...

Kuliah IV Mektek (Gaya Pd Ruang)

by user

on
Category: Documents
4

views

Report

Comments

Transcript

Kuliah IV Mektek (Gaya Pd Ruang)
GAYA DALAM RUANG
Y
Y
Y
B
B
B
A
A
Fy
θy
Fy
θy
F
X
O
X
O
C
Z
O
Fz
Fh
E
C
Z
F = √ (Fx2 + Fy2 + Fz2)
Fx
Z
X
D
Fh
C
Y
Y
B
B
Fy
Fz
E
Z
θx
θy
X
Fx
B
Fy
A
F
O
Y
O
D
Fz
E
C
Z
Fy
A
F
X
Fx
Fz
D
X
O
θz
E
C
Z
Maka: Fx = F cos θx, Fy = F cos θy, Fz = F cos θz
Fx
D
C
Contoh 1 :
„
Gaya sebesar 500 N membentuk sudut 60°, 45°, & 120°
terhadap sumbu x, y, z, hitung komponen Fx, Fy, Fz dari gaya
ini.
ini
Jawaban :
Fx = + 250 N (searah sb x)
Fy = + 354 N (searah sb y)
Fz = - 250 N (berlawanan arah sb z)
Contoh 2 :
„
Gaya F mempunyai komponen Fx = 20 lb, Fy = - 30 lb, Fz =
60 lb, tentukan besar F & sudut θx, θy, θz yang dibentuknya
terhadap sumbu koordinat.
Jawaban :
F = 70 lb
θx = 73,4°
θy = 115,4°
θ = 31,0°
θz
31 0°
Contoh 3 :
„
Sebuah silinder 200 kg digantung dng 2 kabel AB & AC yg
diikatkan pd puncak dinding vertikal. Gaya horisontal P yg
tegak lurus pd dinding memegang silinder pd kedudukan spt
terlihat p
pd g
gambar. Tentukan besar P & teg
g tiap
p kabel.
C
Satuan jarak (m)
1,2
B
A
12
P
10
2
8
Jawaban :
„
w = m x g = 200 kg x 9,81 m/ s2 = 1962 N
C
Y
Panjang kabel AB (A ke B) :
10
dx = -1,2 m, dy = 10 m, dz = 8 m,
8
maka
k dAB = 12,86
12 86 m
B
TAC
1,2
A
TAB
Panjang kabel AC (A ke C) :
12
P
2
O
Z
W
X
dx = -1,2 m, dy = 10 m, dz = - 10 m,
maka dAC = 14,19 m
Jawaban (lanjutan)
Besar komponen gaya :
„
„
„
„
Gaya TAB, komponen gayanya terdiri dari Fx = TABx
AB , Fy = TABy
AB , & Fz
= TABz
Gaya TAC, komponen gayanya terdiri dari Fx = TACx, Fy = TACy, & Fz
= TACz
Gaya P, komponen gayanya terdiri dari Fx = Px, Fy = Py, & Fz = Pz
Gaya W, komponen gayanya terdiri dari Fx = Wx, Fy = Wy, & Fz =
Wz
Dengan
e ga pe
pers.
s Kesetimbangan
eset ba ga : Σ Fx = 0, Σ Fyy =0,
0, Σ Fz = 0, maka
a a
diperoleh :
„ TAC = 1236,4 N
„ TAB = 1400,9
1400 9 N
„ P = 235,3 N
Fly UP