...

PANDUAN PELAJAR BARU RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH

by user

on
Category: Documents
6

views

Report

Comments

Transcript

PANDUAN PELAJAR BARU RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH
PANDUAN SISWA BAHARU
PROGRAM PENGAJIAN
JARAK JAUH
SIDANG AKADEMIK
2015/2016
PPKT
USM
[Pick the date]
KATA ALU-ALUAN
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Kesejahteraan.
Alhamdulillah syukur kepada Allah atas anugerah dan kelimpahanNya untuk diberi peluang memberi kata
alu-aluan kepada pelajar baharu Rancangan Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (RPPJJ) bagi sidang akademik
2015/2016. Selamat datang ke keluarga Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ) dan Universiti Sains
Malaysia (USM). Saya ucapkan tahniah kepada saudara-saudari kerana berjaya dipilih untuk memasuki
program Pendidikan Jarak Jauh yang terulung di Malaysia. Mudah-mudahan usaha saudara-saudari akan
berakhir dengan penganugerahan segolong ijazah daripada sebuah universiti terkemuka di rantau ini.
Saudara-saudari sangat bertuah kerana telah bergelar mahasiswa-mahasiswi USM. Oleh itu sentiasa ingat
bahawa anda adalah duta USM dan tingkahlaku serta tutur kata anda di mana sahaja anda berada akan
dinilai oleh masyarakat luar sebagai sampel apa yang terdapat di universiti ini. USM telah diberi status
Universiti Penyelidikan yang bermakna ia menjadikan penyelidikan sebagai tumpuan untuk asas
kecemerlangan. Pada tahun 2009, USM juga telah dinobatkan sebagai Universiti APEX terulung di negara
ini yang merupakan penghargaan agung yang boleh diberikan kepada institusi pengajian tinggi di
Malaysia. Oleh yang demikian saya harap saudara-saudari menghargai perkara ini dan akan menjulang
kemurnian institusi tersayang ini dari semua aspek dengan mempamerkan tauladan dan akhlak tertinggi.
PPPJJ sentiasa mementingkan kualiti dan integriti akademik dalam kalangan warganya termasuklah staf
akademik, staf pentadbiran, staf sokongan dan pelajar. Ini bermakna PPPJJ tidak akan bertoleransi kepada
unsur pembohongan atau penipuan oleh mana-mana pihak. Demi menjaga nama baik institusi ini anda
perlu mengamalkan ciri-ciri yang menjadi asas kepada kualiti dan integriti selagi nyawa dikandung badan.
Pertahankan nama baik institusi ini supaya ia sentiasa disanjung masyarakat luar.
Sepanjang saudara-saudari menjadi pelajar dalam program ini anda akan menyedari bahawa pengalaman
manis menjadi pelajar RPPJJ adalah unik dan penuh dengan cabaran dan bagi sebahagian daripada anda ia
akan menjadi satu gaya hidup baharu yang akan mempengaruhi anda, keluarga tersayang dan juga rakan
sekerja. Pengalaman ini sudah tentu akan mengubah kehidupan anda kerana sebaik sahaja menjejak
langkah ke PPPJJ anda tidak lagi boleh menganggap diri anda sebagai insan biasa. Anda telah menjadi
insan luar biasa kerana sekarang ada tuntutan masa anda untuk pengajian selain daripada pembahagian
masa yang sudah sememangnya ada pemilik saham. USM percaya dan amanahkan anda untuk
menghadapi cabaran hebat ini dengan penuh semangat dan iltizam.
Akhirnya saya ucapkan Selamat Berusaha dan Selamat Berjaya.
Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
Profesor Madya Dr. Mustafa Fadzil Farid Wajidi
Dekan
Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh
KANDUNGAN
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA ....................................................................................................................................................
1
MISI UNIVERSITI DAN VISI ..........................................................................................................................................................
2
STATUS APEX …............................................................................................................................................................................
3
UNIVERSITI DALAM TAMAN ........................................................................................................................................................
5
KAMPUS SEJAHTERA .................................................................................................................................................................
6
KEISTIMEWAAN ……………………………………………………………………………………………………………………………
7
SENARAI PUSAT PENYELIDIKAN, PERKHIDMATAN DAN UNIT …………………………………………………………………..
8
KEMUDAHAN ………………………………………………………………………………………………………………………………..
9
PANDUAN PELAJAR BAHARU ....................................................................................................................................................
10
Syarat Tawaran ……………………………….................................................................................................................................
10
Persediaan Calon ………………………………………....………………………………………………………………………………
16
Peraturan Dan Syarat Penerimaan Tawaran …………………………………………………………………………………………..
16
Laporan Pemeriksaan Perubatan .................................................................................................................................................
16
PROGRAM SISWA LESTARI SIDANG AKADEMIK 2014/2015 …………………..........................................................................
16
PERATURAN BAYARAN YURAN UNIVERSITI ...........................................................................................................................
17
PENGECUALIAN UNIT ..................................................................................................................................................................
19
KAD PINTAR SISWA .....................................................................................................................................................................
20
BORANG MAKLUMAT PELAJAR ................................................................................................................................................
21
BORANG PENCAPAIAN BAHASA ...............................................................................................................................................
21
PERPUSTAKAAN ..........................................................................................................................................................................
22
PENGINAPAN ................................................................................................................................................................................
22
KEMUDAHAN IT ............................................................................................................................................................................
22
MAJLIS SAMBUTAN DAN IKRAR PELAJAR ..............................................................................................................................
23
PERATURAN UNIVERSITI ............................................................................................................................................................
23
HAL–HAL LAIN ............................................................................................................................................................................
23
SENARAI BAHAGIAN YANG BOLEH DIHUBUNGI ……………………….……………….........................................................…
24
SENARAI LAMPIRAN ...................................................................................................................................................................
25
LAMPIRAN A
:
PERATURAN DAN SYARAT PENERIMAAN TAWARAN
LAMPIRAN B
:
LAPORAN PEMERIKSAAN PERUBATAN
LAMPIRAN C(I)
:
BORANG PENYEDIAAN KAD PINTAR SISWA (SESI FOTOGRAFI)
LAMPIRAN C(II)
:
BORANG PENYEDIAAN KAD PINTAR SISWA (PENGAMBILAN KAD)
LAMPIRAN D
:
BORANG MAKLUMAT PELAJAR
LAMPIRAN E
:
BORANG PENCAPAIAN BAHASA
LAMPIRAN F
:
BORANG PENERIMAAN TAWARAN INSURAN
LAMPIRAN G
:
PENGHANTARAN SALINAN KAD PENGENALAN (CONTOH SAMPUL)
LAMPIRAN H
:
JADUAL PROGRAM SISWA LESTARI
LAMPIRAN I
:
PETA USM (KAMPUS INDUK)
LAMPIRAN J
:
ALIRAN PROSES DAN LAYOUT PENDAFTARAN
LAMPIRAN K
:
SENARAI SEMAK
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
Latar Belakang Institusi
Universiti Sains Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1969, merupakan universiti kedua tertua di negara ini.
Sebelum Akta Universiti dikuatkuasakan pada 4 Oktober 1971, Universiti Sains Malaysia dikenali sebagai
Universiti Pulau Pinang.
Pada peringkat awal, Universiti Sains Malaysia (USM) bermula dengan pengambilan seramai 57 orang pelajar
sains. Sejak itu, USM membangun dengan pesatnya dan kini USM mampu menawarkan pelbagai kursus pada
peringkat ijazah pertama dan ijazah tinggi kepada lebih 20,000 orang pelajar. Kini, USM terkenal sebagai antara
universiti tersohor di dalam mahupun di luar negara.
USM ditubuhkan hasil persetujuan yang tercapai daripada resolusi yang diluluskan oleh Dewan Undangan
Negeri Pulau Pinang pada tahun 1962, yang mencadangkan agar sebuah kolej universiti ditubuhkan di Pulau
Pinang. Sehubungan itu, sebidang tanah dikenal pasti di Sungai Ara sebagai tapak kolej universiti ini. Majlis
Peletakan Batu Asas di tapak ini dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia Y.T.M Tunku Abdul Rahman Putra
Al-Haj pada 7 Ogos 1967.
Walau bagaimanapun, Universiti Pulau Pinang ditubuhkan pada tahun 1969 untuk menampung keperluan
kampus yang lebih luas dan persekitaran yang lebih kondusif bersesuaian dengan keperluan negara pada masa
hadapan.
Pada bulan April 1969, Profesor Hamzah Sendut telah dilantik sebagai Naib Canselor. Dua bulan kemudian,
kumpulan pertama seramai 57 orang pelajar telah diterima masuk untuk mengikuti pengajian mereka.
Memandangkan kawasan kampus di Sungai Ara belum dibangunkan, maka kumpulan pelajar ini ditempatkan di
Maktab Perguruan Persekutuan Bukit Gelugur yang dipinjamkan daripada Kementerian Pelajaran. Pada tahun
1971, kampus yang sepatutnya di Sungai Ara dipindahkan ke tapak yang ada sekarang, iaitu di Minden. Lokasi
baru seluas 500 ekar yang terletak di kawasan berbukit ini begitu mempesonakan dengan persekitarannya
yang menghijau, ditambah pula dengan keindahan laut yang luas terbentang.
Sejak penubuhannyanya, USM melaksanakan sistem pusat pengajian, yang agak berbeza dengan sistem
falkulti yang lazimnya diamalkan. Yang uniknya sistem ini adalah bahawa pelajar setiap pusat pengajian dapat
memenuhi keperluan pengijazahan khusus di dalam bidang yang dipilih dan pada masa yang sama, pelajar
berpeluang mengikuti bidang pengajian dalam disiplin lain yang ditawarkan oleh pusat pengajian yang lain. USM
merupakan universiti pertama yang mengamalkan pendekatan antara bidang ini. Melalui pendekatan ini, USM
dapat memastikan bahawa graduan yang dihasilkannya terlatih dan serba boleh.
Kampus Induk USM terletak di bahagian pulau Pulau Pinang dengan keluasan 591.72 ekar (240.13 hektar).
USM mempunyai dua kampus cawangan iaitu Kampus Kesihatan yang terletak di Kubang Kerian (lebih kurang
300 km dari Kampus Induk) dan Kampus Kejuruteraan yang terletak di Nibong Tebal (lebih kurang 50 km dari
Kampus Induk). Pusat Pengajian Sains Perubatan, Pusat Pengajian Sains Kesihatan dan Pusat Pengajian
Sains Pergigian terletak di Kampus Kesihatan, manakala Kampus Kejuruteraan menempatkan enam Pusat
Pengajian Kejuruteraan. Hingga kini, lebih daripada 30,000 pelajar telah mendaftar di USM.
1
MISI DAN VISI
W
A
W
A
S
A
N
S
A
N
M
I
S
I
N
I
L
A
I
T
E
R
A
S
"Mentransformasikan Pengajian Tinggi untuk
Kelestarian Hari Esok"
USM ialah universiti perintis, berintensifkan penyelidikan rentas
bidang yang memperkasakan bakat masa hadapan dan
mengupayakan golongan terkebawah demi mentransformasi
kesejahteraan sosioekonomi mereka.
Kualiti, Kesetaraan, Ketersediaan, Ketercapaian,
Ketersanggupan dan Kesesuaian
Keilmuan, Masa hadapan, Keunikan (kelainan),
Kelestarian, Kemanusiaan, Kesejagatan, Perubahan,
Pengorbanan, Kesejahteraan
2
STATUS APEX
Dunia yang lestari, kemanusiaan dan masa depan manusia merupakan antara isu yang diperjuangkan oleh Universiti
Sains Malaysia. Berdasarkan prinsip ini, USM telah dipilih oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk
melaksanakan Program Pemacuan untuk Kecemerlangan (Accelerated Programme for Excellence, APEX). Perkara ini
telah diumumkan oleh Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berhormat Dato‟ Seri Mohamed Khaled Nordin pada 3
September 2008.
Sejak penubuhannya pada tahun 1969, USM telah melalui pelbagai fasa pembangunan, bukan hanya berperanan
melahirkan graduan untuk menyokong keperluan negara, malahan yang lebih penting, memainkan peranan sebagai
daya pendorong untuk kemajuan dan pembangunan negara. Setelah 40 tahun berlalu, sudah tiba masanya USM
bergerak ke peringkat seterusnya dalam usaha mempersiapkan Universiti untuk masa depan yang lebih mencabar dan
unik.
Berdasarkan proposal APEX berjudul, “Transformasi Pendidikan Tinggi untuk Kelastarian Hari Esok”, USM telah
menggariskan usahanya dalam menyokong proses pembangunan lestari dalam memastikan masa depan yang lebih
kekal. Secara khusus, dari segi kelangsungan kewujudan cakerawala dan manusia dengan memastikan penggunaan
3
sumber yang tepat ke arah pemahaman yang lebih bermakna, penghormatan dan bahkan mengambil langkah yang
perlu untuk membina masa depan yang teguh dan seimbang, maju dan lestari.
Penekanan diberikan "... untuk menyepadukan pembangunan lestari ke dalam sistem pendidikan supaya generasi masa
depan dapat dipelihara dan mempunyai keperluan untuk melindungi ekologi, memulihara sumber dan membangun
manusia berdasarkan nilai-nilai kesamaan, ketercapaian, ketersediaan, keterjangkauan, kesesuaian dan dalam
menyatakan dengan jelas erti sihat yang berkualiti."
Seiring dengan ini, USM telah melaksanakan program penjenamaan semula yang akan membolehkannya untuk
memperdalam dan menterjemah misi utamanya sebagai " universiti perintis, berintensifkan penyelidikan rentas bidang
yang memperkasakan bakat masa hadapan dan mengupayakan golongan terkebawah demi mentransformasikan
kesejahteraan sosioekonomi mereka.” Hal ini selari dengan wawasan "Transformasi Pendidikan Tinggi untuk
Kelestarian Hari Esok."
USM sebagai Pusat Kecemerlangan Wilayah bagi Pendidikan Pembangunan Lestari yang diiktiraf oleh United Nations
University di Nagoya University, Jepun, pada 29 Jun 2005 mempunyai kegiatan yang telah banyak dilaksanakan.
Contoh penting termasuk kempen kelestarian seperti "The White Coffin” yang berjaya membenteras penggunaan
polistirena. Yang terkini, pengiktirafan daripada Global University Network for Innovation (GUNI). Begitu juga kempen
yang masih berlangsung iaitu kempen untuk mengurangkan penggunaan plastik di dalam kampus. Pengerahan
kepakaran dalaman untuk mengembangkan konsep "ekohab" dengan memanfaatkan sumber yang sedia ada
merupakan contoh kejayaan setakat ini. Semua usaha ini dilakukan oleh para sukarelawan yang terdiri daripada warga
kampus.
USM akan terus memimpin dalam mendepani cabaran hari esok dengan menyokong sembilan bidang utama sebagai
dasar untuk membentuk universiti APEX negara yang pertama. Sembilan bidang ini memberikan keutamaan pada:
Keilmuan, Masa Depan, Keunikan, Kelestarian, Kemanusiaan, Kesejagatan, Perubahan, Pengorbanan dan
Kesejahteraan sebagaimana yang dijelaskan oleh Naib Canselor, Prof Tan Sri Dato 'Dzulkifli Abdul Razak, dalam
Perutusan Tahunan 2009 yang berjudul "Universiti APEX: Satu tuntutan, Satu Pengorbanan" (APEX university: A
Quest, A Sacrifice.)
Hal ini bermaksud bahawa, USM akan melaksanakan sepenuhnya masa depan yang lestari dengan berpaksikan
pendidikan tinggi sebagai pelantar untuk menjangkau manusia secara keseluruhannya, sambil mempertingkat sokongan
kuat terhadap matlamat utama antarabangsa seperti Matlamat Pembangunan Alaf, Pendidikan untuk Semua,
Pendidikan untuk Pembangunan Lestari dan sebarang agenda yang lain pada masa depan. Oleh hal yang demikian,
USM memilih untuk melangkah ke depan bersandarkan Strategi Lautan Biru (Blue Ocean Strategy, BOS), yang
memerlukan cara berfikir yang unik dan inovatif, mengambil tindakan dan menetapkan matlamat yang lain daripada
norma. Yang pasti, mewujudkan kelestarian dan kemanusiaan sebagai teras unggul bagi melahirkan sebuah metafora
baru bahawa USM gigih berusaha untuk memastikan kelangsungan kehidupan bumi agar dapat diwarisi oleh generasi
akan datang. Secara ringkasnya, perkara inilah yang digambarkan sebagai APEX oleh USM.
4
UNIVERSITI DALAM TAMAN
Konsep „Universiti Dalam Taman‟ sebagaimana yang ditakwilkan oleh USM dalam tahun
2001-02 diolah untuk menggambarkan hubungan akrab di antara peranan dengan fungsi
universiti sebagai institusi pengajian tinggi dalam persekitaran taman yang segar. Unsur
flora, fauna, air dan ciptaan lain merupakan hubungan yang dinamik dalam penerokaan
kehidupan selanjutnya. Konsep ini mengajak kita untuk menilai, memulihara serta
mengekalkan kehijauan kampus sebagai sebahagian usaha membangunkan dunia
intelek. Kita perlu menyemarakkan semangat dan amalan dalam menjaga persekitaran
kampus, malah terus menyayangi dan menghargai alam semula jadi dan ekologi yang
dianugerahkan Tuhan dalam hati dan pemikiran setiap warga kampus.
Untuk menyedarkan semua pihak terhadap usaha ini, pelbagai elemen perlu diberikan
perhatian khusus. Elemen ini merupakan nisbah dalam pemajuan tanah yang ada,
keindahan flora dan fauna, tasik dan keindahan yang berkaitan, reka bentuk dan seni
bina serta amalan seluruh warga kampus. Usaha murni ini memberikan keindahan yang
tiada taranya, menggambarkan kampus yang sungguh menarik, nyaman dan kaya
dengan semangat kemanusiaannya. USM menjadi model kehidupan universiti dalam
taman yang patut dicontohi dan dicemburui. Usaha ini merupakan gabungan harmoni
persekitaran kampus dalam taman yang menyediakan medan wacana intelek dalam
menerokai akal budi berkenaan - siapa kita, cara mengetahui dan cara kita sepatutnya
meneruskan kehidupan selanjutnya.
5
KAMPUS SEJAHTERA
Konsep Kampus Sejahtera (Kampus Sihat) wujud hasil daripada kesedaran bahawa faktor utama untuk meningkatkan
pembelajaran adalah kualiti hidup dan kesihatan pelajar dalam konteks yang lebih luas. Perkataan sejahtera merentas
beberapa dimensi aspek kerohanian, sosial, fizikal, mental, intelektual, emosi dan persekitaran. Perkataan ini berfungsi
sebagai perekat sosial yang menggabungjalinkan kesemua aspek tersebut dalam keseimbangan yang harmoni dan
optimum di antara satu sama lain.
Program Kampus Sejahtera yang telah dimulakan pada tahun 2000, berasaskan lima (5) ciri utama:

Kesukarelaan

Pasukan kerja

Data dan Pemacu Maklumat

Kecukupan diri bagi sumber dalaman

Dokumentasi komprehensif
Program ini menekankan keperluan gaya hidup sihat sebagai kunci untuk memperoleh ilmu. Sumber maklumat
diutamakan dalam usaha menyediakan perkhidmatan bersepadu. Sehubungan itu, sebuah portal yang dikenali sebagai
Portal Kampus Sejahtera (http://healthycampus.usm.my) telah dibangunkan. Portal ini menekankan kebolehcapaian
umum terhadap maklumat berkenaan aktiviti dan dokumentasi berkaitan dengan keinginan kesejahteraan.
6
KEISTIMEWAAN UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM)
Sejak penubuhannya, USM telah mengamalkan pendekatan yang inovatif dalam pendidikan tinggi. Antara pendekatan
yang penting adalah penyimpangan daripada sistem fakulti yang lazimnya diamalkan dalam organisasi akademik lain.
Sebaliknya, USM telah melaksanakan sistem pusat pengajian yang lebih meluas. Melalui sistem ini, subjek yang
berkaitan dikelompokkan ke dalam rancangan pengajian dan di setiap pusat pengajian, pelbagai kursus dan subjek
disusun untuk membolehkan pelajar menerima ijazah yang khusus dalam subjek tertentu.
Pada permulaan, USM telah diberi mandat untuk menyediakan, menggalakkan dan membangunkan pengajian tinggi
dalam bidang Sains Tulen, Sains Gunaan, Sains Perubatan dan Kesihatan, Sains Farmasi, Sains & Teknologi
Bangunan, Sains Kemasyarakatan, Ilmu Kemanusiaan, dan Ilmu Pendidikan, di samping menyediakan penyelidikan dan
pemajuan ilmu serta menyebarluaskan ilmu tersebut dalam bidang-bidang pengajian ini.
Sebagai satu daripada empat Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf sebagai Universiti Berintensifkan Penyelidikan
oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, USM turut menawarkan peluang pendidikan dan penyelidikan kepada pelajar dan
staf. Satu daripada elemen utama dalam pembangunan kecemerlangan akademik di USM adalah penubuhan pusat
dan unit penyelidikan. Hal ini selaras dengan hakikat bahawa universiti sememangnya sedar akan keperluan bidang
penyelidikan dan pendidikan yang harus sentiasa terbuka terhadap permintaan masyarakat. Melalui penubuhan pusat
dan unit ini, akan membuka peluang yang lebih baik ke arah penyepaduan dan pembentukan jaringan.
Sebagai tambahan, USM turut menwarkan perkhidmatan perundingan, pengujian dan penasihatan kepada industri.
Kesemua perkhidmatan ini tergolong di bawah kelolaan USAINS Holdings Sdn. Bhd, iaitu bahagian komersial USM.
7
Senarai Pusat Penyelidikan, Pusat Perkhidmatan, dan Unit di USM
adalah seperti berikut:
Pusat Penyelidikan

Institut Farmaseutikal dan Nutraseutikal Malaysia

Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara

Institut Penyelidikan Perubatan Molekul (INFORMM)

Institut Perubatan & Pergigian Termaju

Pelantar Penyelidikan Bio-Perubatan dan Sains Kesihatan

Pelantar Penyelidikan Sains Fundamental

Pelantar Penyelidikan Kejuruteraan dan Teknologi/Unit Inovasi dan Pembangunan Teknologi Kejuruteraan

Pelantar Penyelidikan Sains Hayat

Pelantar Penyelidikan Sains Klinikal

Pelantar Penyelidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Pelantar Penyelidikan Transformasi Sosial

Pusat Genom Manusia (Pusat Vitual)

Pusat IPv6 Termaju Negara (NAv6)

Pusat Kajian Antarabangsa

Pusat Kawalan Doping

Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV)

Pusat Kajian Samudera & Pantai (CEMACS)

Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Diperbaharui dan Kecekapan Tenaga (CETREE)

Pusat Penyelidikan Arkeologi Malaysia

Pusat Penyelidikan Dadah dan Ubat-ubatan

Pusat Penyelidikan Dasar

Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai dan Saliran Bandar

Pusat Penyelidikan Pembangunan Wanita

Pusat Racun Negara

Pusat Rekabentuk Mikroelektronik Negara (CEDEC)

Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia

Sekretariat Falsafah & Sains Islam (SEFSI)

Sekretariat Kampus Sejahtera

Unit Penyelidikan dan Pendidikan untuk Perdamaian (REPUSM)

Unit Penyelidikan Haiwan Makmal

Unit Penyelidikan Ilmu Falak & Sains Atmosfera

Unit Penyelidikan Kawalan Vektor

Unit Penyelidikan Pendidikan Asas (UPPA)

Unit Terjemahan Melalui Komputer
8
Pusat Perkhidmatan

Pusat Teknologi Pengajaran Multimedia

Pusat Pengetahuan Komunikasi dan Teknologi

Dewan Budaya

Perpustakaan Hamdan Tahir

Perpustakaan Hamzah Sendut

Pusat Islam

Muzium dan Galeri Tuanku Fauziah

Pusat Kemudahan Teknikal
Unit

Unit Penyelidikan Sains Astronomi dan Atmosfera

Unit Penyelidikan Pendidikan Asas

Unit Terjemahan Melalui Komputer

Unit Pembangunan Teknologi dan Inovasi Kejuruteraan

Unit Penyelidikan Haiwan Makmal

Unit Penyelidikan Pendidikan untuk Keamanan

Unit Penasihatan Pengajaran dan Pembelajaran

Unit Penyelidikan Kawalan Vektor
Kemudahan & Sumber Akademik
Kemudahan yang USM sediakan bagi pelajarnya diberikan di bawah ini:

Kafeteria yang selesa

Muzium bertaraf dunia & Galeri Seni dengan karya seni halus.

Dewan kuliah yang selesa untuk pengajaran & pembelajaran

Bank, kedai buku, farmasi, pejabat pos dan kedai runcit untuk memenuhi keperluan warga USM

Perpustakaan penyelidikan dengan lebih satu juta bahan bacaan, ia turut dilengkapi dengan pangkalan data
elektronik dan akses internet.

Kediaman pelajar bagi menampung penginapan mereka di kampus.

Pusat Sukan yang dilengkapi dengan kemudahan bagi memenuhi acara sukan dan permainan pelajar.
9
PANDUAN PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH KEMASUKAN
SIDANG AKADEMIK 2015/2016
1.
SYARAT TAWARAN
1.1. Tawaran ini dengan sendiri TERBATAL sekiranya anda tidak memenuhi syarat-syarat berikut:
1.1.1
Warganegara Malaysia.
1.1.2
Lulus SPM/SPVM atau setaraf dengan mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia bagi caloncalon kategori SPM, STPM, Matrikulasi dan Diploma.
1.1.3 Syarat Am/minimum kelayakan
1.1.4
BIL
1.
Syarat Khas Program
PROGRAM PENGAJIAN
SYARAT KELAYAKAN MINIMUM
IJAZAH SARJANA MUDA
SAINS (KEPUJIAN)
[5 Tahun]

BIOLOGI

FIZIK

KIMIA

MATEMATIK
SYARAT AM
Calon-calon mestilah lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Persekolahan Vokasional Malaysia
(SPM/MCE/SPVM) atau yang setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/
Bahasa Malaysia.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test
(MUET) sebelum tempoh berijazah.
SYARAT KHAS PROGRAM
KATEGORI A
i. CALON DIPLOMA
Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau setaraf.
KATEGORI B
i. CALON STP/HSC/STPM (tahun 2002 dan sebelumnya)
Lulus Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau
setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam Pengajian Am/Kertas Am
dan Gred E dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;
Kajihayat / Biologi / Fizik / Kimia / Pengkomputeran / Matematik atau Matematik Lanjutan
dan yang berkaitan
atau
Sekurang-kurangnya Gred E dalam Pengajian Am/Kertas Am dan satu (1) Gred E serta
dua (2) Gred R dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran seperti di atas.
ii. CALON STPM (mulai tahun 2003)
Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan mendapat sekurangkurangnya Gred C dalam Pengajian Am/Kertas Am dan Gred C dalam mana-mana dua (2)
mata pelajaran berikut;
Kajihayat / Biologi / Fizik / Kimia / Pengkomputeran / Matematik atau Matematik Lanjutan
dan yang berkaitan
atau
Sekurang-kurangnya Gred C dalam Pengajian Am/Kertas Am dan satu (1) Gred C serta
dua (2) Gred C- dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran seperti di atas.
10
iii. CALON LEPASAN MATRIKULASI
Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00.
Dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) dalam mata pelajaran pengkhususan yang di
pohon dan satu (1) mata pelajaran lain. Pecahan syarat mengikut pengkhususan adalah
seperti berikut.

Biologi
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam
mata pelajaran Biology dan salah satu daripada mata pelajaran berikut;
Physics / Chemistry / Mathematics dan yang berkaitan.

Fizik
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam
mata pelajaran Physics atau Engineering Physics dan salah satu daripada mata
pelajaran berikut;
Biology / Chemistry / Engineering Chemistry / Mathematics / Engineering Mathematics
dan yang berkaitan.
Nota:
Calon-calon yang tidak mempunyai kelulusan mata pelajaran Mathematics pada
peringkat Matrikulasi / Asasi hendaklah mendapat Kepujian peringkat SPM
dalam mata pelajaran Matematik Tambahan.

Kimia
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam
mata pelajaran Chemistry dan salah satu daripada mata pelajaran berikut;
Biology / Physics / Mathematic dan yang berkaitan.

Matematik
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam
mata pelajaran Mathematics dan salah satu daripada mata pelajaran berikut;
Biology / Physics / Chemistry dan yang berkaitan.
KATEGORI C
i. CALON SPM/SPVM
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan
Matematik atau Matematik Tambahan dan satu (1) mata pelajaran sains dan teknologi
seperti berikut;
Biologi / Fizik / Kimia / Sains / Sains Tambahan / Rampaian Sains / Rampaian Sains
Tambahan / Sains Pertanian / Teknologi Binaan Bangunan / Teknologi Kejuruteraan /
Teknologi Elektronik / Teknologi Bengkel Mesin / Pengajian Kejuruteraan Jentera /
Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik;
Dan
Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang yang
berkaitan. (Sila sertakan surat pengesahan daripada Ketua Jabatan / Majikan)
ii. CALON WARGA EMAS
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dan Lulus dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; Dan
Berumur 50 tahun dan ke atas pada tarikh tutup permohonan.
11
BIL
2.
PROGRAM PENGAJIAN
IJAZAH SARJANA MUDA
SASTERA (KEPUJIAN)
[5 Tahun]

GEOGRAFI

KESUSASTERAAN

SEJARAH
SYARAT KELAYAKAN MINIMUM
SYARAT AM
Calon-calon mestilah lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Persekolahan Vokasional Malaysia
(SPM/MCE/SPVM) atau yang setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/
Bahasa Malaysia.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test
(MUET) sebelum tempoh berijazah.
SYARAT KHAS PROGRAM
KATEGORI A
i. CALON DIPLOMA
Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau setaraf.
KATEGORI B
i. CALON STP/HSC/STPM (tahun 2002 dan sebelumnya)
Lulus Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau
setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam Pengajian Am/Kertas Am
dan Gred E dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;
Bahasa Melayu / Kesusasteraan Melayu / Sejarah / Geografi / Matematik atau Ekonomi
ii. CALON STPM (mulai tahun 2003)
Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan mendapat sekurangkurangnya Gred C dalam Pengajian Am/Kertas Am dan Gred C dalam mana-mana dua (2)
mata pelajaran berikut;
Bahasa Melayu / Kesusasteraan Melayu / Kesusasteraan Inggeris / Kesusasteraan Cina /
Kesusasteraan Tamil / Sejarah / Geografi / Perakaunan / Perdagangan / Pengajian
Perniagaan / Bahasa Arab / Syariah / Usuluddin / Matematik atau Ekonomi
iii. CALON LEPASAN MATRIKULASI
Lulus Matrikulasi KPM atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;
Dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi dalam manamana dua (2) matapelajaran berkaitan.
KATEGORI C
i. CALON SPM/SPVM
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus
Matematik atau Matematik Tambahan; Dan
Mendapat kepujian dalam mana-mana empat (4) mata pelajaran berikut;
Biologi / Fizik / Kimia / Matematik / Matematik Tambahan / Sains / Sains Tambahan /
Rampaian Sains / Rampaian Sains Tambahan / Bahasa Inggeris / Bahasa Inggeris
Tambahan / Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Kesusasteraan Melayu / Literature in English /
Kesusasteraan Cina / Kesusasteraan Tamil / Sejarah / Geografi / Ekonomi Asas / Prinsip
Akaun / Perdagangan / Lukisan Kejuruteraan / Sains Pertanian / Reka cipta / Lukisan
Geometri & Elektronik / Lukisan Geometri & Binaan Bangunan / Teknologi Binaan
Bangunan / Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Elektronik / Teknologi Bengkel Mesin /
Kerja Menggegas & Memesin / Pengajian Kejuruteraan Jentera / Pengajian Kejuruteraan
Elektrik & Elektronik / GCE O Level English Language / Pendidikan Seni / Lukisan /
Pengetahuan Moral / Pendidikan Islam / Ekonomi Rumah Tangga / Asas Pemprosesan
Maklumat / Teknologi Maklumat / English for Science & Technology / Pengurusan
12
Makanan / Pengurusan Ladang / Grafik Komputer / Pengetahuan Sains Sukan /
Fundamentals of Programming / Pengajian Keusahawanan dan matapelajaran lain; Dan
Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang yang
berkaitan. (Sila sertakan surat pengesahan daripada Ketua Jabatan / Majikan)
ii. CALON WARGA EMAS
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dan Lulus dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; Dan
Berumur 50 tahun dan ke atas pada tarikh tutup permohonan.
BIL
3.
PROGRAM PENGAJIAN
IJAZAH SARJANA MUDA
SAINS KEMASYARAKATAN
(KEPUJIAN)
[5 Tahun]

ANTROPOLOGI SOSIOLOGI

EKONOMI

SAINS POLITIK
SYARAT KELAYAKAN MINIMUM
SYARAT AM
Calon-calon mestilah lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Persekolahan Vokasional Malaysia
(SPM/MCE/SPVM) atau yang setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa
Melayu/Bahasa Malaysia.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test
(MUET) sebelum tempoh berijazah.
SYARAT KHAS PROGRAM
KATEGORI A
i. CALON DIPLOMA
Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau setaraf.
KATEGORI B
i. CALON STP/HSC/STPM (tahun 2002 dan sebelumnya)
Lulus Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau
setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam Pengajian Am/Kertas Am
dan Gred E dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut.
Kajihayat / Biologi / Fizik / Kimia / Matematik / Matematik Lanjutan / Ekonomi / Sejarah /
Geografi / Bahasa Melayu / Kesusasteraan Melayu / Kesusasteraan Inggeris / Perakaunan
/ Perdagangan / Pengajian Perniagaan / Pengkomputeran / Bahasa Arab / Syariah /
Usuluddin / Bahasa Cina / Bahasa Tamil dan yang berkaitan.
ii. CALON STPM (mulai tahun 2003)
Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan mendapat sekurangkurangnya Gred C dalam Pengajian Am/Kertas Am dan Gred C dalam mana-mana dua (2)
mata pelajaran berikut;
Kajihayat / Biologi / Fizik / Kimia / Matematik / Matematik Lanjutan / Ekonomi / Sejarah /
Geografi / Bahasa Melayu / Kesusasteraan Melayu / Kesusasteraan Inggeris / Perakaunan
/ Perdagangan / Pengajian Perniagaan / Pengkomputeran / Bahasa Arab / Syariah /
Usuluddin / Bahasa Cina / Bahasa Tamil dan yang berkaitan.
iii. CALON LEPASAN MATRIKULASI
Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00; Dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam
mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;
Biology / Physics / Chemistry / Mathematics / College Reading / College Writing / Listening
and Speaking / Grammar / Introductory Literature / Language and Drama / Basic Principles
in Education / Islamic Education Studies dan yang berkaitan.
13
KATEGORI C
i. CALON SPM/SPVM
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia, lulus
Matematik; Dan
Mendapat kepujian dalam mana-mana empat (4) mata pelajaran berikut;
Biologi / Fizik / Kimia / Matematik / Matematik Tambahan / Sains / Sains Tambahan /
Rampaian Sains / Rampaian Sains Tambahan / Bahasa Inggeris / Bahasa Inggeris
Tambahan / Bahasa Cina / Bahasa Tamil / Kesusasteraan Melayu / Literature in English /
Kesusasteraan Cina / Kesusasteraan Tamil / Sejarah / Geografi / Ekonomi Asas / Prinsip
Akaun / Perdagangan / Lukisan Kejuruteraan / Sains Pertanian / Reka cipta / Lukisan
Geometri & Elektronik / Lukisan Geometri & Binaan Bangunan / Teknologi Binaan
Bangunan / Teknologi Kejuruteraan / Teknologi Elektronik / Teknologi Bengkel Mesin /
Kerja Menggegas & Memesin / Pengajian Kejuruteraan Jentera / Pengajian Kejuruteraan
Elektrik & Elektronik / GCE O Level English Language / Pendidikan Seni / Lukisan /
Pengetahuan Moral / Pendidikan Islam / Ekonomi Rumah Tangga / Asas Pemprosesan
Maklumat / Teknologi Maklumat / English for Science & Technology / Pengurusan
Makanan / Pengurusan Ladang / Grafik Komputer / Pengetahuan Sains Sukan /
Fundamentals of Programming / Pengajian Keusahawanan dan matapelajaran lain; Dan
Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang yang
berkaitan. (Sila sertakan surat pengesahan daripada Ketua Jabatan / Majikan)
ii. CALON WARGA EMAS
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dan Lulus dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; Dan
Berumur 50 tahun dan ke atas pada tarikh tutup permohonan.
BIL
4.
PROGRAM PENGAJIAN
IJAZAH SARJANA MUDA
PENGURUSAN (KEPUJIAN)
[5 Tahun]

KEWANGAN

ORGANISASI

PEMASARAN
SYARAT KELAYAKAN MINIMUM
SYARAT AM
Calon-calon mestilah lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Persekolahan Vokasional Malaysia
(SPM/MCE/SPVM) atau yang setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa
Melayu/Bahasa Malaysia.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test
(MUET) sebelum tempoh berijazah.
SYARAT KHAS PROGRAM
KATEGORI A
i. CALON DIPLOMA
Diploma dari Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau setaraf
Keutamaan akan diberikan kepada lulusan diploma dalam bidang berkaitan Pengurusan.
KATEGORI B
i. CALON STP/HSC/STPM (tahun 2002 dan sebelumnya)
Lulus Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC), Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau
setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam Pengajian Am/Kertas Am
dan Gred E dalam mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;
14
Biologi / Kimia / Fizik / Matematik atau Matematik Lanjutan / Bahasa Melayu / Ekonomi /
Geografi / Sejarah / Perakaunan / Pengajian Perniagaan / Perdagangan / Pengkomputeran
/ Syariah / Usuluddin dan matapelajaran lain.
ii. CALON STPM (mulai tahun 2003)
Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan mendapat sekurangkurangnya Gred C dalam Pengajian Am/Kertas Am dan Gred C dalam mana-mana dua (2)
mata pelajaran berikut;
Biologi / Kimia / Fizik / Matematik atau Matematik Lanjutan / Bahasa Melayu / Ekonomi /
Geografi / Sejarah / Perakaunan / Pengajian Perniagaan / Perdagangan / Pengkomputeran
/ Syariah / Usuluddin dan matapelajaran lain.
iii. CALON LEPASAN MATRIKULASI
Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UiTM dengan mendapat sekurangkurangnya PNGK 2.00; Dan
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi / Asasi dalam
mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut;
Biology / Physics / Chemistry / Mathematics / Perakaunan / Pengurusan Perniagaan /
Ekonomi dan yang berkaitan; Atau
Aliran Asasi Undang-undang
Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Asasi Undang-undang dalam
mana-mana dua (2) mata pelajaran berikut dan yang berkaitan;
 Computer and Information Processing atau Library and Information Processing
Skills
 Introduction to Law I atau Introduction to Law II atau Introduction to Law III
 Introduction to Malaysian Governance and Politics
 Introduction to Social Psychology
 Contemporary Global Issue atau Economic Issue and Problem
KATEGORI C
i. CALON SPM/SPVM
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dengan mendapat Kepujian dalam Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia, lulus
Matematik; Dan
Mendapat kepujian dalam mana-mana empat (4) mata pelajaran berikut;
Biologi / Fizik / Kimia / Sains / Sains Tambahan / Rampaian Sains / Sejarah / Geografi /
Prinsip Akaun / Perdagangan / Ekonomi Asas / Reka cipta / Sains Pertanian / English for
Science & Technology / Pendidikan Seni / Lukisan / Pengurusan Makanan / Asas
Pemprosesan Maklumat / Pengurusan Ladang / Teknologi Maklumat / Ekonomi Rumah
Tangga / Teknologi Kejuruteraan / Grafik Komputer / Pengetahuan Sains Sukan / Lukisan
Kejuruteraan / Fundamentals of Programming / Pengajian Keusahawanan / Tasawwur
Islam / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Quran Sunnah / Matematik / Matematik
Tambahan / Pendidikan Islam / Bahasa Inggeris dan matapelajaran lain; Dan
Mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang yang
berkaitan. (Sila sertakan surat pengesahan daripada Ketua Jabatan / Majikan)
ii. CALON WARGA EMAS
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPM/MCE/SPVM) atau
setaraf dan Lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia; Dan
Berumur 50 tahun dan ke atas pada tarikh tutup permohonan.
15
1.1.4
Sihat tubuh badan dan lulus pemeriksaan perubatan serta tidak mengidap penyakit yang berjangkit serta
berbahaya dan tertakluk kepada pengesahan Pegawai Perubatan yang bertauliah.
1.1.5
Tawaran ini akan terbatal pada bila-bila masa sekiranya didapati mana-mana keterangan/kenyataan atau
salinan sijil-sijil yang dikemukakan adalah palsu/tidak benar.
2.
PERSEDIAAN CALON
2.1
Sebagai persediaan ke Universiti Sains Malaysia, siswa dinasihatkan supaya membaca arahan-arahan berikut
dengan teliti sebelum mengisi dokumen-dokumen yang disertakan bersama dengan Surat Tawaran Kemasukan,
Program Pengajian Jarak Jauh, Sidang Akademik 2015/2016.
2.2
PERATURAN DAN SYARAT PENERIMAAN TAWARAN
Baca dengan teliti isi kandungan yang termaktub dalam Peraturan dan Syarat Penerimaan Tawaran seperti di
Lampiran A sebelum pengesahan penerimaan tawaran dibuat.
2.3
LAPORAN PEMERIKSAAN PERUBATAN
LAMPIRAN B
a)
Borang Laporan Pemeriksaan perubatan yang disediakan mestilah diserahkan kepada mana-mana
Pegawai Perubatan yang bertauliah dan diiktiraf di hospital/klinik kerajaan/swasta bagi tujuan membuat
pemeriksaan perubatan.
b)
Siswa dikehendaki menjalani pemeriksaan perubatan dan X-Ray dada yang mesti dilakukan oleh
Pegawai Perubatan yang bertauliah dan diiktiraf. ANDA DIKEHENDAKI MEMBAWA BERSAMA
LAPORAN PEMERIKSAAN PERUBATAN YANG LENGKAP SEMASA HARI PENDAFTARAN DIRI
PADA MINGGU ORIENTASI UNTUK SEMAKAN.
c)
Laporan Pemeriksaan Perubatan dan Filem X-Ray Dada perlu disemak dan disahkan oleh pegawaipegawai dari Pusat Sejahtera dan akan dikembalikan kepada pelajar.
d)
Siswa MESTI mengisi Lampiran B: Laporan Pemeriksaan Perubatan, Bahagian 2 dengan lengkap dan
terjitu.
e)
2.4
Segala perbelanjaan pemeriksaan perubatan adalah di bawah tanggungan siswa sendiri.
RAWATAN PERUBATAN
a)
Rawatan perubatan hanya untuk kes biasa sahaja ketika pelajar berada di Kampus Induk semasa
Kursus Intensif dan Minggu Peperiksaan.
b)
Pelajar dinasihatkan membawa bekalan ubat yang mencukupi sewaktu mengikuti Kursus Orientasi,
Kursus Intensif dan Minggu Peperiksaan bagi penyakit kronik.
3.
PROGRAM SISWA LESTARI (ORIENTASI PELAJAR BAHARU)
3.1
Semua siswa baharu WAJIB mengikuti semua aktiviti Program Siswa Lestari sebagaimana yang terdapat di
dalam jadual yang disertakan. Pihak universiti berhak menarik kembali tawaran masuk siswa dan nama siswa
16
akan dikeluarkan daripada senarai yang ditawarkan tempat mengikuti PPJJ, Sidang Akademik 2015/2016
sekiranya siswa GAGAL mengikuti Program Siswa Lestari.
3.2
Program Siswa Lestari akan diadakan pada 10 Ogos 2015 hingga 13 Ogos 2015 di Kampus Induk USM Pulau
Pinang. Pendaftaran kehadiran adalah pada 9 Ogos 2015 (Ahad) bermula dari jam 9:00 pagi hingga 4:00
petang mengikut tempat-tempat yang telah ditetapkan berdasarkan Program Siswa Lestari.
3.3
Pada hari Pendaftaran Pelajar Baharu, anda dikehendaki mengemukakan SIJIL-SIJIL ASAL untuk tujuan
penyemakan seperti berikut:
4.
3.3.1
SIJIL SPM/SPVM
3.3.2
SIJIL SPM BAHASA MELAYU/BAHASA MALAYSIA JULAI (jika ada)
3.3.3
SIJIL STP/STPM/HSC
3.3.4
SKROL DIPLOMA
3.3.5
TRANSKRIP DIPLOMA
3.3.6
SLIP/SALINAN ASAL KEPUTUSAN MATRIKULASI/ASASI
3.3.6
SIJIL MUET
3.3.7
SIJIL- SIJIL LAIN (yang digunakan semasa membuat permohonan)
PERATURAN BAYARAN YURAN UNIVERSITI
4.1
BAYARAN YURAN PENGAJIAN
YURAN TIDAK BERULANG
SAINS
PENGURUSAN
SASTERA
S.KEMASYARAKATAN
(RM)
(RM)
(RM)
(RM)
JENIS YURAN
1.
Yuran Pendaftaran
100.00
100.00
100.00
100.00
2.
Penginapan Suaikenal
20.00
20.00
20.00
20.00
3.
Kad Pintar
60.00
60.00
60.00
60.00
4.
Yuran Suaikenal
50.00
50.00
50.00
50.00
5.
Yuran Alumni
100.00
100.00
100.00
100.00
330.00
330.00
330.00
330.00
JUMLAH (A)
17
YURAN BERULANG
SAINS
PENGURUSAN
SASTERA
S.KEMASYARAKATAN
(RM)
(RM)
(RM)
(RM)
JENIS YURAN
1.
Yuran Pengajian
770.00
800.00
640.00
640.00
2.
Yuran Kursus
100.00
100.00
100.00
100.00
3.
Yuran Modul
400.00
400.00
300.00
300.00
4.
Yuran Kegiatan Pelajar
12.00
12.00
12.00
12.00
5.
Yuran Penginapan
84.00
84.00
84.00
84.00
Intensif
6.
Yuran Peperiksaan
50.00
50.00
50.00
50.00
7.
Yuran Kesihatan
15.00
15.00
15.00
15.00
8.
Yuran Kebajikan
5.00
5.00
5.00
5.00
9.
Yuran Perpustakaan
25.00
25.00
25.00
25.00
1461.00
1491.00
1231.00
1231.00
1791.00
1821.00
1561.00
1561.00
JUMLAH (B)
JUMLAH KESELURUHAN
(A+B)

Bagi warga emas, yuran pengajian dan penginapan semasa kursus intensif dikenakan separuh dari yuran yang
dinyatakan di atas.

Yuran Tidak Berulang (YTB) hanya dikenakan ke atas siswa baharu sahaja.

Yuran Berulang (YB) dikenakan ke atas setiap siswa yang mengikuti kursus masing-masing bagi sidang tersebut.

Kadar yuran adalah tertakluk kepada pindaan oleh Universiti.
4.2 Bayaran yuran yang dikenakan adalah mengikut program pengajian siswa. Bagi maklumat tepat berkenaan yuran
tersebut sila rujuk Bil Yuran Pengajian individu di https://pohon.usm.my/ppjj
4.3 Sebelum sebarang bayaran dibuat, sila pastikan segala butiran yang terkandung dalam BIL YURAN PENGAJIAN tersebut
adalah tepat. Berikut disenaraikan kaedah pembayaran yang boleh digunakan dalam menjelaskan bayaran yuran.

Pembayaran tunai di kaunter CIMB Bank Berhad di mana-mana cawangannya di Malaysia. Cetak 2 salinan
slip pembayaran yang boleh diperolehi di https://pohon.usm.my/ppjj dan serahkan ke kaunter bank semasa
membuat bayaran. Sila dapatkan kembali 1 salinan slip pembayaran yang lengkap dicetak dengan
maklumat pembayaran daripada bank untuk simpanan / bukti pembayaran.

Pembayaran secara dalam talian dengan kemudahan [email protected] Pembayaran ini adalah secara :-
18
i) Bayaran secara tunai (FPX). Pembayar perlu mengaktifkan akaun perbankan internet dengan manamana bank yang menyertai FPX seperti berikut:-.
ii. Kad kredit MasterCard/Visa
Kaedah ini adalah selamat dan mudah digunakan dengan jaminan Mastercard Securecode dan Verified by Visa.
4.4 Pelajar hendaklah menjelaskan bayaran sepenuhnya seperti yang terkandung dalam BIL YURAN PENGAJIAN masingmasing atau membuat bayaran dalam 2 ansuran. Maklumat berkaitan amaun ansuran yang perlu dibayar dan tarikh akhir
bayaran ansuran akan dimuatkan dalam BIL YURAN PENGAJIAN masing-masing.
4.5 Siswa yang gagal untuk membayar amaun minimum yang ditetapkan atau membayar selepas tarikh akhir setiap ansuran
akan dikenakan denda sebanyak RM50.00.
5.
PENGECUALIAN UNIT
5.1
TAFSIRAN
Pengecualian Unit bertujuan membolehkan siswa memendekkan tempoh pengajian dengan sejumlah unit yang
dikecualikan daripada keperluan pengijazahan. Kelulusan atau gred kursus yang dikumpulkan atau diperolehi di USM
sahaja yang diambilkira dalam pengiraan PNGK bagi tujuan pengijazahan.
5.2
KELAYAKAN MEMOHON
Pengecualian Unit hanya DIBERIKAN ATAU LAYAK kepada siswa berikut:
5.3
a)
Siswa Lepasan Diploma
b)
Siswa Bertukar Universiti
PERATURAN DAN PELAKSANAAN
i.
Pengecualian unit hanya boleh diberikan kepada kursus-kursus yang diperolehi di peringkat DIPLOMA SAHAJA
DAN SETARA dengan kursus-kursus yang ditawarkan di USM.
ii.
Kursus di peringkat diploma mestilah SETARA NILAI UNIT dan boleh digabungkan (meliputi dua atau lebih).
iii.
Kursus-kursus yang diikuti semasa bekerja (dalam perkhidmatan) tidak dipertimbangkan untuk pengecualian
unit.
iv.
Pencapaian minimum dalam peperiksaan mestilah sekurang-kurangnya GRED C atau 2.00 atau SETARA.
19
5.4
v.
Jumlah pengecualian yang diberi tidak melebihi satu (1) Sidang Akademik.
vi.
Pengecualian unit latihan industri, mestilah mempunyai pengalaman bekerja berterusan selama sekurangkurangnya dua (2) tahun dalam bidang yang berkenaan atau telah menjalani Latihan Industri semasa di
peringkat diploma dan perlu mempunyai pengalaman bekerja selama satu (1) tahun. Laporan tentang tahap
kerja dan jenis kerja yang dilakukan perlu dikemukakan bersama permohonan. Pengecualian unit latihan industri
tidak diambilkira untuk pengecualian semester.
vii.
Pengecualian unit bagi kursus-kursus Universiti dan Opsyen hanya boleh diberi kepada kursus-kursus seperti
Bahasa Malaysia (LKM 400), Bahasa Inggeris, Tamadun Islam dan Tamadun Asia serta Ko-Kurikulum.
JUMLAH PENGECUALIAN SEMESTER
Program
5.5
6.
Jumlah Unit
Sidang Dikecualikan
SAINS
≥25
1 S.A
SASTERA
≥25
1 S.A
S.KEMASYARAKATAN
≥25
1 S.A
PENGURUSAN
≥27
1 S.A
PROSEDUR PERMOHONAN
i.
Permohonan perlu dikemukakan pada tahun pertama pengajian, selewat-lewatnya pada akhir minggu
pertama selepas pendaftaran kursus.
ii.
Siswa perlu mengisi Borang Permohonan Pengecualian Unit yang dilampirkan atau boleh diperolehi dari
pejabat (Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan) atau Pusat Pengajian Jarak Jauh.
iii.
Borang yang telah dilengkapkan hendaklah disertakan bersama Salinan Transkrip Akademik Diploma yang
telah disahkan dan dihantar kepada Pusat Pengajian program pengajian yang diikuti untuk perakuan dan
semakan pengecualian unit kursus yang dipohon.
iv.
Pelajar juga perlu menyertakan silibus dan/atau kandungan kursus (course content) yang telah disahkan oleh
pihak IPTA/IPTS.
v.
Bagi kursus Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Tamadun Islam dan Tamadun Asia serta Ko-Kurikulum, siswa
perlu dapatkan perakuan daripada Penyelaras kursus-kursus berkenaan terlebih dahulu.
vi.
Siswa boleh mendapatkan surat kelulusan pengecualian unit dari pejabat (Seksyen Peperiksaan dan
Pengijazahan).
KAD PINTAR SISWA
Kad Pintar Siswa merupakan kad pengenalan rasmi pelajar USM. Siswa adalah diwajibkan memakai dan mempamerkan Kad
Pintar Siswa sebagai tanda pengenalan diri untuk semua urusan rasmi ketika berada di dalam kampus.
20
6.1
SESI FOTOGRAFI
6.1.1
Siswa dikehendaki menghadirkan diri untuk sesi fotografi bagi tujuan penyediaan Kad Pintar Siswa pada
hari pendaftaran diri sebagai pelajar USM seperti yang telah ditetapkan dalam Program Siswa Lestari Pelajar
Jarak Jauh, Sidang Akademik 2015/2016.
(Sila lengkapkan Lampiran C(I) & C(II) dan bawa semasa sesi fotografi dan edaran kad)
6.1.2
Kad Pintar Siswa ini telah dilengkapi dengan pelbagai keistimewaan dengan ciri-ciri aplikasi baru dan akan
digunakan untuk semua urusan rasmi dalam kampus termasuk;
6.2
a)
Peminjaman/pemulangan buku dan pembayaran denda di perpustakaan.
b)
Pengesahan pendaftaran dan temujanji di Pusat Sejahtera USM.
c)
Pemantauan keluar/masuk pelajar di kampus.
KEHILANGAN/KEROSAKAN
6.2.1
Tindakan yang perlu diambil jika berlaku kehilangan atau kerosakan Kad Pintar Siswa;
a)
Siswa perlu hadir di Kaunter Seksyen Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan
Pendaftar, Aras 2 Bangunan Canselori. Siswa perlu mengisi dan melengkapkan borang KEM/KDPI 2 &
3. Bayaran yang akan dikenakan adalah sebanyak RM60.00. Bayaran boleh dibayar secara tunai di
Kaunter Unit Hasil, Bangunan H23, Jabatan Bendahari.
b)
Bagi siswa yang berada di luar USM, mereka bolehlah menulis surat melaporkan
kehilangan/kerosakan Kad Pintar tersebut. Bayaran sebanyak RM60.00 akan dikenakan dan perlu
dibuat dalam Kiriman Wang Pos dan hantarkan kepada Seksyen Pengambilan Pelajar, Bahagian
Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar, Aras 2 Bangunan Canselori, Universiti Sains Malaysia,
11800 USM Pulau Pinang.
6.3
LANJUT TEMPOH PENGAJIAN
Bagi siswa yang diluluskan untuk melanjutkan tempoh pengajian mereka hanya perlu melaporkan kepada Seksyen
Pengambilan Pelajar dengan mengembalikan Kad Pintar Siswa yang sedia ada untuk dikemaskinikan. Bagi tujuan ini
tiada bayaran akan dikenakan.
7
BORANG MAKLUMAT PELAJAR (TUJUAN KECEMASAN)
LAMPIRAN D
Isi maklumat yang diperlukan dan lekatkan sekeping gambar terbaharu berukuran paspot di ruang yang disediakan.
Sertakan salinan Sijil Kelahiran dan Kad Pengenalan yang telah disahkan dan kembalikan semasa hari pendaftaran pelajar di
Kaunter Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh.
8
BORANG PENCAPAIAN BAHASA
LAMPIRAN E
Isi dan sertakan salinan sijil SPM, STP/STPM/HSC, Transkrip Diploma dan MUET yang telah disahkan. Salinan sijil perlu
21
disertakan bagi membolehkan pihak PPPJJ mendaftar serta menentukan tahap kursus Bahasa yang diperlukan oleh anda. Sila
kembalikan borang ini semasa hari pendaftaran pelajar di Kaunter Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh.
9
PERPUSTAKAAN
Taklimat khusus tentang penggunaan Perpustakaan, kemudahan serta perkhidmatan akan diadakan sewaktu Minggu Orientasi
Pelajar Jarak Jauh dan kehadiran adalah diwajibkan. Buku Panduan Perpustakaan boleh dilayari dan dimuat turun melalui
laman web rasmi Perpustakaan di http://lib.usm.my.
10. PENGINAPAN
10.1 Semua siswa baharu yang akan mendaftar di Kampus Induk USM untuk program Orientasi akan disediakan tempat
penginapan di Desasiswa (asrama) dalam Kampus Induk.
10.2 Bagi tujuan penginapan di Desasiswa, sila bawa bantal, cadar dan sarung bantal kerana pihak USM tidak
menyediakan kemudahan ini.
10.4 Sila ambil perhatian bahawa siswa dikehendaki menyerahkan kunci bilik Desasiswa bermula petang hari Khamis, 13
Ogos 2015 dan selewat-lewatnya pada hari Jumaat, 14 Ogos 2015 sebelum jam 12:00 tgh.
10.4 Peta kampus induk USM. Sila rujuk Lampiran I.
10.5 Sila kemukakan surat tawaran rasmi anda kepada pengawal bertugas semasa berada di pintu masuk kampus induk
USM untuk memudahkan anda memasuki kawasan Universiti.
11. KEMUDAHAN IT
11.1 [email protected]
[email protected] merupakan perkhidmatan wifi percuma yang boleh diakses oleh pelajar. Buat masa kini, USMSecure boleh
digunakan oleh sistem pengoperasian utama yang menyokong protokol keselamatan WPA2-Enterprise (AES). Kesemua
desasiswa, perpustakaan, kafetaria dan bangunan-bangunan pusat pengajian di kampus induk USM mendapat liputan
[email protected]
11.2 Campus Online
Campus Online adalah portal rasmi yang digunakan oleh warga USM sebagai medium perantaraan komunikasi. Capaian
laman adalah di https://campusonline.usm.my
Bagi portal ini, warga pelajar perlu mendaftar bagi mendapat akses kepada maklumat pengajian pelajar. Selain itu,
pendaftaran kursus dan slip peperiksaan juga dicetak melalui laman ini.
Bagi pelajar jarak jauh, tugasan boleh dihantar melalui talian dengan login ke dalam portal. Untuk sebarang bantuan
teknikal ICT, pelajar boleh menghubungi 04-6534400 atau email ke [email protected]
11.3 E-Learning
Potal e-Learning PPPJJ adalah khusus untuk kegunaan pensyarah dan pelajar PPJJ. Ianya memberi kemudahan
kepada para pensyarah dan pelajar untuk muat naik dan muat turun perancangan akademik, nota, tugasan, rakaman
sidang video, kuiz, forum dan lain-lain secara online. Ianya dapat mempercepatkan proses pembelajaran dari segi
kandungan nota bagi para pelajar.
22
Pelajar-pelajar yang berdaftar dapat mengakses Portal e-Learning PPJJ di http://elearning.usm.my/pppjj dengan
menggunakan ID dan Password Campus Online. Pensyarah akan menggunakan ID dan Password masing-masing yang
diberi oleh admin.e-Learning.
11.4 Panduan menggunakan e-mel USM
Langkah 1 : Sila layari https://www.outlook.com/student.usm.my
Langkah 2: Pada ruangan User Name isikan alamat e-mel yang tertera di dalam surat tawaran
Langkah 3: Masukkan kata laluan (password). Kata laluan bagi pelajar baru adalah menggunakan format seperti
berikut:
Id* diikuti 6 aksara terakhir No. Kp / No. Passport dan diakhiri dengan #
Contoh: No Kp Pelajar 870828355856 maka Kata Laluan beliau adalah Id*355856#
(Sila pastikan huruf I pada Id tersebut adalah huruf besar)
Langkah 4: Pelajar yang ingin menukar kata laluan boleh berbuat demikian dengan mengakses https://self.usm.my/
Semua proses di atas hanya boleh dilakukan setelah anda menjadi pelajar berdaftar di USM. (selepas minggu
orientasi)
12. MAJLIS SAMBUTAN DAN IKRAR PELAJAR/AKUJANJI
12.1 PAKAIAN MAJLIS SAMBUTAN SISWA
Berikut ialah etika pakaian semasa Majlis Sambutan Siswa:LELAKI
Kemeja putih berlengan panjang, berseluar slack berwarna gelap dan bertali leher. Kasut bertutup berwarna gelap dan
berstokin (Selipar dan sandal tidak dibenarkan).
PEREMPUAN
Baju kurung/kebaya atau blaus berlengan panjang dan skirt di bawah paras lutut. Berkasut (Selipar tidak dibenarkan)
13. PERATURAN UNIVERSITI
Sebagai seorang siswa USM, siswa adalah tertakluk kepada semua peraturan yang berkuatkuasa di Universiti Sains Malaysia.
14. HAL–HAL LAIN
14.1
Siswa diwajibkan memakai tanda nama yang diberikan semasa mendaftar. Pemakaian tanda nama tersebut adalah
wajib sepanjang mengikuti Program Siswa Lestari di USM.
14.2
Siswa dinasihatkan supaya tidak membawa kenderaan sendiri untuk mengelakkan kesesakan lalu-lintas di dalam
kampus. Sekiranya terpaksa membawa kenderaan, siswa diminta meletakkan kenderaan di persekitaran Desasiswa
dan Padang Kawad sahaja memandangkan ruang meletak kenderaan yang sangat terhad di dalam kampus.
14.3
Siswa layak untuk mendapatkan rawatan perubatan di Pusat Sejahtera, Kampus Induk bagi kes-kes ringan seperti
demam, selsema, batuk, sakit kepala, dan juga rawatan kecemasan semasa Program Intensif dan peperiksaan di USM
Kampus Induk
14.4
Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut siswa boleh berhubung terus dengan bahagian yang berkaitan:
23
SENARAI BAHAGIAN YANG BOLEH DIHUBNGI
BIL
1.
2.
3.
4.
ALAMAT
AKTIVITI
SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar, Aras 2, Canselori,
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
 Pertanyaan Am
SEKSYEN DATA DAN REKOD PELAJAR
Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar, Aras 1, Canselori
Universiti Sains Malaysia
11800 USM , Pulau Pinang
 Maklumat/Data Siswa
BAHAGIAN HAL EHWAL DAN PEMBANGUNAN
PELAJAR
Kompleks Cahaya Siswa
Universiti Sains Malaysia
11800 USM,Pulau Pinang
 Perkhidmatan Bank
PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
 Pertanyaan Am
 Penerimaan Tawaran
 Kad Pintar Siswa
 Serahan salinan Kad
Pengenalan
 Pengemaskinian alamat
dsb.
 Etika Pakaian
 Peraturan Universiti
 Perkhidmatan
Bas/Komuter
 Minggu Orientasi
 Maklumat Data Jarak
Jarak Jauh
TELEFON ATAU FAKSIMILI
Telefon:
1 300 888 876 / 04-6533196
Faks: 04-6533328
E-mel: [email protected]
Telefon:
04-6534194 / 2336
Faks: 04-6574641
E-mel: [email protected]
Telefon:
04-6533888 / 3107 / 2624 / 3106 / 4670
Faks: 04-6573761 / 7053
E-mel: [email protected]
Telefon:
04-6533219 / 3286 / 3264 / 2291
Faks: 04-6575657
E-mel: [email protected]
 Borang Pencapaian
Bahasa Inggeris
 Pengecualian Unit
5.
6.
7.
UNIT KEWANGAN PELAJAR
Jabatan Bendahari
Tingkat Bawah, Bangunan H23
Lorong Cahaya, Kompleks Cahaya Siswa
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
 Yuran Pengajian
PUSAT SEJAHTERA
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
 Pemeriksaan Kesihatan
UNIT PERUMAHAN & PENGINAPAN UNIVERSITI
Bahagian Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar
Tingkat 1, Bangunan H23 Kompleks Cahaya Siswa,
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
 Penginapan / Desasiswa
(asrama pelajar)
 Pinjaman/Biasiswa
 Laporan Pemeriksaan
Kesihatan
24
Telefon:
04-6533770 / 3771
Faks: 04-6573276
E-mel: [email protected]
Telefon:
04-6533888 / 4937 / 4938 / 4902
Faks: 04-6534942
E-mel: [email protected]
Telefon:
04-6533888 4454 / 4455 / 4456 / 4458 /
4459 / 4050
Faks: 04-6578962
E-mel: [email protected]
BIL
8.
ALAMAT
AKTIVITI
TELEFON ATAU FAKSIMILI
SEKSYEN PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN
Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar, Aras 5, Canselori
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
 Peperiksaan
9.
PEJABAT PEMAJUAN DAN PERHUBUNGAN
ALUMNI
Bangunan D02
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
 Perlindungan Insurans
Kemalangan
Berkelompok
Telefon:
04-6534796 / 4793 / 4791
Faks: 04-6534798
E-mel: [email protected]
10.
KAUNTER [email protected]
Aras Bawah, Bgn. D37,
Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
 Pertanyaan / Aduan ICT
Telefon:
04-6534400
Faks: 04-6534276
Emel: [email protected]
JABATAN KESELAMATAN
Universiti Sains Malaysia
11800 USM, Pulau Pinang
 Hal Ehwal Keselamatan
(sekuriti), kecemasan
dan penguatkuasaan
lalulintas pelajar.
11.
 Pusat Peperiksaan
 Pengecualian Unit
 Pendaftaran [email protected]
25
Telefon:
04-6533888 3124 / 3479 / 3909
Faks: 04-6573409
E-mel: [email protected]
Telefon:
Talian Kecemasan - 04-6534999
Talian 24 Jam - 04-6534333 / 4334
Faks: 04-6583704 / 04-6531111
Emel: [email protected]
SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN A
➠
PERATURAN DAN SYARAT PENERIMAAN TAWARAN
LAMPIRAN B
➠
LAPORAN PEMERIKSAAN PERUBATAN
LAMPIRAN C(I)
➠
BORANG PENYEDIAN KAD PINTAR SISWA (SESI FOTOGRAFI)
LAMPIRAN C(II)
➠
BORANG PENYEDIAAN KAD PINTAR SISWA (PENGAMBILAN KAD)
LAMPIRAN D
➠
BORANG MAKLUMAT PELAJAR
LAMPIRAN E
➠
BORANG PENCAPAIAN BAHASA
LAMPIRAN F
➠
BORANG PENERIMAAN TAWARAN INSURAN
LAMPIRAN G
➠
PENGHANTARAN SALINAN KAD PENGENALAN (CONTOH SAMPUL)
LAMPIRAN H
➠
JADUAL PROGRAM SISWA LESTARI
LAMPIRAN I
➠
PETA USM (KAMPUS INDUK)
LAMPIRAN J
➠
ALIRAN PROSES / LAYOUT PENDAFTARAN
LAMPIRAN K
➠
SENARAI SEMAK
25
LAMPIRAN A
PERATURAN DAN SYARAT PENERIMAAN TAWARAN
PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH
SIDANG AKADEMIK 2015/2016
Tawaran ini tertakluk kepada syarat dan peraturan di bawah:
1.
Sebagai “Siswa Berdaftar” dengan Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh USM anda tertakluk kepada
peraturan dan undang-undang berikut:
1.1
1.2
Dikehendaki patuh kepada:
1.1.1
Undang-Undang Negara.
1.1.2
Undang-Undang dan Perlembagaan Universiti Sains Malaysia seperti yang termaktub
dalam Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) Pindaan 2009.
1.1.3
Kaedah-Kaedah Universiti Sains Malaysia (Disiplin dan Tatatertib Pelajar-Pelajar).
1.1.4
Statut-Statut Universiti, Akta-Akta serta Peraturan-Peraturan Universiti dan sebagainya
(Pencalonan Pilihanraya Majlis Perwakilan Pelajar).
1.1.5
Keputusan-keputusan Lembaga Pengarah Universiti, Senat Universiti dan Majlis-Majlis
Pusat Pengajian yang berkenaan.
Mestilah bersedia membayar semua yuran pengajian dan yuran-yuran lain tertakluk kepada
Peraturan Kewangan Universiti dalam tempoh yang ditetapkan.
2.
Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).
Sekiranya anda belum mengambil peperiksaan MUET, anda diwajibkan berbuat demikian sebelum
berijazah.
3.
Pemeriksaan Kesihatan
3.1 Laporan Pemeriksaan Kesihatan adalah tertakluk kepada pengesahan Pegawai Perubatan USM.
4.
Sekiranya anda sedang bekerja, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mendapatkan kebenaran
majikan bagi mengikuti Program Pengajian yang ditawarkan.
5.
Calon-calon yang telah diterima bagi mengikuti Program Pengajian Jarak Jauh, tidak dibenarkan bertukar
ke mana-mana program pengajian yang lain.
1
6.
Anda juga hendaklah mengisytiharkan apa-apa penglibatan anda di dalam mana-mana persatuan, parti
politik, kesatuan sekerja atau mana-mana perkumpulan semasa. Pada masa anda menjadi Siswa berdaftar
anda adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang termaktub di bawah perkara 1.1.2 seperti di atas.
7.
Nama anda akan digugurkan/dibatalkan, sekiranya anda didapati menjadi pelajar di mana-mana IPT lain.
8.
Sekiranya anda menerima tawaran kemasukan dan menarik diri selepas mendaftar diri sebagai pelajar
berdaftar Universiti, Yuran Tidak Berulang akan diluputkan.
9.
Anda diwajibkan mengikuti Program Orientasi Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh sepenuhnya.
Kegagalan anda menghadiri aktiviti tersebut akan menyebabkan tawaran anda ditarik balik.
10.
Pihak Universiti berhak menolak permohonan ini, menarik kembali tawaran masuk atau mengarahkan anda
keluar dari Universiti Sains Malaysia dan penaja berhak menarik kembali tawaran biasiswa atau pinjaman
pada bila-bila masa sekiranya mana-mana keterangan atau salinan sijil-sijil yang dikemukakan adalah tidak
benar.
11.
Jika anda menerima tawaran ini, anda dikehendaki mendaftar diri sebagai Siswa pada tarikh yang
ditetapkan. Sekiranya anda gagal bebuat demikian, kebenaran hendaklah diperolehi terlebih dahulu
daripada pihak universiti secara bertulis. Sekiranya pihak Universiti tidak menerima sebarang maklumbalas
daripada anda dalam tempoh yang telah ditetapkan, penawaran ini secara automatik ditarik balik.
Peringatan
Pihak universiti tidak akan menghantar sebarang peringatan kepada anda mengenai tawaran kemasukan
dan tawaran ini akan ditarik balik jika anda gagal memenuhi syarat tersebut di atas.
2
LAMPIRAN B
GAMBAR PASPORT
PEMOHON
PUSAT SEJAHTERA
11800 USM, PULAU PINANG, MALAYSIA
Telefon: 04-6534937/4938/4902
Fax : 04-6534942
PASSPORT SIZE
PHOTOGRAPH OF
APPLICANT
LAPORAN PEMERIKSAAN ERUBATAN
REPORT OF MEDICAL EXAMINATION
Untuk diisi oleh pemohon
To be completed by the candidate
SILA ISI DALAM HURUF BESAR
PLEASE FILL IN CAPITALS
BAHAGIAN 1
PART 1
* TAHUN AKADEMIK / ACADEMIC YEAR
* KOD KURSUS
* SEMESTER
Seperti dalam surat tawaran / As in offer letter
PUSAT PENGAJIAN / SCHOOL
NO. PENDAFTARAN / MATRIC (REG. NO)
NAMA PENUH / FULL NAME
NO. KAD PENGENALAN / PASPORT / IDENTITY CARD / PASSPORT NO
UMUR / AGE
KEWARGANEGARAAN / NATIONALITY
TARIKH LAHIR / DATE OF BIRTH
D
LELAKI / MALE
PEREMPUAN / FEMALE
BUJANG / SINGLE
D
M
M
Y
Y
Y
KAHWIN / MARRIED
NAMA PENJAGA / NAME OF GUARDIAN
ALAMAT PENJAGA / POSTAL ADDRESS OF GUARDIAN
NO. TELEFON RUMAH / HOUSE TELEPHONE NO.
NO. TELEFON PEJABAT / OFFICE TELEPHONE NO.
*KOSONGKAN
1
Y
BAHAGIAN 2 – Sila tandakan ( √ ) di kotak berkenaan.
PART 2 – Please tick ( √ ) the relevant box.
Tidak / No
Adakah anda / keluarga mengalami : Lelah, batuk kering, darah tinggi, sakit
jantung, kencing manis, sakit buah pinggang, gila babi. sakit jiwa, penyalahgunaan
dadah, kecacatan anggota, kanser, alahan, pembedahan.
Have you / family had the following : Asthma, tuberculosis, hypertension, heart
diseases, diabetes mellitus, kidney disease, epilepsy, mental illness, drug
addiction, deformity, cancer, allergies, operations.
Ya / yes
Sendiri / Self
Keluarga / Family
Jika Ya, sila nyatakan / If yes, please state
Masalah penyakit yang lain / Any other illness?
Jika Ya, sila nyatakan / If yes, please staate
Adakah anda merokok?
YA
TIDAK
Are you smoker?
YES
NO
Saya dengan ini mengaku segala maklumat kesihatan yang diberi di atas adalah benar.
(I hereby certify that the information given above is correct).
(…………………………..…)
Tandatangan
(Signature of Candidate)
BAHAGIAN 3
PART 3
1
UNTUK DIISI OLEH DOKTOR YANG MEMERIKSA
TO BE FILLED BY EXAMINING DOCTOR
Tandakan yang berkaitan
Tick as relevant
√
PEMERIKSAAN UMUM / GENERAL EXAMINATIONS
TINGGI /
HEIGHT
Sentimeter
BERAT /
WEIGHT
PULSE
Seminit
BP
a. PALLOR
BM 1
mmHg
b. CYANOSIS
e. LYMPHNODES
2
Kilogram
c. OEDEMA
d. JAUNDICE
f. SKIN
PEMERIKSAAN MATA/
EXAMINATIONS OF EYE
KANAN
a.
PENGLIHATAN TANPA KACA MATA/
UNAIDED VISION
b.
PENGLIHATAN DENGAN KACA MATA
AIDED VISION
c.
FUNDOSCOPY
NORMAL
ABNORMAL
d.
PENGLIHATAN WARNA /
COLOUR VISION
NORMAL
ABNORMAL
3
PEMERIKSAAN TELINGA /
EXAMINATIONS OF EAR
NORMAL
ABNORMAL
4
RUANG MULUT
ORAL CAVITY
NORMAL
ABNORMAL
5
JANTUNG /
HEART
NORMAL
ABNORMAL
2
KIRI
Catatan doctor / verification of doctor’s findings
6
a. SISTEM RESPIRATORI /
RESPIRATORY SYSTEM
NORMAL
ABNORMAL
b. * X-RAY
NORMAL
ABNORMAL
*LAMPIRAN X-RAY DADA SERTA LAPORAN (filem besar) / ATTACH CHEST X-RAY AND REPORT (large film)
TARIKH X-RAY / DATE X-RAY
TEMPAT / PLACE
7
ABDOMEN & RONGGA HERNIA /
ABDOMEN & HERNIAL ORIFICES
8
SISTEM SARAF DAN MENTAL /
NERVOUS SYSTEM AND MENTAL CONDITION
NORMAL
ABNORMAL
NORMAL
ABNORMAL
9
SISTEM MUSKULOSKELETAL /
MUSCULOSKELETAL SYSYTEM
NORMAL
ABNORMAL
10
LAIN-LAIN / OTHERS
NO. RUJUK X- RAY /
X-RAY REE NO
BAHAGIAN 4
PART 4
11 PEMERIKSAAN AIR KENCING / EXAMINTAION OF URINE
GULA
Sugar
ALBUMIN
MICROSCOPY
BAHAGIAN
PART 5
PENGESAHAN DOKTOR / CERTIFICATION BY DOCTOR
Sila tandakan
dalam kotak yang berkenaan. Please tick
in the appropriate box.
Saya mengesahkan bahawa pada hari ini saya telah memeriksa / I certify that I have his day examinated
NO. K/P / I/C NO.
dan mendapati bahawa
and found
Beliau tidak menghidapi apa-apa penyakitdan disahkan sihat
The above name is in good health
Beliau mengidap
The above name has
Beliau sedang mendapat rawatan
The above name is undergoing treatment
Tandatangan Doktor
Signature Of Doctor
Nama Doktor
Name Of Doctor
Kelulusan Dan Cop Rasmi Klinik
Qualification and official stamp of clinic
TARIKH:
DATE:
3
LAMPIRAN C(I)
BORANG PENYEDIAAN KAD PINTAR SISWA JARAK JAUH
SIDANG AKADEMIK 2015/2016
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
NAMA PENUH
[Seperti di Kad Pengenalan]
NAMA PENDEK
Untuk paparan di Kad Pintar Siswa
Nama tidak melebihi 12 huruf dan berdasarkan nama penuh dalam Kad Pengenalan
NO. KAD PENGENALAN
PROGRAM PENGAJIAN
[Sila rujuk kod seperti dibawah]
Contoh : PROGRAM PENGAJIAN
Kod
0
1
Program
01
-
SAINS
02
-
SASTERA
03
-
SAINS KEMASYARAKATAN
04
-
PENGURUSAN
SILA BAWA SLIP INI SEMASA SESI FOTOGRAFI KAD PINTAR SISWA
1
LAMPIRAN C(II)
BORANG PENYEDIAAN KAD PINTAR SISWA JARAK JAUH
SIDANG AKADEMIK 2015/2016
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
NAMA PENUH
[Seperti di Kad Pengenalan]
NAMA PENDEK
Untuk paparan di Kad Pintar Siswa
Nama tidak melebihi 12 huruf dan berdasarkan nama penuh dalam Kad Pengenalan
NO. KAD PENGENALAN
PROGRAM PENGAJIAN
[Sila rujuk kod seperti dibawah]
Contoh : PROGRAM PENGAJIAN
Kod
0
1
Program
01
-
SAINS
02
-
SASTERA
03
-
SAINS KEMASYARAKATAN
04
-
PENGURUSAN
SILA BAWA SLIP INI SEMASA MENGAMBIL KAD PINTAR SISWA
2
LAMPIRAN D
Lekatkan
gambar
di sini
BORANG MAKLUMAT PELAJAR
PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
Nama
:
Rancangan Pengajian
No. Matrik
:
:
Tarikh Lahir
No. Kad Pengenalan
:
Taraf Perkahwinan
:
Alamat Rumah
:
Bilangan Anak
:
:
No. Telefon (R)
No. Telefon (HP)
:
Pekerjaan
:
Alamat Majikan
:
E-Mel
:
No. Telefon (P)
Alamat Surat Menyurat
No. Telefon
E-mel
Alamat Kecemasan/Penjaga
:
:
No. Telefon
Tandatangan
:
:
:
:
Tarikh
:
:
:
LAMPIRAN E
BORANG UNTUK MELAPORKAN PENCAPAIAN BAHASA YANG BAHARU
MP/A3R
NOTA PENTING: SILA SERTAKAN SALINAN SIJIL MUET YANG TELAH DISAHKAN
1.
Nama:
______________________________________
No. Matrik: ______________
2.
Program Pengajian: ________________________ Tahun Pengajian: ______________
3.
No. Kad Pengenalan:
4.
Keputusan Bahasa di peringkat SPM/MCE/STPM
(Sila isikan petak yang berkenaan sahaja)
Gred
(a)
SPM/MCE
Bahasa Malaysia (termasuk Kertas Julai)
Bahasa Inggeris (MCE) dan Bahasa Inggeris
1119 yang diambil sebelum tahun 1997
Bahasa Inggeris (SPM) dan Bahasa Inggeris 1119
(Versi Malaysia) yang diambil bermula
tahun 1997
(b)
STPM/HSC
Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris atau Kertas Am yang diambil
Dalam Bahasa Inggeris
Band (Level)
(c)
Malaysian University English Test (MUET)
Tandatangan: _______________________________________
Tarikh:
______________________________________
LAMPIRAN F
Pejabat Pemajuan dan
Perhubungan Alumni
Alumni Liaison Office
OGOS 2015
SEMUA SISWA
IJAZAH PERTAMA PENGAJIAN JARAK JAUH
SIDANG AKADEMIK 2015/2016
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Universiti Sains Malaysia
Bangunan D02
11800 USM Pulau Pinang
T: 04-653 4798 / 653 4796
F: 04-658 8740
E: [email protected] W: alo.usm.my
Saudara/Saudari,
AKUAN PERSETUJUAN MENERIMA TAWARAN PERLINDUNGAN INSURAN KEMALANGAN
BERKELOMPOK OLEH MAA TAKAFUL BERHAD DENGAN KERJASAMA UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Saya,
NAMA
:
_______________________________________________
NO. K/P
:
_______________________________________________
PROGRAM
:
_______________________________________________
Dengan ini bersetuju menerima tawaran ini dan membenarkan pihak Universiti Sains Malaysia
memberikan butir-butir peribadi seperti di atas kepada syarikat insuran yang berkenaan.
Sekian, terima kasih.
-----------------------------------------------(Tandatangan)
Tarikh: ________________________
Sila kembalikan dokumen ini kepada:
Pejabat Pemajuan dan Perhubungan Alumni,
Bangunan D02,
Universiti Sains Malaysia
11800 USM
Pulau Pinang
LAMPIRAN G
Perhatian :
Sila masukkan satu (1) salinan kad pengenalan di dalam sampul
surat sendiri dengan mengikut format seperti yang dipaparkan di
bawah dan poskan ke alamat yang dinyatakan:
Bahagian Depan Sampul
SETEM
SEKSYEN DATA DAN REKOD PELAJAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR, ARAS 1, CANSELORI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM PULAU PINANG
Bahagian Belakang Sampul
NAMA :
PROGRAM PENGAJIAN :
[Nama kursus yang ditawarkan]
LAMPIRAN H
JADUAL PROGRAM SISWA LESTARI
PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
SIDANG AKADEMIK 2015/2016
KAMPUS INDUK USM, PULAU PINANG
9 HINGGA 13 OGOS 2015
JADUAL PROGRAM SISWA LESTARI
(ORIENTASI PELAJAR BAHARU PROGRAM PENGAJIAN JARAK JAUH)
SIDANG AKADEMIK 2015/2016
[9 – 13 OGOS 2015]
KAMPUS INDUK, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, PULAU PINANG
TARIKH
9 OGOS 2015
[ AHAD]
MASA
9:00 – 4:00 ptg
AKTIVITI
8:30 – 1:00 ptg
KUMPULAN PELAJAR
PEGAWAI & JABATAN
PENDAFTARAN DESASISWA
 Pendaftaran & Pengambilan
Kunci Desasiswa
10 OGOS 2015
[ ISNIN ]
TEMPAT
Pejabat
Desasiswa
berkenaan
Semua Pelajar Baharu
PENDAFTARAN KEHADIRAN
DTSP
Sains
 Penyemakan/Pengesahan Sijil
DTSP
Sains Kemasyarakatan
 Pendaftaran kehadiran
E41
Sastera
 Penyemakan Borang Laporan
Kesihatan dan X-Ray
E41
Pengurusan
 Staf Desasiswa
 Staf Seksyen Pengambilan Pelajar
 Staf PPPJJ
 Staf Pusat Sejahtera
 Staf Jabatan Bendahari
 Staf PPKT
 Penyemakan dan Pembayaran
Yuran
 Pendaftaran Wifi
 Sesi Fotografi Kad Pintar
1:00 – 2:15 ptg
2:30 – 4:30 ptg
4:30 – 5:30 ptg
5:30 – 8:15 mlm
Catatan
Pelajar diingatkan
membawa dokumen
berikut semasa
pendaftaran
kehadiran:
a)1 keping gambar
ukuran pasport
b) Salinan Kad
Pengenalan
c) Dokumen asal &
salinan Sijil
SPM, STPM dan
Dploma yang
telah disahkan
Perhatian:
Pelajar perlu
membuat semua
aktiviti pendaftaran
berkenaan sebelum
meninggalkan
dewan
REHAT/SOLAT
 Taklimat Dekan
 Taklimat Akademik
oleh Timbalan Dekan (Akademik)
 Taklimat Pembelajaran
Secara Jarak Jauh
oleh Timbalan Dekan (P&SS)
 Taklimat Hal Ehwal Pelajar
& Jaringan
oleh Timbalan Dekan (HEPJ)
DTSP
Semua Pelajar Baharu
Taklimat Keselamatan Makmal
DTSP
Pelajar Sains sahaja
REHAT/SOLAT
1
 Dekan
 Semua Timbalan Dekan
 Semua Pengerusi Rancangan
 Semua Pensyarah PPPJJ
 Pegawai-Pegawai PPPJJ
 Pensyarah Sains yang berkaitan
 Penolong Pegawai Sains PPPJJ
Perhatian:
Pelajar perlu hadir
ke semua taklimat
dan aktiviti yang
terdapat dalam
jadual. Kehadiran
pelajar ke taklimat
dan kuliah
pengenalan akan
diambil kira.
TARIKH
MASA
10 OGOS 2015
[ ISNIN]
8:30 – 10:30 mlm
AKTIVITI
TEMPAT
KUMPULAN PELAJAR
Taklimat Pengecualian Unit
(Untuk pemegang Diploma
IPTA/IPTS kecuali Diploma
Perguruan Malaysia)
Pelajar Sains yang
berkelulusan Diploma
sahaja
 Biologi
 Fizik & Matematik
 Kimia
DKW
DKG
DKH
DKT
DKS
11 OGOS 2015
[ SELASA]
8:30 – 12:00 tgh
MAJLIS SAMBUTAN SISWA
 Pengerusi Rancangan Sastera
Pelajar Sains
Kemasyarakatan
yang berkelulusan
Diploma sahaja
 Pengerusi Rancangan Sains
Kemasyarakatan
Sains
Sastera
Sains Kemasyarakatan
Pengurusan
DTSP
(Rujuk Lampiran A)
 Pengerusi Rancangan Biologi
di DKW
 Pengerusi Rancangan Fizik &
Matematik di DKG
 Pengerusi Rancangan Kimia
di DKH
 Penolong Pendaftar Kanan Sains
Pelajar Sastera
yang berkelulusan
Diploma sahaja
Pelajar Pengurusan
yang berkelulusan
Diploma sahaja
DKU
PEGAWAI & JABATAN
 Penolong Pendaftar Sastera
 Penolong Pendaftar Sains
Kemasyarakatan
 Pengerusi Rancangan Pengurusan
 Penolong Pendaftar Pengurusan
 Semua Staf PPPJJ
 Staf PTPM
 Staf Unit Perhubungan Awam
 Staf Bahagian Hal Ehwal Pelajar
12:30 – 2:15 ptg
2:30 – 4:00 ptg
REHAT/SOLAT
Sesi Khas Bersama Timbalan
Naib Canselor (BHEPP)
DTSP
Semua Pelajar Baharu
2




Dekan
Semua Timbalan Dekan
Pegawai-Pegawai PPPJJ
Staf Bahagian Hal Ehwal Pelajar
CATATAN
Pelajar yang ingin
memohon
pengecualian unit
perlu membawa:
a) Salinan transkrip
akademik yang
telah disahkan
b) Sinopsis kursus
peringkat
Diploma IPTA/
IPTS berkenaan
Perhatian:
Tarikh akhir
permohonan
pengecualian unit
ialah pada 4
September 2015.
Permohonan tidak
lengkap dan lewat
tidak akan
dipertimbangkan
oleh PPPJJ.
Bahagian Hal Ehwal
Pelajar, Seksyen
Pengambilan Pelajar,
Seksyen Data dan
Rekod Pelajar, Seksyen
Hasil dan Kewangan
Pelajar, Seksyen
Peperiksaan dan
Pengijazahan juga
dijemput hadir.
TARIKH
11 OGOS 2015
[ SELASA]
MASA
4:00 – 5:30 ptg
AKTIVITI
Sesi Khas Bersama Pemimpin
Negara
5:30 – 8:00 mlm
8:00 – 10:30 mlm
12 OGOS 2015
[ RABU]
8:30 – 12:30 tgh
TEMPAT
KUMPULAN PELAJAR
DTSP
Semua Pelajar Baharu
PEGAWAI & JABATAN






CATATAN
Dekan
Semua Timbalan Dekan
Semua Pengerusi Rancangan
Semua Staf Akademik PPPJJ
Pegawai-Pegawai PPPJJ
Staf Bahagian Hal Ehwal Pelajar
REHAT/SOLAT
Forum Integriti
 Taklimat Pusat Sejahtera
 Taklimat Seksyen Hasil &
Kewangan Pelajar
 Taklimat PPKT – Portal
Kampus Online
 Taklimat BHEPP –
Pinjaman PTPTN, Tabung
Datin Rose & Desasiswa
 Taklimat Jabatan Keselamatan
1:00 – 2:15 tgh
DTSP
Semua Pelajar Baharu
Semua Pelajar Baharu
DTSP
 Pegawai PPPJJ
 Staf Bahagian Hal Ehwal Pelajar
 Pegawai Pusat Sejahtera
 Pegawai Seksyen Hasil & Kewangan
Pelajar
 Pegawai PPKT
 Pegawai BHEPP
 Pengerusi Majlis Penggawa
 Pegawai Jabatan Keselamatan
REHAT/SOLAT
Taklimat Rancangan Pengajian dan Pendaftaran Kursus
2:30 – 6:00 ptg
 Sastera
DKT
Semua Pelajar Sastera
 Semua Pengerusi Rancangan Sastera
 Penolong Pendaftar Sastera
 Sains Kemasyarakatan
SK3
Semua Pelajar Sains
Kemasyarakatan
 Semua Pengerusi Rancangan Sains
Kemasyarakatan
 Penolong Pendaftar Sains
Kemasyarakatan
 Sains
 Pengurusan
6:00 – 8:15 mlm
Semua Pelajar Sains
DKW
DKG
DKH
DKS




SK4
Semua Pelajar
Pengurusan
Biologi
Fizik
Kimia
Matematik
REHAT/SOLAT
3





Pengerusi Rancangan Biologi
Pengerusi Rancangan Fizik
Pengerusi Rancangan Kimia
Pengerusi Rancangan Matematik
Penolong Pendaftar Kanan Sains
 Pengerusi Rancangan Pengurusan
 Penolong Pendaftar Pengurusan
Pelajar
dikehendaki
membawa
BUKU PANDUAN
& Borang
Pendaftaran
Kursus semasa
taklimat
rancangan
pengajian.
TARIKH
MASA
AKTIVITI
12 OGOS 2015
[ RABU]
8:30 – 10:30 mlm
Taklimat Kursus Universiti
(JUT, JUE, JUL, JUJ, JUH, JUS)
oleh Penyelaras & Pengurus
Kursus Universiti
13 OGOS 2015
[ KHAMIS]
8:30 – 10:30 pg.
EDARAN BAHAN
PEMBELAJARAN
Edaran Kad Pintar Pelajar
TEMPAT
KUMPULAN PELAJAR
PEGAWAI & JABATAN
DTSP
Semua Pelajar Baharu
 Penyelaras Kursus Universiti
 Semua Pengurus Kursus Universiti
PPPJJ
Semua Pelajar Sastera
& Pengurusan
 Staf PPPJJ
Foyer DTSP
Semua Pelajar Sastera
& Pengurusan
 Staf PPKT
 Staf Seksyen Pengambilan
Pelajar
CATATAN
Sila bawa Borang
Pendaftaran Kursus
yang telah ditandatangani oleh
Pengerusi
Rancangan
Sila bawa Slip Kad
Pintar Siswa
semasa edaran
kad pintar
8:30 – 10:30 pg.
Taklimat Perpustakaan
DTSP
Semua Pelajar Sains &
Sains Kemasyarakatan
11:00 – 1:00 tgh.
EDARAN BAHAN
PEMBELAJARAN
PPPJJ
Semua Pelajar Sains
& Sains
Kemasyarakatan
 Staf PPPJJ
Sila bawa Borang
Pendaftaran Kursus
yang telah ditandatangani oleh
Pengerusi
Rancangan
Foyer DTSP
Semua Pelajar Sains
& Sains
Kemasyarakatan
 Staf PPKT
 Staf Seksyen Pengambilan
Pelajar
Sila bawa Slip Kad
Pintar Siswa
semasa edaran
kad pintar
Semua Pelajar Sastera
& Pengurusan
 Pegawai Perpustakaan
Edaran Kad Pintar Pelajar
10:30 – 12:30 pg.
1:00 tgh
Taklimat Perpustakaan
DTSP
 Pegawai Perpustakaan
TAMAT
PELAJAR DIKEHENDAKI MENYERAHKAN KUNCI BILIK DESASISWA BERMULA PETANG HARI KHAMIS, 13 OGOS 2015
DAN SELEWAT-LEWATNYA PADA HARI JUMAAT, 14 OGOS 2015 SEBELUM JAM 12:00 TGH.
4
LAMPIRAN A
MAJLIS SAMBUTAN SISWA PPPJJ
SIDANG AKADEMIK 2015/2016
11 OGOS 2015 [SELASA]
MASA
ATUR CARA
8.30 pagi
Semua pelajar diminta berada di dalam Dewan Tuanku Syed Putera (DTSP) dengan pakaian rasmi.
9.30 pagi
Ketibaan Pegawai-pegawai Utama Universiti
9.45 pagi
Ketibaan Timbalan-Timbalan Naib Canselor
9.50 pagi
Ketibaan Naib Canselor
10.00 pagi
Perarakan Utama Memasuki Dewan
Nyanyian lagu “Negaraku”
Nyanyian lagu “Menara Ilmu”
Tayangan Video USM
Bacaan Doa
Ucapan Dekan PPPJJ
Ucapan Naib Canselor
Ikrar Pelajar Baharu
Perarakan Keluar
Jamuan
Pakaian semasa Majlis Ikrar Pelajar Baharu:
Lelaki
Perempuan -
Baju Putih berlengan panjang dan seluar hitam/gelap
Berpakaian formal lengan panjang/skirt labuh
PANDUAN DEWAN KULIAH
DTSP
- Dewan Tuanku Syed Putera
Foyer DTSP - Foyer Dewan Tuanku Syed Putera
E41
- Bawah Perpustakaan Hamzah Sendut 2 (Bersebelahan bangunan PPPJJ)
SK 3 & SK 4 - Dewan Kuliah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan (Bangunan C23)
Kedai Koperasi & Kedai Buku USM - Bangunan D19
23/2/2015
sar/jad.orientasi2015
5
DKG
DKH
DKS
DKT
DKU 1 & DKU 2
DKW
Dewan Kuliah Kompleks Dewan Kuliah U
(Bangunan G27)
LAMPIRAN I
LAMPIRAN J
ALIRAN PROSES DAN LAYOUT PENDAFTARAN
KAUNTER-KAUNTER YANG PERLU DILALUI OLEH SISWA SEMASA HARI PENDAFTARAN
PEJABAT DESASISWA [di Desasiswa berkenaan]

Pendaftaran & Pengambilan kunci desasiswa
KAUNTER BENDAHARI

Penyemakan Pembayaran Yuran
KAUNTER SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR

Penyemakan/Pengesahan Sijil
KAUNTER PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH (PPJJ)

Pendaftaran Kehadiran
KAUNTER FOTOGRAFI

KAUNTER PUSAT SEJAHTERA

Semakan Borang Laporan Kesihatan & X-Ray
Sesi Fotografi
Pelan Layout Pendaftaran Kehadiran Semasa Program Siswa Lestari
Sidang Akademik 2015/2016
BANGUNAN E41 [Perpustakaan Hamzah Sendut II]
SASTERA
PENGURUSAN
SEMAKAN PENDAFTARAN SEMAKAN PENDAFTARAN
SIJIL
SIJIL
PPPJJ
PPPJJ
A-M
A-M
N-Z
N-Z
SEMAKAN
SIJIL
A-Z
Stesen Pengambilan Gambar
(KAD PINTAR)
PPKT
[NAMA BERMULA ABJAD]
Keperluan Rangkaian Internet (Wired)
Keperluan
Rangkaian Internet
MASUK
PENDAFTARAN
PPPJJ
A-M
N-Z
PENYEMAKAN LAPORAN
BORANG KESIHATAN
PENYEMAKAN/
& X RAY
PEMBAYARAN YURAN
Keperluan
Rangkaian Internet
PENDAFTARAN
WIFI
Pelan Layout Pendaftaran
Kehadiran Semasa Program Siswa Lestari
Sidang Akademik 2015/2016
DTSP
Keperluan Rangkaian Internet (Wired)
KAD PINTAR
Stesen Pengambilan Gambar [PPKT]
S/KEMASYARAKATAN
SEMAKAN
SIJIL
A-M
SAINS
PENDAFTARAN SEMAKAN PENDAFTARAN
SIJIL
PPPJJ
PPPJJ
A-M
N-Z
N-Z
SEMAKAN
SIJIL
A-Z
TANGGA
Keperluan Rangkaian Internet
PENYEMAKAN
PEMBAYARAN YURAN
PENDAFTARAN
PPPJJ
KAUNTER
PENYEMAKAN BORANG
KESIHATAN & X RAY
A-Z
[NAMA BERMULA ABJAD]
VIP SEATING
MASUK
MASUK
MASUK
Keperluan
Rangkaian Internet
PENDAFTARAN
WIFI
LAMPIRAN K
SENARAI SEMAK
DOKUMEN YANG PERLU DIHANTAR (POS) SEBELUM PENDAFTARAN
1.
POSKAN KE ALAMAT
Persetujuan Menerima Tawaran Perlindungan Insuran [Lampiran F]
PEJABAT PEMAJUAN DAN PERHUBUNGAN ALUMNI
(Pejabat Pemajuan dan Perhubungan Alumni)
Bangunan D02,
Universiti Sains Malaysia,
11800 USM, Pulau Pinang
2.
Salinan Kad Pengenalan [Lampiran G]
SEKSYEN DATA DAN REKOD PELAJAR
(Seksyen Data dan Rekod Pelajar)
Bahagian Pengurusan Akademik
Jabatan Pendaftar, Aras 1, Canselori
Universiti Sains Malaysia
11800 USM , Pulau Pinang
DOKUMEN YANG PERLU DIBAWA SEMASA PENDAFTARAN DIRI
1.
Laporan Pemeriksaan Perubatan [Lampiran B]
2.
Filem X-Ray
3.
Sijil SPM/SPMV (Asal)
4.
Sijil Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Julai (Asal) [jika berkaitan]
5.
Sijil STP/STPM/HSC (Asal) [jika berkaitan]
6.
Skrol Diploma (Asal)
7.
Transkrip Diploma (Asal) [jika berkaitan]
8.
Slip/Salinan Keputusan Matrikulasi/Asasi (Asal) [Jika berkaitan]
9.
Slip Kad Pintar Siswa [Lampiran C (I)(II)]
(Kauter Fotografi Kad Pintar Siswa)
11.
Salinan Kad Pengenalan [Lampiran D]
12.
Salinan Sijil SPM, STP/STPM/HSC, Transkrip Diploma dan Slip/Sijil
MUET (Jika ada) [Lampiran E)
13.
Salinan Transkrip Akademik Diploma [Pengecualian Unit]
KAUNTER SEMAKAN/SERAHAN
PUSAT SEJAHTERA
SEKSYEN PENGAMBILAN PELAJAR
FOTOGRAFI
PUSAT PENGAJIAN PENDIDIKAN JARAK JAUH
(PPJJ)
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Program Ijazah Sarjana Muda
Pengajian Jarak Jauh
SIDANG AKADEMIK
2015/2016
Fly UP