...

Surname Given Names 1 GHARTI KRISHNA BAHADUR 2 PUN

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

Surname Given Names 1 GHARTI KRISHNA BAHADUR 2 PUN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Surname
GHARTI
PUN MAGAR
BITALU
BK
GIRI
DANGI
OLI
GIRI
PUN
OLI
GHARTI
OLI
KC
DANGI
KAMI
SUNAR
BUDHA GHARTI MAGAR
BHANDARI
PUN MAGAR
GHARTI
KHADKA
PUN MAGAR
GHARTI
PARIYAR
THAPAMAGAR
BUDHA
PUN MAGAR
DANGI
PUN MAGAR
KC
BUDHA MAGAR
BISTA
PUN
BK
OLI
PURI
ROKA
GHARTI
GHARTI MAGAR
BK
OLI
SARKI
GC
BUDHA MAGAR
BUDHA MAGAR
ROKA
BUDHA MAGAR
PUN MAGAR
GIRI
Given Names
KRISHNA BAHADUR
KALI
RAM BAHADUR
TIKARAM
CHANDRA BAHADUR
BISHNU
HUKUM
PRAMOD
CHANE
SHIVARAJ
MINRAJ
NARAYAN
SAROJ
CHABI LAL
JASMAN
BIRKHA BAHADUR
MAYA PURI
MOHANLAL
INDRA BAHADUR
BABINA
TIKAJUNG
NABIN
DURGA LAL
NEK BAHADUR
KHEMRAJ
BIN KUMARI
RAM KUMAR
BIRENDRA KUMAR
KUMAR
KAMAL
SHREE PRASAD
JEEVAN BAHADUR
SAWARE
ARUN
HIRAMANI
DIPAK
JANAK
SURYABAHADUR
DIPAK
RAM
DARI BHAN
SHIRYA
TIKARAM
NABIN
AMAR SING
JOR BAHADUR
RAJKUMAR
SURENDRA SINGH
PURNA BAHADUR
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
THAPA
KHADKA
PUN MAGAR
KHADKA
PUN
ROKA MAGAR
NEWAR
BK
BUDHA MAGAR
OLI
REGMI
PUN
MAHARA CHHETRI
BUDHA MAGAR
BK
BUDHA MAGAR
PUN
BK
KHATRI
SHAH
KHATRI
KHADKA
GHARTI CHHETRI
KAMI
MAHARA
ROKA MAGAR
RAWAT
BISTA CHHETRI
ROKA
BISTA
GHARTI
BISTA
BK
OLI
BISTA
OLI
GHARTI MAGAR
ROKA MAGAR
KAMI
BUDHATHOKI
BATHA MAGAR
BATHA MAGAR
PUN
BUDHA
PUN
PUN MAGAR
GHARTI
DAMAI
PUN
PUN
NAR BAHADUR
DEB KUMAR
DIL BAHADUR
TULE
KHADKASING
SABIN
UMESH SINGH
PRITES
CHANDRA KUMARI
KAMAL
HEMANTA
CHAM BAHADUR
RAG BAHADUR
BIBEK
JABARSING
ARPAN
GOPI LAL
AJAY
GIRE
BISHWAS
KUL BAHADUR
HIRA BAHADUR
GUDUDU
BHAJA
TUKMAN
DHAN KUMARI
LILA BAHADUR
HIRA BAHADUR
RAM BAHADUR
BAM BAHADUR
BAG BAHADUR
LALMAN
BHAGILAL
MAN BAHADUR
DOR BAHADUR
MANOJ KUMAR
JAYANARAYAN
CHANDRA BAHADUR
PURNA
LILA BAHADUR
HASTARAM
PRASHANTI
GOMILAL
GIANENDER
PARSHURAM
DHANBIR RANKHE
AMMAR BAHADUR
HARI BAHADUR
RAJBIR
CHHABILAL
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
BANTHA MAGAR
GHARTI MAGAR
PUN
DANGI
THAPA
BK
GHARTI MAGAR
MAHARA
ROKA
GURUNG
PARIYAR
KAWAR
BK
THAKALI
GHARTI MAGAR
PUNMAGAR
JHANKRI
BK
PARIYAR
PUN MAGAR
BOHARA
NEPALI
GM
GHARTI MAGAR
OLI
GHARTI MAGAR
DAMAI
KHADKA
ROKA MAGAR
DC
BK
PRAKASH
AJAY
MADAN
KRISHNA PRASAD
TIKARAM
DIPAK
PURNA LAL
TUL BAHADUR
DHANKUMAR
OPENDRA
SUMAN
KRISHNA
OMAN
BIR BAHADUR
YAGERAM
PREM
HIT MAN
KESHAR
PRAKASH
GIRIRAJ
BHIM BAHADUR
RAJKUMAR
DEV BAHADUR
RAN BAHADUR
ANANT
AMIT
NARAYAN
DEVSHING
ANIL
RAJAN
MANGAL SING
Fly UP