...

Cahaya

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Description

Transcript

Cahaya
Cahaya
4. – 7. klasse
Land: Indonesien, 2012
Sprog Indonesisk tale, danske undertekster
Censur Ej fastsat af Medierådet
Original titel Cahaya
Instruktion Jean Lee
Varighed 10 min
Niveau 4. – 7. klasse
Fag Dansk, Historie, Religion
Temaer Hverdagens helte og heltinder, Ligheder og forskelle, Sundhed, fattigdom, børnearbejde
1
Cahaya
Indholdsfortegnelse:
Forside: s.1
Indholdsfortegnelse: s.2
Forord til læreren: s.2
Handlingsreferat: s.3
Persongalleri: s.3
Information om Indonesien: s.4
Det kan du lære…:s.5
Handling: s.6
Mindmap: s.7
Underfilmen og opsamling: s.7
Vold mod børn: s.8
Mere om Indonesien: s.11
Faraolæsning: s.13
Forord til læreren:
Kære lærere,
Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til en af fire kortfilm som kan ses på emu.dk.
For at finde filmene kan I søge på filmens navn eller på Salaam. I skal bruge jeres uni-login for at afspille
filmen. Virker filmen ikke, kan I prøve at afspille den i en anden browser – vi anbefaler Firefox.
Undervisningsmaterialet findes både som smartboardmateriale eller som pdf-filer.
Inden I bruger undervisningsmaterialet anbefaler vi, at I læser det igennem først.
2
Cahaya
HANDLINGSREFERAT
Filmen handler om den 10-årig pige, Cahaya, der drømmer om at få sin egen cykel. Hun bor i et
slumkvarter i Indonesiens hovedstad, Jakarta. Her er fyldt med skrald. Cahaya får dagene til at gå med at
rode i skraldet; måske finder hun noget, hun kan bruge. En dag hvor hun er ude og lede efter skrald, der
kan genbruges, blive hendes drøm til virkelighed, hun finder en cykel. Hun tager den med hjem og
sætter den flot i stand. Da de andre børn opdager, at hun har en cykel, vil de også køre på den.
Kvarterets bølle, Hasan, trænger Cahaya op i en krog og stjæler cyklen. Det vil Cahaya ikke finde sig.
Derfor tager hun hen til Hasans hus. Hun fortæller Hasans mor, at Hasan har taget hendes cykel, men
Hasans mor vil ikke lytte til Cahaya og sender hende hjem igen. Men Cahaya er stædig. Hun sniger sig
ind og finder cyklen. På vej ud hører hun nogen råbe. Hun går hen for at se hvem, det er. Gennem en
sprække ser Cahaya, at det er Hasans mor, som skælder Hasan ud. Hun råber ad ham og slår ham. Hasan
er meget ked af det. Cahaya sniger sig væk fra huset igen, men episoden har fået Cahaya til at tænke
over tingene. Hun får ondt af Hasan. Derfor går hun tilbage til Hasans hus og sniger sig ind med cyklen.
Hun har sat en ny flot figur på cyklen, så da Hasan kommer ud til cyklen, kan han se nogen har været og
gøre den endnu flottere. Det får ham til at smile. Cahaya ser det og glædes over at have gjort noget godt
for et andet menneske.
Cahaya
Cahaya er 10 år gammel og bor i et slumkvarter i
Jakarta, Indonesien. Hendes store drøm er at få en
cykel. Hun er ikke bange for at sige sin mening, og
forsvarer dem, som ikke selv kan.
Hasan
Hasan er kvarterets bølle. Han sniffer lim,
stjæler og morer sig over at gøre andre ondt.
Men Hasan har en hemmelighed, der måske
kan forklare hans opførsel.
Hasans mor
Hasans mor bor sammen med sin søn i et
slumkvarter i Jakarta. Da Hasan bliver taget i at
stjæle, viser hun en ubehagelig side af sig selv.
3
Cahaya
INFORMATION OM INDONESIEN
Indonesien er en øgruppe i Asien. Det er faktisk den største øgruppe i hele verdenen, der er over 17.000
øer. Der er ikke kun mange øer, men også mange mennesker. Indonesien er det land i verden, hvor der
bor fjerdeflest mennesker. Der bor hele 237 millioner. Det er over 40 gange så mange som i Danmark.
Selvom Indonesien er blevet rigere med årene, er forskellen mellem rig og fattig også blevet større. På
mange af de små øer er der stadig folk, der lever som jægere og samlere, og over halvdelen af
befolkningen lever af landbrug. I de store byer såsom hovedstaden Jakarta er folk som regel lidt rigere,
men som vi så i filmen, lever der også mennesker her, som er meget fattige.
Kilde: Globalis, Den Store Danske
4
Cahaya
Det kan du lære…
På denne side skal eleverne i samarbejde med læreren udvælge sig nogle mål, for arbejdet med
kortfilmen. Målene evalueres i slutningen af arbejdet med filmen.
Dansk:
1. Fortælle hvad man mener og lytte til hvad andre mener. Lave en taleliste.
2. Tale med andre om sin mening og forstå, hvad andre mener. Lave og følge talerækken.
3. Samtale, samarbejde og diskutere og fungere som ordstyrer i en gruppe.
Historie:
1. Tale om levevilkår i Danmark sammenlignet med andre lande.
2. Vide noget om levevilkår og udviklingen i Danmark sammenlignet med andre lande.
3. Sammenligne nutidige levevilkår i Danmark med andre lande og diskutere de historiske årsager
til forskellene
Kristendom:
1. Fortælle om, hvad god og dårlig opførsel er.
2. Fortælle om, hvordan man mener god opførsel er og hvorfor.
3. Tale sammen om, hvad der er normal opførsel, når man er sammen med andre.
5
Cahaya
Opgaver
Før Filmen: Handling
Alle elever får 5 minutter til at tænke over, hvad handlingen og temaerne i kortfilmen kan
være, ved at kigge på billederne.
6
Cahaya
Mindmap-opgave:
Forklar hele strukturen for eleverne, inden I går i gang.
Læreren vælger tilfældigt den elev, der skal starte med at fortælle sin gruppe, om de tanker han/hun
har gjort sig til billederne. Turen skifter efter et minut. Herefter vælges der en grupperepræsentant,
som får 2 minutter til at tale med sin gruppe om, hvilke tanker, der skal præsenteres for hele klassen.
Mindmeister.com
kræver gratis
Læreren udfylder mindmap med elevernes tanker via linksene:
registrering eller
Bubbl.us eller mindmeister.com
abonnement hos
Under filmen:
skoletube.dk
Når I ser filmen skal I lægge mærke til personerne.
Hvilke ydre kvaliteter har de og hvilke indre kvaliteter har de (eksempelvis tanker)?
Opsamling: Denne opgave skal løses efter filmen.
Nu skal der samles op på elevernes observationer under filmen.
Der vælges en repræsentant fra hver gruppe. Repræsentanten skal klædes på af sin gruppe ved
at få 2 minutters taletid med gruppen om, hvilke observationer, der bør komme på tavlen. Nye
ideer kan også diskuteres. Hver gruppe kommer med et bud, som noteres på tavlen og i
nedenstående bokse.
Ydre:
7
Indre:
Cahaya
Vold mod børn:
Print fire ordkendskabskort, som I finder på næste side ud til hver gruppe. De skal udfylde et til hvert
ord på tavlen:



Der vælges en ordfører og en sekretær
Ordføreren laver en talerække og styrer talen, så sekretæren kan notere på
ordkendskabskortet.
Efter tiden er gået skifter rollerne med uret.
Man har 4 minutter til at præsentere sin tale, og herefter har man 4 minutter til sin næste opgave og
sådan fortsætter det indtil alle elever har været igennem alle opgaver/roller. Slut af med at finde en
fælles forklaring til hvert ord, som påføres i felterne på tavlen.
8
Afmagt
Magt
Selvværd
Selvtillid
Cahaya
Ordkendskabskort
Hvad er det?
Kendetegn
Hvad er ikke…
Eksempler
9
Cahaya
Vold mod børn:
I skal nu lave beskrivelser af personer, hvor I bruger de fire ord fra øvelsen før. I skal i jeres beskrivelse
forsøge at svare på, hvorfor personerne handler som de gør?
Beskriv disse personer:



Cahaya
Hassan
Hassans mor
På denne side skal eleverne anvende den viden, som de har fået fra siden før. De skal optage deres
beskrivelser, så de derefter kan afspilles for klassen.
Læreren kan med fordel oprette en klassekanal op www.audioboo.com, som eleverne får brugernavnog
kode til.
Duolæsning:



Forberedelse. Eleverne skriver beskrivelserne og
forbereder dem var at markere hver linje med A,B eller AB
I hvert par bestemmes en elev A og en elev B
I par læser eleverne hver især de linjer, der er markeret
med deres bogstav. Linjer markeret med AB læses i kor af
begge elever.
I kan optage oplæsningen med www.audioboo.com, ved at logge
ind på siden og efterfølgende kan I lytte til dem igen.
Er I i tvivl om hvordan man bruger Audioboo.com kan I se en
brugervejledning på youtube vis dette link:
http://www.youtube.com/watch?v=hbTbLDLx_DY
10
Cahaya
Mere om Indonesien:
Se på billederne.
Om lidt skal I komme med bud på,
hvilke årsager der kan være til
personernes levestandard.
Øvelsen skal afdække elevernes
forståelse i forhold til de fattiges liv i
Indonesien. Start med at afklare
forståelsen af spørgsmålet – specielt
ordet levestandard. Lad derefter
eleverne arbejde i deres grupper efter
stafet-strukturen, som står i boksen
nedenunder. Opsæt A3 ark eller større
til svar-stafet.
Forberedelse: Flipover papir sættes på væggen. Et ark til hvert team.





11
Teams stiller sig i hver sin række ca. 2 meter fra deres flipover-ark.
På lærerens signal løber team-medlem 1 op til arket med team-pennen og skriver første idé
eller svar.
Teammedlem 1 løber tilbage, giver team-pennen til teammedlem 2 og stiller sig bagerst i
rækken.
Teammedlem 2 løber op til arket og skriver idé/svar.
Legen fortsætter indtil tiden er gået, eller indtil alle teams har skrevet, hvad de ville.
Cahaya
Mere om Indonesien:
På denne side skal eleverne læse om Indonesiens historie og politik. De skal bruge Farao-læse modellen, som
kan findes på næste side. Print et ark til hver gruppe.
I skal nu læse om Indonesiens historie og politik – følg linket til hjemmesiden, hvor I skal læse eller scan
QR-koden og læs teksten på telefon eller tablet.
Læs også fakta-siderne til både historie og politik.
Historie:
http://www.dennis-rk.dk/sw42996.asp
Politik:
http://www.dennis-rk.dk/sw42959.asp
I kan også bruge VENN-diagram nederst på siden til at notere jeres viden i. Print VENN-diagrammet ud og
gå sammen i par. Når I har påført jeres viden i diagrammet, tages det fælles op i klassen og noteres på
tavlen.
Danmark
12
Indonesien
Cahaya
Faraolæsning
Forudsige:
F



A
R
A
O
13
Gæt på hvad teksten handler om ud fra de små overskrifter. Skriv et par noter…
Aftal, hvem der er konge for hvert stykker (fordel lige mellem jer alle). Det er kongen, der
begynder
NB! Når I går gang med at læse de enkelte tekststykker skal I igennem punkterne A, R og
A for hvert tekststykke!
Afklar:



Afklar ord og begreber
Kongen for tekststykket nævner først svære ord og begreber
Tal om ordenes betydning
Resumere:


Kongen laver et resumé af tekststykket. De øvrige lytter efter, om han har
de vigtigste med!
Tilføj andet vigtigt…
Argumentere:


Stil kongen hv-spørgsmål. Kongen skal bevise sine svar ved at vise, hvor i
teksten svaret står.
Forudsig hvad næste stykke handler om
Overblik:

Når hele teksten er læst skal I fortælle gruppen/holdet/klassen, hvad I
mener forfatteren vil med teksten
Fly UP