wajahnya terang di sana di situ
Mengajak umrnat ke jalan yang satu
Hikmat Ilahi Pelimpah restu
21. Sunan mulia limpahkan hadyah
Setelah terbuka pintunya Ka'bah
'Anbar nyawa harumnya megah
Batu himpitan menambah hikmah
22. Setelah 'Anbar ninggalkan Semeru
Gunung bergoncang di saat itu
Akhirnya ke luar lahar melulu
Hampir terganggu Cemara siwu
23. Memang hebat upacaranya
Jarang terjadi sepanjang masa
Bila Allah Yang Maha Kuasa
Mendaki suatu pastilah nyata
20
1-7
16. Maulanal Malik banyak berjasa
Memberi bantuan hiburan nyata
Terima kasih berjuta-juta
Wasysyukrulahu abadan abada
17. Makhluk jinak aktif beraksi
Ke Kalimantan dan Sulawesi
Ke NTT Sumatera dan Bali
Bahkan ke Sabang sampai Merauke
18. Malahan sampai ke luar negeri
Seperti Makkah Mesir Magrabi
Amerika Rusia Jepang Itali
Dengan hikmat Ilahi Rabbi
19. Pandai memakai seluruh bahasa
Yang nyata berlaku dalam dunia
Ia tak perlu berhadapan muka
Cukup hanya ke arah mereka
19
24. Pulau Meringkik mencatat sejarah
Mencukupi himpitan Hajarul Ka'bah
Di Gersik hanya diberi setengah
Memang Tuhanlah mengatur hikmah
25. Wali Songo Malik Ibrahim
Sentral da'wahnya pernah bermukim
Beberapa waktu di Pengkores intim
Suku Sasak islamnya s alim
26. Di sana-sini berangsur-angsur
Di Lombok Tengah dan Lombok Timur
Rasyid di barat sampai terkubur
Pada akhirnya NW mengatur
27. Kalau nanda memang beryakin
Tak sampai-hati ninggalkan Zainuddin
Maulanal Hasan do'akan: tamkin
Dalam kitabnya "Almustarsyidin"
22
K - J S M ZaiouJdin bersama tamu dari Saimt Arahia
T G K H M . Zainuddin Abdul Majid bersama lamu dari Saudi Arabia Syaikh
M A J i D S A I D dan A H M A D S A I D (1981)
24
Di samping tersurat banyak tersirat
Mutiara hikmat penuh isyarat
Lahir batinnya membawa rahmat
29. Rasyid berkata di satu malam
Lombok serambi MasjuMl-Haram
Sejak dibangun bernapas islam
Oleh putera Sulthanul Imam
30. Bahwa di Lombok sebelum mi
Paham animis anutan asli
Sewaktu-waktu didatangi da'i
Akhirnya lahir Suithan Rinjani
31. Makhluk yang putih ratusan nyata
Dipimpin oleh yang paling tua
Di Kendaru Gerung Rasyid ngaturnya
Kabir Akbar pei
37, Sungguh besarlah bantuan Patih
Turut berjuang siap melatih
Semoga Allah Yang Maha Pengasih
Limpahkan asuh asah dan asih
3 8 Di Uang Peleng di Moyohulu
Tujuh mubaligh bermakam di situ
Penyebar Islam zaman dahulu
Awal terbuka daerah Dompu
39. Yaitu: Ali Fatah Badawi
Dan Harun Zain Abu Bakar Husni
Dan Firdaus 'Imran Aalu Syahabi
'Amir Hajjaj Muhammad Ali Akbari
26
32. Sungguh ajaib bukan kepalang
Berabad-abad tak hancur hilang
Di bawah hikmat yang gilang gemilang
Pilihan Allah di Selaparang
33 Banyak sekali pandai membaca
Tapi tak pandai mengkaji yang nyata
Kitab yang gundul dibaca nyata
Di kitab berbaris hatinya buta
34. Pulau Sasak kecil sekali
Tapi gunungnya besar dan tinggi
Kalau orang pandi mengkaji
Pastilah sujud seribu kali
35. Kabir Akbar Arabi Mina . ..
Khadami Rasyid nyebarkan agama
Mamia Milasih nama samarannya
Supaya Sasak cepat nerima
36. Memang hebatlahMamiq Milasih
Jarak jauhpun dapat melatih
Dapat menolong dapat meraih
Asalkan niat suci dan bersih
44. Negara kita berpancasila
Berketuhanan Yang Maha Esa
Ummat Islam pating seria
Tegakkan sila yang paling utama
45. Yang Maha Esa adalah Satu
Mustahil berbilang mustahil berpadu
Dengan dalil Quran yang satu
Surat Al-lkhlash tempatnya jitu
28
40. Telepon Sentral di alam bebas
Sambung-menyambung tidak terbatas
Ke kanan kiri bawah dan atas
Sampaikan berita kontan dan puas
41. Telepon hikmat dan berguna
Mendapat khabar pada waktunya
Dan tidak perlu ada kabelnya
Cukup ditempel pada temboknya
42. Penebang jasmani Sang Selaparang
Bikinannya aneh bukan kepalang
Cerminkan bangkitnya semua orang
Dari lahadnya untuk ditimbang
43. Subhanallah Yang Maha Agung
Pencipta alam yang tak terhitung
Ajib dan gharib sambung-menyambung
Akal imani tidaklah bingung
5!. Ummat muhtadin selalu ziarah
di N W DI induk madrasah
Secara dhahirah dan ruh ani yah
Membawa berkat dan Sinar Ka'bah
52. Berbondong-bondong berfirqah-firqah
Setiap waktu setiap sa'ah
Banjiri Pancor menuju madrasah
Seakan menuju ke Kota Ka'bah
53. Pembela dunia serempak mengepung
Terus-menerus tidak terhitung
Segala cara bergunung-gunung
Akhirnya mereka termenung bingung
54. Pembela akhirat tampil ke depan
Membuka jalan Nahdlatul Wathan
Ikut berjuang dalam barisan
Keridlaan Tuhan pokok tujuan
46. Bantuan Tuhan Yang Maha Esa
Di waktu HULTA^f^»ngat terasa
Ratusan ribu berlipat ganda
Banjiri Pancor setiap masa
47. Syetan iblis terpukul mundur
Usaha mereka terbakar hancur
Dengan bantuan Alhayyu S y aku r
Dibimbing oleh pembimbing jujur
48. Dan dengan keramat Maulana Alhasa/i
Pembimbing utama Nahdlatul Wathan
Sepanjang masa Maulana do'akan
Agar selamat sepanjang zaman
49. Ternyata iriaqbul do'a Maulana
Setiap sa'at dapat dirasa
Sehingga kita berasa lega
Meskipun masih belum sempurna
50. Marilah kita bersama do'akan
Pembimbing kita Maaiaoa Alhasan
Semoga hidup jiwa kalian
Mendayung bahtera Nahdlatul Wathan
55. Nahdlatul Wathan berjalan terus
Siang dan malam tidak terputus
Meskipun dahsyat gelombang arus
Dalam lindungan Ilahi Al-Quddus
56 Banyaklah orang tersesat jalan
mengaku diri Nahdlatul Wathan
Padahal dia di luar haiisan
Tidak menurut garis pimpinan
5 7 Memang begini caranya syetan
Mendekte insan membuang iman
Tak perdulikan ajaran Tuhan
Asal mendapat kursi dan umpan
5«. Bahwa PB adalah satu
Bukannya dua bukannya telu
Atas pimpinan PB yang satu
Oman Mustasyar pemberi restu
32
Ketearga N W D I & SBt>\ wiiAna gotong-royong mengangkut pasir dm balu.
umuk pembngsuaan madraslah-
31
63. AuIiyauUah berkata selalu
£arnan sekarang maupun dahulu
"Iman taqwa hidupkan olehmu
Kemudian baru mencari sangu
64. Karena insan dijadikan Tuhan
mengabdikan diri sepanjang zaman
Tapi pokoknya bersihkan iman"
65. Janganlah heran janganlah bingung
jangan terkejut jangan termenung
Segala nasib sudah tergulung
Dalam ' T K A D A T Yang Maha Agung
66. Marilah kita syukur seribu
Setiap detik setiap waktu
Karena kita tidak begitu
Semoga Allah tetap merestu
34
59- Di akhir zaman banyak berbohong
Setiap detik beromong kosong
Tutur katanya kosong melompong
karena inginnya jadi "pemborong"
60. Terkadang ingin merebut dunia
Jadi kepala jadi pemuka
Jadi kemudi jadi utama
Hingga menendang prinsip agama
61. Memang banyaklah si model begitu
Selalu ada setiap waktu
Di saat mengejarfulus dan bangku
Karena imannya memang di situ
62. Ucapan Raksasa di zaman dahulu:
"Mambun Wong Anak Manusia bejulu"
Raksasa modem teriak selalu:
"Mambun uang dan kursi perlu"
33
72. Maha benar Aliah pada fiirnanNya
Pada garisNya kepada hambaNya
Harus dijunjung oleh semua
Agar selamat selama-lamanya
73. Ingatlah kita akan kembali
Menghadap Tuhan Rabbui 'Izzati
Nyampaikan laporan amal sendiri
Seluruh makhluk menjadi saksi
74. Para Auliya'memanjatkan do'a
Membantu mereka yang hidup jiwa
Membela iman membela taqwa
Tidak tertawan harta dan tahta
7 5. "Maliki Rasyid Saggaf dan Burnan
Kutbi Ibrahim Maulana Al-Hasan
Kali Musa dan Abdullah Sulthan
Aljaziri ma'a jumlatil ikhwan"
36
67. Kita berada di Abad Final
Di abad "YAHIN" sudah terkenal
Iman taqwa jangan dijual
Jangan digadai pada "Sang Dajjal"
68. Hidupkan iman hidupkan taqwa
Agar hiduplah semua jiwa
Cinta teguh pada agama ...
Cinta kokoh pada negara
69. Sangat durhaka seorang hamba
Menjual iman melelang taqwa
Membuang diri dan ibu bapa
Mengejar bayangan kursi dunia
70. Berikan andilmu kepada Islam
Di abad bangkitnya seluruh umam
Iman Taqwa jadikan imam
Menghadap Ka'bah Masjidii Haram
71. Di Surat Taubat Rabbul 'Alamin
Memanggil semua kaum Mu'minin
Supaya benar jadi muttaqin
"Harus bersatu dengan Slmdiqin"!!!
35
81. Iman Islam Ihsan bertiga
Harus dibela bersama-sama
Selama roh dikandung rangka
Karena ialah rukun agama
82. Orang sekarang gila menyebut
Rijalulghaib harus diturut
Walau penyebar Haruut wa Maruut!?!?
Wahai: inilah i'tiaad bangkrut!!!
83. Qur'an hadits landasan kita
Bukan petunjuk bake bclata W.
Ataupun ceceta ramalan belaka!!!
I'tiqad suci harus dijaga!!!
84. Rijalulghaib utusan Quddus
Hanya menyuruh berbuat bagus
Atau membisik secara halus
Agar insani selalu tulus
38
76. Junjungan alam telah bersabda:
"Sungguh celaka si budak harta"
Ummat Islam di mana berada
Asalnya satu dan bersaudara
77. Wajib kompak membela agama
Agama Allah Yang Maha Esa
Yang paling mulia yang paling taqwa
Yang paling tegak membela agama
78. Agama bukan sekedar ibadah
Puasa sembahyang di atas sajadah
Tapi agama mencakup 'aqidah
Mencakup syari'oh mencakup hukuman
79. Agama itu syari'at Tuhan
Diamanatkan ke banil-insan
Untuk dijunjung sepanjang zaman
Agar terhindar godaan syetan
80. Syetan menggoda terus-menerus
Siang dan malam tidak terputus
Agar insani terputus terus
Dari Tuhannya Yang Maha Quddus
90. Wahai anakku janganlah lilus
Cahaya imanmu nyalakan terus
Jangan padamkan lantaran fulus
Berkat hilang hubungan putus
91. Coba ingatlah riwayat aimmah
Diberi fulus dijanji wadhifah
Mereka menolak demi aqidah
Seujung rambut tidak menyerah
92. Banyaklah orang takut ziarah
Pada gurunya di kala musibah
Takutkan piring cangkirnya pecah
Atau digeser atau dimarah
93. Atau dilihat atau dicatat
Atau diganggu turunkan pangkat
Karena atasan terlalu ketat
Selalu mengancam dengan memecat
40
85. Rijalulghaib tidak mengajar
Supaya orang berkurang-ajar
Yang suka menyuruh kerjakan mun
Rijalul'aib Dajjalul-mungkar
86. Rijalul'aib syaitan terlanat
Membisikkan orang agar khianat
Rijalulghaib membawa rahmat
Agar insani patuh dan ta'at
87. Harus bedakan ghaibdan aib
Pemimpin 'ibadat Rijalulghaib
Pengajak ma'siat Rijalul'aib
Tepat namanya Dajjalul'aib
88. Janganlah nandasampai keliru
Antara bumi dan langit nan biru
Kalau seorang gilanya terlalu
Haruut wa Mamut imamnya selalu
89. Wahai ananda hidupkan taqwa
Matikan syaitan matikan hawa
Karena taqwa pembuka syorga
98. Wahai anakku yang telah mengaji
Jaga teguhlah jiwa santeri
(Siddiq amanah ikhlas berani
Berjuang urus liwati Rinjanii
99. Kalau anaknda berjiwa Rinjani
Pastilah tegak sepanjang hari
Tidak berubah tidak ampibi
Walaupun di janji ranjang dan kursi
100. Di Set apa rang syukurlah ada
Orang yang tegak tampakkan dada
Membela agama membela negara
Tidak tertawan rayuan harta
101. Bani Jsra'il sebab jatuhnya
Hasad takabbur sogokan dan riba
Tadinya mereka paling utama
Akhirnya maghdluh mal'un abada
42
94. Famasyaa Allah wa innaa lillaah .
Seakan Fir'aun kembali bertingkah
Fir'aun modern beraksi megah
Mengancam orang berbuat ibadah
95 Malahan ada yang takut HULTAH
Tidak berani tampakkan wajah
Terkadang datang tapi gelisah
Padahal dia ustadz-uztadzah
96. Ya subhanallah ajib bin heran
Seakan mereka terputus iman
Karena lupanya kepada Tuhan
Yang telah menjamin di dalam Quran
97. Kalau diserahkan kepada mereka
Memimpin agama atau negara
Maka qiamatlah agama kita
Sebelum qiamat nusa dan bangsa
41
102. Orang yang turut jejak mereka
Jadi durhaka terkadang gila
Dhahir batinnya siksa menyiksa
Di akhirat kelak umpan neraka
103. Banyaklah orang menyerang guru
Memperalat atasan seribu satu
Aktif menyerang aktif memburu
Dhahir batinnya penuh cemburu
104. Terkadang menjual jiwa raganya
Menjual taqwa menjual imannya
Itu terjadi karena gilanya
Ditawan syaitan dan hawa nafsunya
105. Terkadang ada juga berkaw
Kami berbuat sebab terpaksa
Ekonomi kami sepi tak ada
Keroncongan perut fikiran buta
106. Terkadang ada juga mengaku
Bahwa mereka digadai di situ
Itulah sebabnya mereka itu
Menjadi budak menjadi penyapu
44
111. Banyaklah orang idenya piring
Siang dan malam berputar keliling
hanya membela kursi dan piring
Tidak membela Pemberi Piring
112. Pecah piring tidaklah soal
Karena piring banyak dijual
Asalkan hidup iman dan akal
Tuhan menjamin rizqi yang halal
113. Dalang politik bermain curang
Ke kiri kanan aktif menendang
Sehingga tak segan membayar hutang
Dengan NW nya pada seorang
114. Bila nanda memang berhutang ....
Janganlah NW yang harus dilelang
NW bukan milik seorang
Tak boleh dipakai membayar hutang
115. NW alat penegak iman
Penegak taqwa ajaran Tuhan
Bukan alat mencari makan
Mencari kursi melelang iman
46
107. Sayang sekali hidupnya semua
Jar-majrurnya dunia belaka
108. Adam dan Hawwa'dilarang Allah
Mendekati pohon yakni "ASYSYAJARAH"
"LAA TAQRABAA" larangan Allah
Setelah dilanggar jatuh ke bawah
109. MAN TAABA TAABALLAHV 'ALAIH1
Orang yang taubat dikasihani
Limpahkan rahmat maghfirah abadi
Oleh Tuhan Rabbul 'hzati
110. Ayuhai nanda perbaikilah iman
Luruskan i'tiqad kepada Tuhan
Jangan nanda tersesat jalan
Ninggalkan Sunnah membuang Quran
45
116. Bukan benda' diperjual-belikan
Dan bukan alat menjadi topengan
Berpura-pura membela JUhan
Padahal membela makan dan makan
117. Manusia ikhlas ada tandanya
Tetap berjuang dengan setia
D i mana saja mereka berada
Tidak tergantung menjadi pemuka
118. "Contohnya Khaiid dipecat 'U mar
di Perang Yarmuk sedang berkobar
Jiwa beliau bertambah besar
Bertambah ikhlas berjuang sabar"
119. Bila seorang kehilangan akhlak
Dhahir batinnya suka memberak
Ibu bapaknya dipandang budak
Bila lak dapat emas dan perak
48
Keluarga besar NW yang sedang gotong royong mengangkut batu. pasir,
kayu untuk pembangunan Madrasah sedang mendengarkan iiasehat dan
K . B . M Zainuddin A M , Madjid.
124. Janganlah nanda mau diajaki
Ikut serta merusakkan Sasak/
Jangan terkena pepatah Sasak;
"Dengan Sasak girang gerasak"!
125. Sasak yang tulen nasionalisnya
Selalu dituduh sukuisme-nya
Sungguh penuduhlah sukuisme buta
Penuh buktinya di sini di sana
126. NTB mengharap pemerataan
Keadilan sejati dan kebenaran
Agar meratalah kemakmuran
Di tanah-air ciptaan Tuhan
127. Hidup seorang harus diukur
Dengan imannya taqwa nan mujur
Bila seorang ta'at dan jujur
Hidup maunya di dalam ujur
128. Si keranjingan gila politik
Lupa dirinya kejungking-balik
Iman taawanya hilang geritik
Na'udzubillah mimma hunalik
50
120. Melantur kjn melantur kanan
Membuka rahasia pada luaran!?!?
Organisasi dipermainkan
Seakan mereka tidak bertuhan!
121. Memang begitulah cara Sang musang
Waktu bertatap berkaji betiang
Bila diluar bergaya menentang
Semua orang diajak menendang!!!!
,122. Nahdlatul Wathan modal utama
Bagi NTB dan Sasak semua
Karena lahirnya di zaman Belanda
Sebagai madrasah sumber agama
123. Perlu dijaga bersama-sama ......
Selaku andil utama kita
Tegakkan iman tegakkan taqwa
"Di negara merdeka berpancasila"
132. Insan mulia yang pandai bersyukur
Dan sebaliknya mereka yang kufur
Si ingkar ni'mat sepanjang duhur
Padahal ia langganan kubur
133. Sayanglah ananda lama mengaji
diNWDl danNBDl
Di Pancor Bermi di sana-sini
Asuhan HAMZANWADl sendiri
134. Tetapi banyak melupakan diri
Tidak lagi berjiwa santeri
Karena tertawan "samoei-terasi"
Sampai lupakan "rumah sendiri"
135. Kalau orang berjiwa basi
Hanya mengejar bayangan kursi
Tidak peduli tuntunan Ilahi
Selalu menendang Ayat Alkursi
52
129. "Kompak utuh bersatu haluan ...
Istiqamah ikhlas kepada Tuhan"
Itu amanat Maulana Alhasan ....
Kepada Warga Nahdlatul Wathan
i 30. Bagi yang tunduk pada nasihat
Memegang teguh pada amanat
Memegang teguh pada wasiat
Dhahir batinnya penuh barakat
131. Janganlah n anda lupa daratan
Karena mendapat kursi jabatan
Kursi ananda diberikan Tuhan
Lantaran jasa Nahdlatul Wathan
136. Banyak sekali bilangan pencinta
Di kala senang berpesta-pora
Di kala Ayahnda dalam derita
banyak yang lari tanpa berita!?!?!?
137. Melanggar bai'at melanggar sumpah
Melanggar iqrar melanggar perintah
Tidak peduli hubungan musnah
Tidak peduli Quran dan Sunnah
138. T>dak perduii dan tidak perduli
Apapun terjadi didalam diri
Asalkan puas nafsu dan hati
Membela golongan membela famili
139. Dan tidak sedikit bertambah mata
Hingga menjadi mata-mata dunia
Dari gilanya menghimpun dunia
Zhohir bathinnya buta dan buta
140. Ini namanya panatik buta
Fanatik tuli seribu juta
Tidak melihat bukti yang nyata
Tidak mendengar dalil Agama
54
K . H . M . Zainuddin A M . Madjid sedang berdoadtscbuah pengajian umum.
53
145. Ayahnda bersyukur seribu satu
Sejak belajar di Makkah dahulu
Sampai sekarang mendapat restu
Karena hubungan hidup selalu
146. Memang berkat tak dapat dibeli
Dengan mas intan sebesar Rinjani
Berkat itu rahasia Ilahi
Dialamatkan ke insan yang mumi
147. Justeru haruslah menjaga hati
Mengikhlaskannya ke Rabbul Izzati
Karena ia raja sejati
Bagi seluruh anggaula insani
148. Wahai anakku sucikan hatimu
Dalam hatimulah rahasiamu
Rahasia hatimu pada dirimu
Karena itu hatimu J!!
149. Teguhkan hatimu kepada Tuhan
Hidupkan taqwa hidupkan iman
Janganlah nakku takut bayangan
Dan kadal geresekditepi jalan
56
141. Khianat sumpah khianat bai'ah
Sangat bahaya dunia akhirat
Banyak terbukti banyak terlihat
"Imannya mati taqwanya melarat"
142. Ajibnya terkadang di Partai Islam
Berpura-pura membela Islam
Akttp keliling siang dan malam
Membela diri melupakan Islam
143. Memang banyak simodel begitu
Diputar oleh Makhluk tertentu
Akhirnya buta tuli dan bisu
Ingatannya hanya perut dan bangku
144. Inilah model insan sekarang
Rupanya tepadah ulasan orang:
"Bangkahulu bukan Semarang
Lain dahulu lain sekarang"
55
II54. Banyaklah orang memasuki NW
Tujuan pokoknya kursi pegawai
Tidak berfikir hidupkan NW
iman taawanya berpagi-sore
155. Dan bila meleset kaki kursinya
Lebar mulutnya mencela NW nya
PB dituduh sangat kakunya
Dewan Mustasyar dinafikannya
156. Tuduhan begini lantaran gilanya
Kepada kursi dan harta benda
Kepada dunia semata-mata
Bukan berdasar iman taawanya
157. Kalau abituren berbuat begitu
Sungguh celaka seribu satu
Dhahir batinnya menjadi peluru
Melempar PB melempar Guru ,...?!
58
Menghadap qiblat menhadap Ka'bah
Duduk bersimpuh di atas sajadah
Mohon mendapat husnut-khanmah
151. Nabi sembahyang setelah hijrah
Bersama Yahudi kesatu arah
Akhirnya Tuhan turunkan perintah
Harus kembali menghadap Ka'bah
152. Karena kafir tak pandai bersyukur
Penuh khuyala' hasad takabbur
Tidak, hiraukan teman dan balur
Semau-njaunya berpolitik catur
153. Pencipta alam telah gambarkan
Hati kafirin sepanjang zaman
Bahwa mereka tak ridla abadan
Di dalam firmanNya yaitu "WALAN"
57
158. Orang yang taat pada gurunya
Dituduh mengkuitus oleh mereka
Tuduhan buta karena jahitnya
Jahit murabba'di Hadits Nabinya
159. Na'uzubillah dari mereka
Yang hanya mengaku dirinya dirinya
Semua arang dinafikannya
Bila tak dapat ditunggang olehnya
160. Janganlah nanda bermain "carmuk"
Karena carmuk sifat si beruk
Dunia akhirat menjadi ambruk
Iman melayang taqwapun remuk
161. Bila nanda mencari muka
Janganlah cari di manusia
Tapi carilah di Rabbul-Baraya
Dengan iman dan amal taqwa
60
59
166. Banyak sekali berlidah madu
Berhati pahit bagai empedu
Berpolitik: "membelah bambu"
Tujuannya ummat jangan bersatu
167. Sasak tak sadar rencana beruang
Mendekati bola untuk ditendang
Menjaga gawang sekedar lambang
"Habis manis sempah dibuang"
168. Politik satu ditambah satu
Ditambah satu sama dengan satu
Dilancarkan oleh golongan tertentu
Membela nafsu membela hantu
169. Wahai anakku kompak bersatu
Jangan terpikat bujukan hantu
Bersilat lidah setiap waktu
Dibalik udang batu disitu
170. Kalau nanda ditimpa batu ....
Apa artinya udang beribu?!
Kalau akhirat tertutup pintu ....
Apa aninya senang duniamu?!
62
)62. Kalau nanda memang setia
Pasti selalu siap siaga
Membantu ayanda membela agama
Di "Bulan Bintang Bersinar Lima"
163. Kalau nanda mengingat diri
Waktu belajar sehari-hari
Di NWDl dan NBD1
Pasti membela Organisasi
164. Bila nanda memang beruntung
Tidaklah gampang menjadi binggung
Diserang fitnah di gawe dan warung
Jangan mendengar suara burung
165. Janganlah nanda dibikin bubur
Oleh pemain politik catur
Diperalat untuk melawan batur
Sehingga ukhuwah hancur dan lebur
176. Aktif mengajak melawan Guru ....
Hawa nafsunya buru-memburu
Di banyak soal selalu keliru
Terkadang matinya tidak menentu
177. Ulama' Tasawuf pernah berkata
Dengan jelasnya membuka pakta
Si gila pengaruh perusak agama
Ia selalu menjilat dunia
178. Sang doyan dunia membabi buta
Merusak dunia merusak semua
Tidak perduli ibu-bapaknya
Tidak perduli pada gurunya
64
17J. Guru Agama khususnya 'Ulama'....
Atau Auiiya' atau Ashjiya
Pembawa kunci di alam fana'....
Pembuka pintu di alam baqa'
ru
nya
ya
j
iya
i
'A
itu
63
184. Gum Agama imam ke syorga
Perlu dipilih wajibdijaga
Silsilah yang putus tidak berguna
Dunia akhirat dlalalan-mubina
>&&yjpA>&>js^ 'M
185, Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin
Sampai mendapat gelar muflihin
Gelar dunia perlu dijalin
Dengan ajaran Rabbul 'Alamin
186. Dunia belaka tak ada artinya
Bila akhirat dibelakanginya
Semua makhluk kembali kesana
Baik dan buruk ternyata padanya
187. Jaga baiklah gelar ananda
Agar ananda jangan ternoda
Pergunakan teguh selama-lamanya
Untuk agama untuk negara
66
179. Dahlan ihsan telah berkata
Di kitab''Sirajuthtbalibiina'':
"Murid durhaka pada gurunya
Tidak terhapus dosa lengahnya"
180. Ibnu Assubki pun telah menaqal
Di kitab Thabaqat yang sangat terkenal
Fatwa tersebut memang dinaqal
Dari jawaban Imam 'Busahal
181. Murid yang putus dari gurunya
Berarti rusak pipa ilmunya
Hilang terbakar sari ilmunya
Dibakar syaitan dan hawa nafsunya
182. Kalau guru membuang muridnya
Tidak terputus pertaliannya
Dan sebaliknya putus jadinya
Ini menurut fatwa "Fuqaha"
183. Guru Agama pilih yang mursyid nyata
Yang tetap utuh sambungan pipanya
Jangan yang putus sambungan gurunya
Agar tak nyesal kemudian harinya
K . H . M . Zaimiddin waktu menjadi Amiril Hujaj tahun 1947
68
188. Syekh Azzami telah berkata;
"Banyak sekali kulihat nyata
Bahwa agama banyak ternoda
Oleh orang yang bergelar dunia"
f 89. Sangat benar Fatwa Syekh 'Azzam
Dapat terbukti siang dan malam
Tidak sedikit iman tenggelam
Di lautan hawa nafsujahanam
190. Kalau iman seorang tidak di dalam
Politik juangnya hanya menghantam
Asalkan dunia dan fulus digenggam
Tidak perduli taawanya tenggelam
191. Penuh dunia buktinya nyata
Disaksikan oleh seluruh mata
Bahwa mereka bertuhankan hawanya
Tidak bertuhan kepada Tuhannya!?
196. Bahwa iblis dua macamnya
Yakni syaitan dan manusia
Yang paling bahaya iblj^ kedua
Karena lidahnya sangat berbisa
197. Dekatkan dirimu kepada Tuhan
Jauhkan dari pembela syaitan
Amar-ma ruf wajib tegakkan
Na hi-mungkar tetap aktifkan
198. Abu Assuhud da'wahnya kontan
Mengetuk hati dengan spontan
Tidak meleset dari dugaan
Membantu roda Nahdlatul Wathan
199. Berkelana terus kedaerah-daerah
Bersama Khadami menjunjung perintah
Dengan dua ribu dan dua wajah
Membela iman membela syari'ah
70
192, Wahai anakku yang kucintai
Serah dirimu kepada Ilahi
Jangan nakku mengantungkan diri
Kepada makhluk pemain janji
193. Orang munafik tidak perduli
Melanggar janji seribu kali
Karena lidahnya bertali
Lari kekatutn larikekiri
194. Ingatlah nanda dawahnya Anbiya'
Da'wah 'Ulama da'wah Auliya'
Menentang ajaran para asqiya'
Agar ummat menjadi atqiya'
195. Wajib dicontoh jejak mereka
Berjuang ULLAHl semata-mata
Membeli iman membela taqwa
Menentang iblis maklar neraka
69
Madrasah Muallimia N W D J Pancor
200. Haruslah Nahdliyun syukur seribu
Ke Abu Assuhud pahlawan jitu
Iman taqwa di Ka'bah bersatu
Semoga Allah tetap meresm
201. Irnran siap dengan kilat anginnya
Secepat kilat kemana perginya
Menjunjung perintah sepenuh ta'atnya
Fattah Badawi meristuinya
202. Berkelana ikhlas malam dan hari
Serta imannya mengabdikan diri
Ratusan ribu kilo dalam sehari
Di masjid jami' tempat kompromi
203. Duplikat Ngampel dan Kalijaga
Berlaku lebih tiga bulan nyata
Memancar sinar di Nusantara
Menghidupkan Iman bersinar Taqwa
204. Dua puluh enam dibagi dua
Pastinya tiga belas merata
Pertujuh menit seribu dan asa
Rahasianya indahu ta'ala
209. Sayid Saggaf memasang kaca ....!?!?
Tembok keramat luar biasa
Siapa memamah kembali padanya
Ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa
210. Pecut akhirat keliling dunia ,..,!?
di dalam tempo sekejap mata
Orang mu'minin menadahkan do'a
Membantu iman membantu taqwa
211. Assaggaf memang banyak berjasa ....
Pada Annahdliyin dimana-mana
Bantuan moril dapat dirasa
Bantuan materiil dipandang mata
212. Lenga hitam di padang sahara
Sangu pejuang di purbakala
Sayid Maliki melimpahkannya
Vmmu Qudsiah merestuinya
213. Thariqat Hizib Nahdlatul Wathan
Disambut luas desa dan dasan
Semua 'asyik mendoakan ikhwan
Menadahkan tangan kepada Tuhan
74
205. Memang Tuhan Yang Maha Kuasa ....
Mengatur alarruNya sepanjang masa
Tak ada mustahil untuk selama
Bila Tuhan menghendakinya
206. Sangat sempena tempat bertemu
Di Hira tempat turunnya Wahyu
Ia menjelma di tempat itu
Maulana Almalik mendapat restu
1
207. Di salah satu warta berita ....
Tak pernah diberi kepada siapa ?!?!
Laakin oleh karena cintanya
Kepada Penerus dilimpahkannya
208. Sungguh besarlah jasa seorang
Yang dhahir batinnya untuk berjuang
Memimpin ummat ke jalan yang terang
Adil makmur kebenaran gemilang
73
.1-..
214. Sering sekali Hizib nan jaya
Menjadi mahar putri setia
Diserahkan oleh pemuda kita
Mengharap berkahnya sepanjang masa
215. Wirid Annur berkumandang terus
Untuk mereka yang masih tulus
Memuja-muji Ilahi-Quddus
Semoga Tuhan Hidupkan nufus
216. Wirid Fash dan D o a Pusaka
Wirid Khusus dan Sumber Rezqinya
Diijazahkan pada waktunya
Semoga Allah memberkahinya
217. Banyak sekali mubasysyirat nyata
Disampaikan oleh Pewirid kita
Sungguh ikhlas tak ada bandingnya
Membawa ummat ke jalan yang nyata
75
223. Justeru itu marilah kita
Tetap bersyukur tetap berdoa
Agar tetaplah terpelihara ....
Segala nimat selama-lamanya
224. Janganlah lalai janganlah lupa
Sekalipun nanda menjadi "bapa'
Sumber nimat periu dijaga ...
Selama hidup di alam fana
225. Tak pandai bersyukur kepada Tuhan
Orang yang tidak mensyukuri insan
Karena Tuhan menjadikan wathan
Dan menjadikan Nahdlatul Wathan
226. Anakku kelaian kuamanatkan:
"Membela teguh Nahdlatul Wathan
Kompak utuh sepanjang zaman
Iman taqwa diperjuangkan"
2 21. Sekian Wasiat Renungan Masa
Pengalamanku sekian lama
Khususnya setelah bersandewara
Berpesta pora di Nusantara
218. Ayahnda tabligh di malam sunyi
Hadapi lautan makhluk insani
Agar tersebar ajaran Ilahi
Di Nusantara dan luar negeri
219. Tabligh dibuka sepanjang malam
Dengan luasnya luar dan dalam
Agar ummat jangan tenggelam
Berkat rahmat Pencipta alam
220. Memang da'wah iman yang mumi
Di waktu nafahaat Rabbul 'Izzaii
Membawa ummat ikhlas sejati
Aktif mengetuk Babu! Jannati
221. Ayuhai iman ayuhai taqwa
Ayuhai islam ayuhai agama
Ayuhai ihsan ayuhai saudara
MA'ASHSHODIQIN ABAD AN ABAD A
222. AHahu Akbar Yang Maha Kuasa
Limpahkan ni'mat setiap masa
Sehingga hambaNya tidak merasa
Akan ni'mat yang luar biasa
233. FalhamduUUahi Rabbit 'Alamin
Wasysyukrulahu minnan Nahdiiyin
Shalat salam U Sayyidil Mursalin
Wa aalihi wa shahbiki ajma'in
80
228. Di Akhir Abad Ke-Empat Belas
Sampai masuknya ke Lima Belas
Ayahnda berdiam renungkan nafas
Akhirnya mendapat ilham nan jelas
229. Ilahi Rabbi Yang Maha Kuasa ....
Limpahkan taujiq hidayat dan ridla
Kepada HambaMu ma'an Nahdliyina
Jadikan semua hamba muttaqiina
230. Tuangkan langsung hujan harakat
Dari Auliya'Ahlunnafahaat
Kepada Nahdliyin serta Nahdliyat
Dunia akhirat mendapat syafa'at
231. Tegakkan Sasak setegak Rinjani
Membela iman membela diri....
Tegak utuh ikhlas berani....
Tidak tertawan ajaran iblisi ....
232. Aamin Ilahi ya Rabbal Alami n
Aamin ya Karim Akramal-akramin
Aamin ya Rahman Arhamar-rahimin
Aamin fastajib bi Thaahal-Amin
79
Warnaa alaina illaibalaagh - semoga ada artinya - terutama untuk diri Ayahanda sendiri Aliahumma Aamin.
Waltahul muwaffiqu walhaadi ilaa sabihrrsyaad.
Wassalam
Khaadimukumul muhibb,
waman ahabbaka nashakaha:
T.G.K.H. M U H A M M A D ZAINUDDIN A . M .
Muassisun Nahdlatain wa Nahdlatul Wathan
Lathafal Lathiiful Khabiiru bibi
wabil muhtbbina wa 'afaa'anhum
Aamin -Aamin
PANCOR B E R M I
BIMUSHALLA ALABRAAR
Rabu,
82
9Dzulhijjah 1401 H
?
0
k
t
o
b
e
r
m i
M
KHATIMAH: Nasaiuliaha Ta'ala husnaha.
Wasiat ini: Renungan Masa Pengalaman Baru disusun:
1. Setelah melihat situasi dunia Islam dewasa ini
terus-menerus dikepung/dirongrong oleh lawan
dan antek-antek mereka. Sayang ummat Islam
sendiri kebanyakan lengah bahkan tidur nyenyak
atau tidak mengetahui dirinya sendiri; siapakah dia
dan dimanakah dia, dan apakah tugasnya sebagai
'Ibadullahil-Mu'minin (lupa diri sendiri dan lupa
tugasnya sendiri) falaahaula walaaquwwatailla
billahil - aliyil - adhiimil - azizil - hakim.
2. Menjaga kemungkinan akan salah i'tiqad/salah
jalan bagi ummat Islam sendiri dalam menegakkan kesucian/kemurnian iman dan taqwa (syari'at
Allah Rabbul alamin) terutama bagi generasi
penerus.
3. Sekedar memberi restu dan perangsang nurani
Rabbani - qadral mustatha' - DI A B A D F I N A L
INI "ABAD KEBANGKITAN UMMAT ISLAM
SEDUNIA"
81
Ketahuilah bahwa Wasiat Renungan Masa yang
lama, yang diterbitkan pada 15 lumadil awwal 1390
- 17 Agustus 1970 M, beberapa abjad telah dicabut
(man su k h, tidak dipakai lagi) mulai dari awal tahun
1979 M .
Setelah tercabut abjad tersebut maka inilah
wasiat yang sah dan lulus agar yang tercinta anaknda
Abiturient khususnya/warga/pencita NW umumnya mendapat maklum adanya.
W A L L O H U L MUWAFFIQU WAL H ADI ILA
SABILIRROSYAD.
9Dzulhi]jah 1401 H
Pancor Bermi, 7 Oktober 1981 M
Wassalam,
Ayahanda - Almuhibb
T G K . H.MTZainuddin Abdul Madjid
84
K-H.M. Zainuddin sedang bersilaman dengan keiuarga besar NW
1. Aduh sayang!
Memang banyak macam Ujian
yang diderita Nahdlatul Wathan
Luar dan dalam penuh G O D A ' A N
selalu lulus dalam ujian
2. Aduh sayang!
Seuap ujian banyak yang lulus
dan ada juga yang nyata LILUS
Memang begitu HIKMATUL Q U D D U S
untuk mencapai hasil yang bagus
3. Aduh sayang!
Yang nyata lulus aku syukurkan
Yang masih lilus aku do'akan
Semoga Alioh menghidayahkan
Kembali ikhlas ke Nahdlatul Wathan
4. Aduh sayang!
NW kembali menjadi K A R Y A
cita-citanya setinggi MUSTAWA
Semoga tercapai J A N N A T U L MA'W A
Bi'auniUahi Robbil Baroya
87
oo
K e i u a r g a B e s a r N A H D L A T U L W A T H A N sedangmeringikuti Pengajian U m u m
U L T A H N W D I K e 5 7 d i Pancor Lombok Timur
BapakKiyai
Hamzanwadi pada
5, Aduh sayang!
Wahai anakku kalian ABITUR1EN
marilah bersatu sebagai kemarin
Kembali bersatu disatu " A R E N "
sungguh NW lah Bapakmu yang tulen
6. Aduh sayang!
Kalau anakku masih ingatkan
"KAMI BENIH AN NAHDLATUL W A T H A N "
Pasti ia' suka tinggalkan barisan
pasti memihak Nahdlatul Wathan
7. Aduh sayang!
Pintu NW terbuka lama
bagi anakku yang ingin bersama
Mari bersama selarna-lama
jangan kembali ke ORDE L A M A
8. Aduh sayang!
Seperlima abad anakku berpisah
selama itu timbullah Fitnah
Di sana sini anakku BERBANTAH
sesama saudara di dalam Nahdloh
89
90
9. Aduh sayang!
Wahai anakku mari kembali....!
kepada NW karya sendiri
Ta'usah lari kesana kemari
agar bersama sepanjang hari
10. Aduh sayang!
Aku melihat banyaknya fitnah
karena anaknda berpisah-pisah
Tidak scmrut pada ayahnda
M A S Y A ' A L L O H wa INNAL1LLAH
11. Aduh sayang!
Dulu banyak yang kami Baiat
waktu IJAZAH dan nerima THORIQOT
Sanggup membela selama hayat
sehidup semati sampai Akhirat
12. Aduh sayang!
Tapi sekarang jarang kulihat
menepati janji, menepati Bai'at
Apakah masih ada yang ingat....!
ataukah sudah terbuang di "ERAT"
91
13. Aduh sayang!
Bahwa Saifulhaq doa Pemuda
dnjazahkan dengan baiatnya
Sanggup membela penuh setia
tapi sekarang apa khabarnya?
14. Aduh sayang!
Konon ada menjual gurunya
menjual Ibu serta Bapaknya
Menjual NW dan Madrasahnya
Na'utubillah apa jadinya ....
15. Aduh sayang!
Organisaasi ada I M A M N Y A
Pengurus Besar (PB) namanya
Wajib dito'ati Instruksinya
selama berjalan menyelamatkannya
16. Aduh sayang!
Ta' ada aninya Organisasi
kalau Instruksi ta' dito'ati
Itu namanya ber NAPSI-NAPSI
ber NAPSU-NAPSU membakar diri
92
17. Aduh sayang!
Kalau Imam mulai takbirnya
harus Ma'mum mulai pula
Bila Imam salamnya nyata
haruslah Ma'mum salam merata
18. Aduh sayang!
Kalau anakku masih mengaku
Bahwa NW Organisasimu
Pastilah 'nakku Tho'at seribu
Menurut " I M A M " kompak selalu
19. Aduh sayang!
Banyaklah orang tidak mengerti
pada tugasnya berorganisasi
Dipermainkan orang sehari-hari
akhirnya ia menjadi AMPH1BI
20. Aduh sayang!
Ada pula yang sangat panatik
hanya selalu ingin NGERITIK
Membela fahamnya yang sangat PICIK
akhirnya banyak K E J U N G K I N G BALIK
21. Aduh sayang!
Ada pula yang sangat ganjil
Selalu memakai politikjcancil
Lidahnya manis buktinya nihil,
H A N T A M K R O M O pokoknya hasil
22. Aduh sayang!
Jangan anakku menutup mata
tidak perduli bukti yang nyata
Jangan anakku berlagak buta
Sengaja melupa hubungan kita
23. Aduh sayang!
Disa'at kami dikepung orang
ada juga nakku menghilang
Sungguh dunia heran dan Cengang
melihat 'naknda menggunting benang
24. Aduh sayang!
Sudah masanya 'naknda berbakti
membela NW sepenuh hati
Melihara NW sepenuh bukti
menanam jiwa DICEPLINE sejati
94
Peletakan batu pertama Madrasah Mualiimin NWDI l'ancor.
95
25. Aduh sayang!
Mari bersatu di satu Barisan
janganlah suka berkeliaran
Tetap bersatu bersama IKHWAN
menurut Pimpinan Nahdlatul Wathan
26. Aduh sayang!
Tetapkan dirimu bersama Ikhwan
Bersama pembela N A H D L A T U L W A T H A N ,
Jangan selalu mendengar ocehan
"SUARA ORANG DIPINGG/R JALAN"
27. Aduh sayang!
Dasar selamat B E R S A T U KALIMAH
bersatu D E R A P bersatu L A N G K A H
Dasar bahaya B E R P E C A H BELAH
terkadang membawa S U T J L K H O T I M A H
28. Aduh sayang!
Kalau anakku kompak selama
disatu barisan bersama-sama
Pastilah NW jayanya lama
karena Syaitan ta' dapat N G G R A M A
96
29. Aduh sayang!
Kalau anaknda beriain tempat
pasti dan pasti ikut M E N G U M P A T
Kepada ayahnda dan NW nan sehat
ini bahaya Dunia-Akhirat
30. Aduh sayang!
Kalau anaknda dilain W A D A H
tidaklah segan membuat Fitnah
Memfitnah ayahnda dan NW nan megah
pengalaman hidupku membuktikan sudah
31. Aduh sayang!
Kalau anaknda berlain-lain
pastilah NW diteropong lain
Tidak lagi memandangnya AQR.OBIN
Hanya asing FIDLOLALIN MU B IN
32. Aduh sayang!
Kalau anaknda ingat Ilahi
masakan naknda menggantung diri
Kalau anaknda berhati mumi
masakan lupa ayahnda sendiri
33. Aduh sayang!
Jauhkan dirimu dari sang C U P A K
Karena Cupak sangat merusak
Asal dijanji K U R S I dan PERAK
tidak perduli G U R U dan S A N A K
34. Aduh sayang!
Banyaklah orang berlagak Pejuang
mendekati NW ikut berjuang
Akhirnya M E N I K A M dari B E L A K A N G
karena NW ta' dapat D I T U N G G A N G
35. Aduh sayang!
IBNU S A B A ' mengadu domba
antara pemuka dengan pemuda,
Antara anggota dengan anggota
antara kita sesama kita
36. Aduh sayang!
P A K H A S I D I N mencari nama
bersilat lidah dengan Agama
Ingin disebut orang utama
harapan diikut selama-lama
98
37. Aduh sayang!
Banyak sekaji si model begini
sering terdapat disana situ
Itulah dia pengalaman nah. lucu
yang kudapati selama hidupku
38. Aduh sayang!
Kalau anaknda memang setia
tentulah se turut dan bersedia
Menegakkan NW ciptaan ayahnda
bersama menolak I B U S yang nyata
39. Aduh sayang!
Nahdlatul Wathan ciptaan ayahnda
ku A M A N A T K A N kepada anaknda
DIPELIHARA dan terus DIBINA
dan dikembangkan di Nusantara
40. Aduh sayang!
Azaz NW jangan diubah
Sepanjang masa sepanjang sanah
SUNNAH J A M A A H dalam Aqidah
M A Z H A B SYAFI'I dalam Syariah
K . H . M . Zainuddin Abd. Madjid bergambar bersama guru-guru MualJiinat
NW.
100
41. Aduh sayang!
Ide KH A W A R D jangan dianut
Karena menyimpang dari yang patut
Selalu terjadi fitnah yang ribut
Dari mereka yang banyak kimut
42. Aduh sayang!
Buka Madrasah desa dan dasan
Agar tersebar ajaran Tuhan
Ikatan Pelajar, PG aktifkan
HIMMAH> PEMUDA - terus tonjolkan
43. Aduh sayang!
NW membuka lembaran Sejarah
mengangkat derajat PUTRA D A E R A H
Terbukti dalam diri anakdah
menjadi U S T A D Z dan G U R U S E K O L A H
44. Aduh sayang!
Dan banyak pula Petugas Negara
menjadi P E N G H U L U menjadi K E P A L A
U R U S A N A G A M A , PENDIDIKANNYA
PENERANGAN A G A M A , PERADILANNYA
101
Jangan rusakkan sejarah dirimu
dengan alasan si B U R U N G H A N T U
Jangan rusakkan sejarah D E S A M U
dengan alasan yang nambah dosamu
102
49. Aduh sayang!
Sekarang anaknda sudah mulia
jangan lupa pada NW nya
Agar orang jangan berkata
"LUPA K A C A N G A K A N K U L I T N Y A "
50. Aduh sayang!
Disaat 'naknda mendapat B I N T A N G
pertahankan Sinar Sang Selaparang
Agar terhindar sebutan orang
"HABIS MANIS S E P A N G D I B U A N G "
51. Aduh sayang!
Nahdlatul Wathan sudah dewasa
Lima delapan Tahun umurnya
Menjalankan Tugas yang maha Mulia
M E M B U K A K A N U M M A T J A L A N ke S U R G A
'2. Aduh sayang!
Siarkan Hirib sampai merata
agar banyaklah pendoa kita
Mendo'a Negara» Nusa dan Bangsa
mendo'a Islam se Nusantara
104
53. Aduh sayang!
Janganlah cela Hizib nan Jaya
karena ia Wirid Aulia
Takut kualat akhirnya bahaya
karena banyak buktinya nyata
54. Aduh sayang!
Ada orang melarang berhizib
berjanji pasti mengarang Hizib
Akhirnya mati ta' n garang Hizib
hanya mengarang RIBUAN KJZIB
55. Aduh sayang!
Ada pula selalu mencela
orang berhizib dihina dina
Akhirnya mati secara gila
NA'UZUB ILLAHI MIN Z A L I K A
56. Aduh sayang!
Sholaat Nahdlotain di-cela-celanya
padahal mendo'a keselamatannya
Dari G I L A N Y A dari HASADNYA
MEGPIROH TUHAN di-injak-injaknya
57. Aduh sayang!
" K U N P A Y A K U N " kontak nan halus
menjadi penawar segala nufus
Untuk mencapai H I K M A T U L Q U D D U S
perlu dibaca terus menerus
58. Aduh sayang!
Sholat terhebat " S H O L A T U N N A H D L O H "
Penuh faidah penuh Hikmah
Penuh dibaca oleh anakdah
Walau sehari marroh wahidah
59. Aduhsayang!
" S H O L A W A T TAISIR" amatlah perlu
dibaca oleh penuntut 'ilmu
Oleh pedagang yang ingin maju
oleh Pemimpin oleh Penghulu
60. Aduh sayang!
Sekalian musuh ada harapan
Menjadi baik menjadi ikhwan
Kecuali musuh yang ANTI K E M U L A N
SAMPAI K I A M A T MENJADI SYAITHON
106
61. Aduh sayang!
Tetap amalkan " R O B B A N A M P A ' N A "
karena ia sangat berguna
DO'A P U S A K A mengandung sempena
harus dibaca dengan sempurna
62. Aduh sayangi
Jika khawatir akan terjadi
malapetaka didalam diri
Perlu dibaca berkali-kali
"A'DA'UNA-LAN..." WIRID G O Z A L I
63. Aduh sayang!
THORIQOT HIZIB thoriqot terakhir
dengan bisyaroh " A L B A S Y I R U N N A Z I R "
Kepada " B E R M I " alfaqirulhaqir
dan ditaukidkan oleh AL KHIDIR
Aduh sayang!
Banyak sekali B A S Y A R A H nan nyata
Untuk jama'ah Thoriqot kita,
• Dari Anbiya' dan dari A U L I A
Menjadi bukti menjadi fakta
65. Aduh sayang!
Orang beriman bersuka ria
Mendengar Bisyarah tambah percaya
Orang yang ingkar bertambah gila
Berpanjang lidah tambah mencela
66. Aduh sayang!
Lebih-lebih simemang hasad
Bernyala-nyala api dijasad
Tak berhenti menjalankan fasad
Sehingga masuk keliang lahad
67. Aduh sayang!
Zaman dahulu para anbiya'
Para Auliya' para Athqiya'
Selalu dihasad oleh si Supaha'
Akhirnya mereka tersiksa bala
1
68. Aduh sayang!
Ada bisyarah berkata begini
Biarkan mereka mencaci maki,
Karena berarti mereka memuji
Dan mendoakan NW mu ini
108
69. Aduh sayang!
Justeru itu kami berkata
Terima kasih berlipat gw&&,
Kepada "HASIDIN" yang aktif serta
Menyiarkan NW sampai merata
70. Aduh sayang!
Mereka aktif mengoceh NW
Di waktu pcsi& diwaktu begawe,
Dimuka umum dimuka pegawe
Itulah "JASA" Lo' "KEOE G A W E "
71. Aduh sayang!!
Sci^'i lagi Alhamdulillah
Atas bantuan dan jerih payah,
Para HASIDIN si juru da'wah
nyiarkan NW sonder diupah
72. Aduh sayang!
Wahai anakku jama'ah Thariqat
tanganlah lupa pada S Y A R I ' A T
Ingatlah selalu kandungan baiat
Mudahan selamat 6xonSi Akhim
K.H.M- Zainuddin Abd. Madjid bergambar bersama Thutbb MaJiad Darwl
quran Wal hadisi Asyaiiyah Al-Madjidiyah. (sambil menggendong seorang
cucu).
no
73. Aduh sayang!
Dengan adanya peraturan Murni
NW mencatat rahasia Insani,
Hitam dan putih terbongkar sendiri
Cinta kasih tak dapat dibeli
74. Aduh sayang!
Fulan diduga cinta sejari
Tapi ternyata hatinya mati,
' Terkadang Fulan disebut anti
Laki n terbukti SETIA MURNI
75. Aduh sayang!
Thoriqat Hizib harus berjalan
Bersama thoriqat yang murni haluan
Membenteng syariat membenteng iman
Menendang ajaran THORIQAT SYAITHON
76. Aduh sayang!
Thoriqat yang baik diperkosa orang
Dipergunakan semata mencari uang,
Dir^nrain-mainkan wirid yang memang
Sehingga kabur thoriqat yang terang
77. Aduh sayang!
Karena si guru banyak tak beres
'Ibarat sopir tak punya rebiwys
Sehingga murid banyak yang N G E R E S
Meninggalkan sholat sebagai beberes
78. Aduh sayang!
Sang Jahil M U R O B B A ' menjadi-badal
Menarik ummat kejalan yang Dholal,
Disana sini Dholal rie Dholal
Lebih bahaya dari sang dajjal
79. Aduh sayang!
Banyak sekali membisikkan H A Q I Q A T
Padahal mereka buta S Y A R F A T
Sehingga awam banyak terpikat
Menjadi ZENDIQ menjadi SESAT
80. Aduhsayang!
Orang yang bodoh menjadi korban
Dirjerrram-mainkan tidak karuan
Memang benarlah ajaran Tuhan
Yang paling bahaya " A L I M U L L I S A N "
112
89. Aduh sayang!
Bila saatnya P AM AS Y A A' ALLOH
wa INNA L I L L A H wa INNA U L L A A H
Perbanyakkan T A K B I R dan HASBUNALLOH
Dan teras menerus membaca H A U Q O L A H
90. Aduh sayang!
Kita serahkan Nahdlatul Wathan
lahir dan bath in kepada Tuhan
Semoga tetap dalam lindungan
A L H A Y Y U L Q A Y Y U M sepanjang zaman
91. Aduh sayang!
Kaum Wanita tetap wanita
sekalipun S. R dan DOKTORANDA
Wajib berjuang dengan Pelita
membela Agama, Nusa dan Bangsa
92. Aduh sayang!
Banyak wanita mengaku bebas
semau-mau 'ninggalkan tugas
Bercampur baur secara buas
akhirnya IMANNYA M E L A Y A N G LEPAS
115
Keluarga besar NW yang sedang gotong-royong mengangkut
kayu untuk pembangunan Madrasah sedang mendengarkan
-K.H-M. Zainuddin A M . Madjid.
116
93. Aduh sayang!
Banyak terdapat dewasa ini
" Bahwa wanita berlagak laki
Dan Sang laki seolah isteri
Terbalik langit menjadi bumi
94. Aduh sayang!
Kalau berjodoh hendaklah pilih
yang tinggi moraal, turunan bersih
Jangan semata memandang Gajih
memandang Titel dan muka jernih
95. Aduh sayang!
Karena banyak buktinya nyata
Kebanyakan hanya memandang harta
Memandang rupa memandang Kasta
akhirnya hina, Imannya buta
96. Aduh sayang!
Kami melihat di Sasak ini
banyak terdapat disana sini
Hanya panatik Silsilah sendiri
sehingga lupa Syariah Ilahi
97. Aduh sayang!
Wahai anakku rajin berguru
pilih yang Mursyid menjadi Guru
Lagipun MUKHUS, To'at selalu
seria AMANAH, herakhlaq Guru
98. Aduh sayang!
Jangan sekali 'nakku mengaji
pada orang yang akhloqnya Keji
Karena ilmunya ilmu IBLISI
Dunia Akhirat bahayanya pasti
99. Aduh sayang!
Kalau anakku ingin mendapat
ilmu berguna ilmu yang berkat
Ibu Bapakmu dan Gurumu ingat
wajib dihormat wajib dito'at
100. Aduh sayang!
NWD1 mu dan NBDI
IBU B A P A K M U , Gurumu pasti
Wajib dibela sepenuh hati
karena pembuka babaijannari
118
101. Aduh sayang!
NWDI dan NBD1 mu
Jalan menuju kelangit Ilmu
Terus kebulan sampai bertemu
Sinar yang lima 'nyinan penjuru
102. Aduhsayang!
Bagi anakku yang mumi benar
Jiwa raganya bersinar seminar
Hidup maunya di bawah sinar
Tidak menjadi " B U R O N A N LUAR"
103. Aduh sayang!
Belajar olehmu segala macam
ilmu yang Mufid 'ningkatkan Umam
Jangan belajar ilmu J A H A N A M
PERUSAK IMAN, PERUSAK ISLAM
104. Aduh sayang,
Kalau umum yang memang dicari
cukup syaratnya gurunya mengerti
Pandai Mendidik, ber hat-hati
Sekalipun bukan Muslim sejari
114
105. Aduh sayang!
Banyaklah orang berlagak Ulama'
padahal mereka masih S U P A H A '
Kesana kemari penuh khuyala'
merusak agama, merusak juhala'
106. Aduh sayang!
Banyak sekali Fatwa yang palsu
disiarkan dengan berhawa nafsu
Akhirnya ummat banyak tertipu
S Y U K U R L A H NW AKTIF M E N Y A P U
107. Aduh sayang!
Ujub Takabbur Ria' dan Hasad
perusak Amal, perusak Jasad
Kalau seorang berjiwa hasad
ZOHIR BATHINNYA S E M U A P A S A D
108. Aduh sayang!
Tetap bersama kaum M U K H L I S I N
tetap beserta kaum SHOLIHIN
Teguhkan hubungan dengan MUHIBBIN
putuskan hubungan dengan MUPSIDIN
120
109. Aduh sayang!
Hidupkan jiwa Ikhlas sejari
tetap memohon taufiq Ilahi
Siang dan malam menyerah diri
ke hadirot Alloh Robbi TZZATI
110. Aduh sayang!
Ayahnda ini usia Lanjut
perlu sampaikan W A S I A T tersebut
Semoga 'nakku 'Biturien menyambut
semoga keluarga setia menurut
U I . Aduh sayang!
Pengalaman hidupku banyak kujumpa
PAHIT dan M A N I S sudah kurasa
Kalau anakku tidak bersama
berbagai bahaya tergambar nyata
112. Aduh sayang!
Itulah sudah W A S I A T K U nyata
aku lahirkan karena cinta.
Kepada anaknda semua merata
semoga Alloh dipihak kita
J21
Pancer
r
a
n
c
o
r
2 4 D z u l h i
a h
1 3 8 9
»
1 Maret 1970 M .
Wassalam
Ayahanda Al Muhibb
ttd
moa i n
Pendiri Nahdlatul Wathan
K.H.M. Zainuddin bergambar bersama kedua Duirinva S,8 a uu huu ^
n d a!n S~*
(
Raihanuri sambij memperkenalkan ^ i m U w
(Gambar ini diambil
diperjuangkan,
an.e).
g ^ menghadiri sidang Konstiiu-
S^T^belS- « T
J*™
b
e
r
a
m
n
123
T A M B A H A N PENTING W A S I A T
"RENUNGAN MASA"
1. Aduh sayang!
Wahai anakku Rauhun Rehanun,
Tetapkan dirimu selangkah seayun,
Membela NW turun temurun,
B E R T E T A N G G A NAIK BERJENJANG T U R U N "
2. Aduh sayang.
Wahai anakku tuntutlah ilmu,
Setiap hari setiap waktu,
Janganlah mimdur karena di Anu,
Karena " T A M B A H AIR T A M B A H S A G U "
3. Aduh sayang,
Tuntutlah ilmu sepuas-puas,
Dari yang rendah sampai Fakultas,
Jangan sekali lengah dan malas,
'MENJEMUR SEMENTARA HARI PANAS"
4. Aduh sayang,
Tuntut olehmu halal dan bathal,
Pada Ulama' yang memang terkenal,
Janganlah angkuh bermain akal,
"ADAT TELUK TIMBUNAN KAPAL"
124
81. Aduhsayang!
Ada orang mengaku diri,
Mengambil patokan " M U S A SAMIRI"
Waktu berzikir menari-nari,
Bersorak-sorak sebagai himari
82. Aduh sayang!
Ada pula berkata begini
Thoriqatku ini adalah ISI,
Syariat itu tak perlu lagi
Karena isilah yang memangdicari
83. Aduhsayang!
D i be berapa masjid ada pengajar
Mendidik ummat berkurang ajar.
Obrolan cabul penuh kelakar
lotlah dia susut terbesar
84. Aduhsayang!
Na'udzubillah dari segala
Ocehan iblis dan antek-anteknya
Membuka luas pintu neraka
Menutup rapat jalan ke surga
85* Aduh sayang!
Sungguh sukarlah mencari guru
Yang berhak mengajar Thariqat yang jitu,
Kebanyakan orang tak punya malu
Ingin disebut " W A L I " dan "RATU"
86. Aduhsayang!
Wajiblah 'naknda berbanyak syukur
Atas NW mu nan jamu teratur
amal mabrur
ur
MUNGKAROT
ca Sholawaat,
, ZIKIR dan T A U B A T
r saat
tubi
i terjadi
. "HAWWUZ" nanti
5. Aduh sayang,
Tetapkan dirimu berbuat baik.
Jangan sekali berbuat jelek,
Agar semua wargamu baik,
"ANAK BAIK MENANTU MOLEK"
6. Aduh sayang,
Bila anakku kakak beradik,
Turun temurun berjiwa baik,
Amalkan wasiat setiap detik,
"BULAN NAIK M A T A H A R I NAIK"
7. Aduh sayang;
Bila anakku tetap berbakti,
Menjunjung wasiat setiap hari,
Membela NW sepenuh hati,
"BAGAI A Y A M BERTELUR DIPADI"
8. Aduh sayang,
Anak cucuku yang kucintai,
Bila setia pada Ilahi,
Dan wasiatku dijunjung tinggi,
"SEPERTI S A N T A N D E N G A N T E N G G U L I
125
9. Aduhsayang,
NW mu ini pelita nan megah,
Terus nyalakan setiap saah,
Jangan padamkan lantaran fitnah,
"ADA SIRIH HENDAK M A K A N SEPAH"
10. Aduh sayang,
Disaat nakku di medan juang,
Qur'an Hadist tetaplah pegang
Ijma' Qiyas jangan dibuang,
"SEPERTI SIRIH P U L A N G K E G A G A N G "
11. Aduh sayang,
Waspadalah 'nakku malam dan siang,
Tetapkan berdoa setelah sembahyang,
Agar terhindar aral melintang,
"BESAR KAPAL BESAR G E L O M B A N G "
12. Aduh sayang,
Dalam berjuang hendaklah jujur,
Janganlah malang supaya mujur,
Agar selamat sepanjang umur,
"SEPERTI BELUT P U L A N G KELUMPUR
126
13. Aduhsayang,
Bila berjuang harus waspada,
Janganlah lengah sekejap mata,
Teguhkan hati rapikan penca,
"SILAP M A T A PECAH KEPALA"
14. Aduhsayang,
Arif bijaksana jadikan guru,
Tutur sapanya baik selalu,
Gerak geriknya patut ditiru,
" T U K A N G TIDAK M E M B U A N G K A J U "
15. Aduh sayang,
Wahai anakku jangan termenung,
Jangan sekali angkuh membusung,
Tho'at setia agar beruntung,
"BUMI DIPIJAK L A N G I T D I J U N J U N G "
16. Aduhsayang,
janganlah 'nakku mengaku bijak,
Semau-mau melakukan tindak,
Tidak perduli Ibu dan Bapak,
"DIDENGAR A D A DIPAKAI TIDAK"
127
K..H.M. Zainuddin mengabadikan pesannya pada kedua putrinya: sewaktu
mau berangkat ke sidang Konstituante.
PERINGATAN PENTING:
Organisasi N W adalah ciptaan gelora
" N W D I " dan " N B D I " untuk melebarkan sayap pendidikannya.
Karena itu wajiblah bagi benihan (putra-putri) N W D I dan N B D I
bersama-sama aktif membe3a/memperjuangkan cita-cita NW
sekuat tenaga. Mereka yang pasif atau menghalanginya adalah
meninggalkan wajib dan meninggalkan kewajiban sendiri.
Pan cor.
23 R o m a d h o n '76 H
23
April
'57
M
Pembangunan N W D I dan N B D I
TTD.
128
K.H.M.
Zainuddin Abd. Mad j id
17 • Aduh sayang,
Kalau belajar jangan sambilan.
Bermain api tidak karuan,
Akhirnya celaka membakar ribuan.
"IBARAT B A R A T B U L A N SEMBILAN'
18. Aduhsayang,
Kalauingin dapat faedah,
Tuluskan hari luruskan lidah,
Pandai bergaul secara hikmah,
"EMPA* BAU T U N J U N G TILAH"
19. Aduh sayang.
Kerjakan suatu dengan ukuran.
Dengan teliti dan kesadaran,
Agar stabillah keadaan, •
" B A Y A N G - B A Y A N G SEPANJANG BADAN'
20. Aduh sayang,
Bila 'nakku memegang pimpinan.
Segala akibat perlu fikirkan.
Agar tak nyesa! dan kesiangan,
"SUBE BELUS M E N C I N C I N G A N '
129
21. Aduh sayang,
Pemimpin ummat perlu tenangnya.
Perlu waspada dan berkorban,
" B A N Y A K U D A N G BANYAK G A R A M N Y A
B A N Y A K O R A N G BANYAK R A G A M N Y A "
22. Aduh sayang,
Jangan pesimis* waktu- berjuang,
Kenangkan sejarafe^gitegrgemikng,;.
Datuk moyangmu bulannya terang,
M E N G A M B I L T U Ari PAPA Y A N G MENANG
23. Aduh sayang,
Wahai anakku yang ingin utuh,
Jangan sekali tuduh menuduh,
Berebut bangkai dan kursi ampuh,
"HENDAK T I N G G I TERLALU J A T U H "
24. Aduh sayangi
kalau anaknda ingin mulia,
Pilih pimpinan yang bijaksana,
Kalau memilih siangkuh durjana,
"MEMBERI B A R A N G KETANGAN KERA"
130
Thuilab dan Thalibat Ma'had Daruiqiir'an Walhadiis Almajidiyah Asysyafi'yah NW bergambar bersama
Syaikhui Ma'had T H K H M . Zainuddin A b d u l Madjid,
25. Aduh sayang.
Janganlah 'nakku lengah sekejap,, Dizaman Appolo fitnah meluap.
Berhenti di Timur di Barat menguap,
"API P A D A M PUNTUNG BERASAP"
26. Aduh sayang,
Hendaklah 'nakku berjiwa teguh,
Berhari murni berjuang penuh,
Terus menerus tidak mengeluh,
"AUR D I T A N A M BETUNG TUMBUH"
21.
Aduhsayang,
Tata tertib perlukan ada,
Tutur bahasa perlu dijaga»
Akhlak luhur tanda mulia,
"BAHASA MENUNJUKKAN BANGSA"
28. Aduhsayang,
Kalau orang berjiwa unggul,
Aktif berjuang pandai bergaul*
Tolong menolong bersama muncul,
"TANGAN M E N G E N C A N G BAHU M E M I K U L "
132
29. Aduh sayang.
Kalau orang berjiwa perut,
Semasih kecil tetap mengikut,
Setelah besar semua dikentut,
"ITULAH DIA M E N G A N D I B U N U T "
30. Aduh sayang,
Kalau orang berjiwa ringgit,
Jangan harapkan bisa membangkit,
Dalam jiwanya berputar penyakit,
" B A G A I BALING-BALING DI ATAS BUKIT"
31. Aduh sayang,
Ada orang terlalu menyolek,
Dirumah orang meminta rokok,
Dirumah sendiri tidak menengok,
"ITU N A M A N Y A G E R A S A TCEROKOK"
32. Aduh sayang,
Orang durhaka membabi buta.
Membuat dosa diatas dosa,
Pagi memfitnah sore berdusta,
"SUDAH PANAS B E R B A J U PULA"
133
33. Aduhsayang.
Jangan menari dimuka macan.
Menganggap diri sudah pahlawan.
Nama dicari jiwa dikorbankan,
" M E L E T A K K A N API D I B U B U N G A N "
34. Aduh sayang.
Pemuda sekarang berlenggang lenggok.
Berasa diri gagah dan elok.
Ulama' AuHaJ diolok-olok.
"BELUM BERTAJI SUDAH BERKOKOK"
35. Aduh sayang,
Baru saja mendapat ijazah.
Menyangka diri sudah allamah,
Tidak menghirau guru dan ayah,
"MENCABIK M U D A H MENJAHIT SUSAH"
36. Aduh sayang,.
Orang rnu'min berjiwa besar,
Tetap berjuang sepenuh shobar,
Orang munafiq berjiwa gusar,
"TEGAK BERPALING DUDUK BERKISAR"
134
Vs
K . H . M . Zainuddtn sedang mendengarkan Putrinya berpidato di depan
siswa Muallimat dan guru-guru Muaflimat N W,
37. Aduh sayang,
Orang baik berbuat patut,
Tidak membekot tidak mencarut,
Jasa sedikit disanjung sebut,
"HATTA SETITIK MENJADI L A U T '
38. Aduhsayang,
Siiapang dada jiwanya rukun,
Bila bersalah memohon ampun,
Sipicik dada selalu ngerumun,
Suka M E N E B A S B U L U H S E R U M P U N
39. Aduh sayang,
Ada orang selalu bersalah,
Tapi lainnya semuanya dimarah,
/Tidak mendengar nasehat ayah,
^ " B U R U K M U K A CERMIN DIBELAH"
.
40. Aduh sayang,
Bertanya olehmu pada pimpinan.
Mengenai hal Nahdlatul Wathan,
Jangan bertanya pada luaran.
" J I K A L A U BERANAK IKUT K A T A BIDAN"
136
41. Aduhsayang,
kalau orang bertitel tinggi,
Ingin disebut masyarakat mumi,
Tapi ampibi berakhlaq keji,
" B A G A I A N T A N PENCUNGKIL DURI"
42. Aduh sayang,
Ayahnda ini selalu menolong,
kepada orang yang ingin ditolong,
Tapi akhirnya ayahnda dirongrong
" B A G A I M E M A G A R KERAMBIL C O N D O N G "
43. Aduh sayang,
Ayahnda ini suka menunjuk,
Dan suka pula memohon petunjuk,
Mengharap bantuan dari sang Beruk,
"BAGAI BERGANTUNG DIAKAR LAPUK"
44. Aduhsayang,
Zaman sekarang zaman memburuk,
Mulutnya manis hatinya busuk,
Kalau orang berjiwa b> uk,
"BELUM BERKUKU SUDAH MENGGARUK
T
137
A 5. Aduh sayang.
Banyak terdapat mengukir langit
Menjemur bangkai diatas bukit,
Belum berkuku sudah mencubit,
"DILUAR MERAH DEDALAM PAHIT'
-46, Aduh sayang.
M U R A H DIMULUT M A H A L DITIMBANG"
47. Aduh sayang.
Kalau seorang bernasib akhiri.
Sukar terdapat mukhlis sejati.
Biarpun murid biarpun famili,
" M A H A L DIBELI S U K A R DICARI"
48. Aduh sayang.
kalau orang bernasib malang.
Lupa Dahi lupa sembahyang,
Zohir batinnya selalu terserang,
" A N T A N PATAH L E S U N G HILANG"
138
49. Aduhsayang,
Ziarah qubur dicapnya kafir,
Oleh mereka yang asyik mengkafir
Qur'an Hadisi tidak diiikir,
"SEPERTI AIR J A T U H DIPASIR"
50. Aduhsayang,
Banyak orang memfitnah buta,
Mengkafirkan orang dengan sengaja,
Lantaran tak masuk dalam partainya,
"NAUDZU BILLAIMFN D Z A L I K A "
51. Aduhsayang,
Kalau mengharap bantuan penuh,
Dari seorang berjiwa angkuh,
Pohon mustahillah yang akan tumbuh,
" B A Y A N G - B A Y A N G SEPANJANG TUBUH
52. Aduh sayang,
Banyaklah orang mendidik anak,
Karena mengharap kadernya banyak.
Tapi terkadang, sianak membcrak,
"MINYAK HABIS SAMBIL T A K ENAK"
139
K . H . M . Zainuddra A M . Madjid bersama kedua putrinya Sr. Rauhun dan St.
Raihanun tahun 195T,
53. Aduhsayang,
Lisan politik dan tukang dongeng,
Pandai memikat jutaan kepeng,
Menawan menteri berumah genteng,
"SEMET B U L U MAU* BANTENG"
54. Aduh sayang,
Orang yang thoma' ataupun manja,
Tak akan puas hawa nafsunya.
Diberi satu minta semua,
"DIBERI BAHU MINTA KEPALA"
55. Aduhsayang,
Jiwa kesusu membawa sesat,
Tidak memikir pada akibat.
Akhirnya menyesal jalan terhambat,
T E R L A L U CEPAT J A D I TERLAMBAT"
56. Aduh sayang,
Banyaklah orang angkuh Rinjani,
Tidak menoleh kanan dan kiri,
Setelah sadar menyesal sendiri,
"BERANI M A L U T A K U T MATI"
141
57. Aduh sayang,
Banyaklah orang 'anti nasehat,
Membuat tuli menendang wasiat,
Akhirnya dia dalang ma'siat,
" A N A K BADAK DIHAMBAT-HAMBAT"
58. Aduh sayang,
Banyaklah orang mendewakan nafsu,
Melontar kesana melontar kesitu,
Akhirnya memohon ampunseribu,
" I Y Y A K A W A M A Y U T A D Z A R U MINHU"
59. Aduhsayang,
Kalau selalu mengikut iblis.
Nanti menyesal yang takkan habis,
Akhirnya lari sembunyi menangis,
" M A R A ' M A N U K B A Y A H AWIS"
60. Aduh sayang,
Banyaklah otang idenya bertikai,
Berebut kursi intai mengintai,
Amal ibadat terbengkalai,
"SEPERTI ANJING BEROLEH B A N G K A I "
142
61. Aduhsayang,
Banyaklah orang mengejar pangkat.
Lupa daratan lupa amanat,
Hantam kromo patpat gulipat,
"SEHABIS KELAHI TERINGAT SILAT"
62. Aduh sayang,
Banyaklah orang mengepal awan,
Mengaku membela Nahdlatul Wathan.
Menoleh kekiri dipinggir jalan,
"MENJUAL BEDIL KEPADA LAWAN"
63. Aduh sayang,
Terkadang orang ilmunya seember.
Menajiskan lautan yang penuh semper.
Itulah dia Lo' Sekek Tamber,
"SEPERTI K E R B A U TERSEPIT LEHER"
64. Aduh sayang.
Zaman sekarang zaman penyakit.
Penyakit fitnah penyakit menggigit,
' Sekalipun berjasa setinggi langit,
j "SEPERTI MELEPAS ANJING TERSEPIT"
1.43
65- Aduh sayang,
Semua penghasad Organisasi,
Menggunakan lidah syaiton iblisi,
Menuduh NW diluar imani,
BANTEL T O L A N G DNE'NA ARA' ISI"
66. Aduh sayang.
Banyaklah orang baru diangkat.
Menjadi guru menjadi pejabat.
Berlagak alim yang paling keramat,
"SEPERTI SI BUTA B A R U MELIHAT"
67
Aduh sayang,
Banyaklah orangkehilangan kompas.
Siang dan malam bersesak napas,
Ibu Bapaknya gurunya dilepas,
"AKHIRNYA DIA J A T U H TERHEMPAS"
68. Aduh sayang,
Banyaklah orang membuang waktu,
Setiap saat bermain kartu.
Sehingga melelang sembahyang fardhu,
"LUPA M E R T U A LUPA MENANTU"
144
69. Aduh sayang.
Kami asyik menanam dana,
Karena mengharap dapai sarjana,
Tapi akhirnya Syarrun jaana,
"PERES B A T U NDE* ARA' AI'NA"
70. Aduh sayang,
Nahdlatul Wathan selalu diintai.
Selalu difitnah beranta-rantai,
Laut dan darat dan tepi pantai,
"BAU BUSUK TIDAK BERBANGKAI"
71. Aduh sayang,
Didetik kami nyatakan karya,
Sepenuh dunia mulut menghina.
Tapi akhirnya lidah berkata,
"SUNGGUH NW KERAMATNYA NYATA"
72. Aduh sayang,
Ayuhai kami bukan keramat,
Dan bukan yang banyak tho'at,
Hanya kami mengharap Rohmat,
"KARENA B E R K H A D A M SETIAP SAAT''
145
73. Aduh sayang,
Nahdlatul Wathan ciptaan Sasak,
Teguhkan barisan selalu kompak,
Jangan 'nakku dituduk G E R A S A K ,
AIR BESAR B A T U BERSIBAK"
74. Aduh sayang.
Siang dan malam ayahnda menyeru,
Dan mendo'akan untuk bersatu,
Tapi anaknda selalu membantu,
"MENANAM BUI DIATAS BATU"
75. Aduh sayang,
NW tetap menanam bakti.
Menghidangkan makanan setiaphari.
Karena itu ingatlah diri,
"TEMPAT M A K A N JANGAN DIBERAKI"
76. Aduh sayang,
NW banyak mengirim orang.
Keluar daerah seperti Malang.
Maksud menambah tenaga pejuang,
"TAPI BERTAMBAH SEMAKIN B E R K U R A N G "
146
78. Aduh sayang,
Kasihan NW menanam jasa,
Bersusah payah mengumpulkan dana,
Akhirnya Malang malang nasibnya,
" U M P A N HABIS I K A N T A K K E N A "
79. Aduhsayang,
Tidak sedikit» siang dan malam.
Memberi harapan mengirim salam,
Tapi buktinya pahit dan asam,
" M A S A K D I U J A R MENTAH DID A L A M "
80. Aduhsayang,
'Nakku semua hargailah diri,
Tetap berbakti pada lihai,
Janganlah lupa rumah sendiri,
"SESAT SURUT T E R L A N G K A H K E M B A L I "
81. Aduh sayang,
Ayahnda tetap berpanjang nafas,
Memberi nasehat sepuas-puas, Agar anaknda jangan membuas,
"BIBIR S A Y A B U K A N DIRETAK PANAS"
147
Keluarga Besar N W D I & N B D I sedang mendengarkan pidato dari salah
seorang puteri K . H . M Zainuddin Abd. Madjid. sehabis golong-royon g
mengangkut pasir.
148
82. Aduh sayang,
Jangan sekali 'nakku berkata.
Kami mendengar, tapi durhaka.
Meski berkala selama-lama,
"KAMI MENDENGAR KAMI SETIA"
83.
86. Aduh sayang,
Alhamdulillah Robbul Izzati,
Banyaklah ikhwan yang nyata mumi.
Tulus ikhlas sehidup semati,
" B A G A I O N T A M E N Y E R A H DIRI"
87. Aduh sayang,
Ilahi Rabbi Rabbal baroya,
Kami hambamu yang hina dina.
Tetap memohon limpah kurnia.
Mudakan Selamat Abaaan Abada
88, Aduhsayang,
AHohu Akbar Ilahi Robbi,
Limpahkan RohmatMu kepada kami,
Turun temurun laki dan bini,
" K A M I S E M U A BERSERAH DIRI"
.
27 Rajab 1390 H
rancor,
2 g
S c p t c m b c r
1 9 7 0
M
Penhimpun
tt&
( K . H . M . Zainuddln Abdul Majid)
150
fQRAR / BAI'AT
1. Saya berjanji akan tetap bertaqwa kepada'Alloh
S W T . dan Rasulnya serta memegang erat
"Pokoknya NW Pokok NW Iman dan taqwa.
2. Saya brjanji akan tetap berbakti kepada dua Ibu
Bapak dan Guru.
3. Saya berjanji.akan tetap berpegang teguh dan
mengamalkan ajaran Islam Ahlussunnah Waljama'ah Ala Mazhabil Imamis Syafi'iyah melalui
Nahdlatul Wathan dimana saja berada.
nisasi Nahdlatul Wathan melalui Pen
Sosial dakwahnya sesuai dengan
kondisi dalam Negara Republik Ind<
berfalsafah Pancasila dan Undang-Ur
1945.
152
5. Saya berjanji akan memesankan anak cucu dan
keluarga saya untuk terus mewarisi Nahdlatul
Wathan dirnana saja mereka berada.
Demikian Iqrar dan Bai'at saya, semoga Alloh
mengabulkannya
Wallohulmuwaffiqu Walhadi Ila Sabilirrosyad
154
155
156
158
Fly UP