...

MENGENAL IBNU AL-HAITHAM Oleh : H. Imam Asyrofi. AC, M.Pd.I

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

MENGENAL IBNU AL-HAITHAM Oleh : H. Imam Asyrofi. AC, M.Pd.I
MENGENAL IBNU AL-HAITHAM
Oleh :
H. Imam Asyrofi. AC, M.Pd.I / Guru MIN 4 Bandar Lampung
Islam seiring digambarkan sebagai agama yang mundur dan
tidak menggalakkan umatnya menguasai pelbagai lapangan
ilmu. Gambaran ini bukan saja tidak benar, tetapi
bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya.
Sejarah telah membuktikan dunia Islam telah membuktikan
banyak golongan sarjana dan ilmuan yang hebat dalam
bidang falsafah, sains, politik, sosial, agama, pengobatan dan
lain-lain. Salah satu diantara mereka ialah Ibnu Haitham.
Biografi Singkat
Nama lengkap Ibnu Haitham adalah Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu alHaitham. Di kalangan cerdik pandai di dunia Barat, Ibnu Haitham dikenal dengan
nama Alhazen. Ilmuwan islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika,
geometri, pengobatan dan filsafat ini lahir di Basrah pada 965 M. Ibnu Haitham
memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai
pemerintah di tanah kelahirannya. Setelah beberapa lama berkhitmat dengan pihak
pemerintah setempat, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan
Baghdad. Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir.
Selama di Mesir, beliau telah mengambil kesempatan melakukan beberapa kerja
penyelidikan mengenai aliran dan saluranSungai Nil serta menyalin buku-buku
mengenai matematika dan falak. Tujuannya mendapatkan uang cadangan dalam
menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Hasil dari usaha tersebut,
beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak,
matematika, geometri, pengobatan dan filsafah. Tulisannya mengenai mata telah
menjadi salah satu rujukan yang penting dalam bidang pengkajian sains di Barat.
Kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas kepada pengkajian
pengobatan modern. Selain sains, Ibnu Haitham juga banyak menulis menegnai
falsafah, logika, metafisik, dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan.
Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu.
Penulis falsafahnya banyak bertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah
yang menjadi pertikaian. Bagi Ibnu Haitham, falsafah tidak boleh dipisahkan
daripada matematika, sains, dan ketuhanan. Ketiga bidang dan cabang ilmu itu
harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu
mudanya dengan sepenuhnya. Ibnu Haitham telah menghasilkan banyak buku dan
makalah. Di antara karya-karya Ibnu Haitham antara lain : Al Jami’fi Usul alHisab (teori-teori ilmu matematika), al tahlil wa al Tarkib (Ilmu Geometri),
Maqalah fima Tad’ullaih (penggunaan geometri dalam urusan hokum syara’)
Risalah fi sina’at al-Syi’r (teknik penulisan puisi) dan Al-Manazir (Ilmu optic).
Sebagai karya Ibnu Haitham telah “di curi” oleh ilmuan Barat tanpa memberikan
penghargaan yang sewajarnya kepada beliau. Sesungguhnya, Barat patut
berterima kasih kepada Ibnu Haitham dan para sarjana Islam. Tanpa mereka,
kemungkinan dunia Eropa masih diselubungi kegelapan. Kajian Ibnu Haitham
telah menyediakan landasan kepada perkembangan ilmu sains dan pada masa
yang sama tulisannya mengenai falsafah telah membuktikan keaslian pemikiran
sarjana Islam dalam bidang ilmu tersebut yang tidak lagi dibelenggu oleh
pemikiran falsafah Yunani.
Ibnu Haitham merupakan ilmuan yang tgemar
melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya telah memberikan
ilmu kepada ahli sains Barat seperti Boger, Bacon dan Kepler menciptakan
mikrosof sereta teleskop. Beliau merupakan orang pertama yang menulis dan
menemui pelbagai data penting mengenai cahaya. Ibnu Haitham adalah seorang
muslim penemu kamera pertama dunia. Pada akhir abad ke-10 M Ibnu Haitham
berhasil menemukan sebuah kamera obscura. Maha karya Ibnu Haitham yang
paling monumental merupakan penemuan yang sangat inspiratif yang dilakukan
Ibnu Haitham bersama Kamaludin al Faris. Keduanya berhasil meneliti dan
merekam fenomena kamera obscura. Penemuan itu berawal ketika keduanya
mempelajari gerhama matahari. Untuk mempelajari fenomena gerhana tersebut,
Ibnu Haitham membuat lubanhg kecil pada dinding yang memungkinkan citra
matahari semi nyata diproyeksikan melalui permukaan datar. Kajian ilmu optic
berupa kamera obscura itulah yang mendasari kinerja kerja kamera yang saat ini
digunakan umat manusia. Dalam kamus Webster , fenomena ini secara harfiah,
diartikan sebagai “ruang gelap”. Setelah penemuan fenomenal Al- Haitham ini
dunia Barat telah terinspirasi dan memperkenalkan kamera pada abad ke-16 M.
ilmuan-ilmuan Barat terisnpirasi oleh penemuan Al- Haitham adalah : Cardano
Geronimo (1501 – 1576) yang terpengaruh pemikiran Al- Haitham mulai
mengganti lubang bidik lensa dengan lensa (camera) ; Giovanni Batista della
Porta (1535 – 1615 M) dan Joseph Kepler (1571 – 1630 M). kepler meningkatkan
fungsi kamera itu dengan menggunakan lensa negatif di belakang lensa positif,
sehinggad dapat memperbesar proyeksi gambar. Setelah itu, Robert Boyle (1627 –
1691 M) mulai menyusun kamera yang berbentuk kecil, tanpa kabel. Setelah 900
tahun dari npenemuan Al- Haitham, plat-plat foto pertama kali digunakan secara
permanent untuk menangkap gambar yang dihasilkan oleh kamera obscura. Foto
pertama permanent diambil oleh Joseph Nicephore di Perancis pada 1827. tahun
1855, Roger Fenton menggunakan plat kaca negatif untuk mengambil gambar dari
tentara Inggris selama perang Crimean dan mengembangkan plat-plat dalam
perjalanan kamar gelapnya yang dikonversi gerbong. Kemudian pada tahun 1888,
George Eastman mengembangkan prinsip kerja kamera obscura ciptaan AlHaitham dengan baik seklai. Eastmen menciptakan kamera Kodak. Sejak itulah,
kamera terus berubah mengikuti perkembangan teknologi. Ibnu Haitman juga
turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ terhasilkan
teori lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Italia untuk
menghasilkan kaca pembesar yang pertama di dunia. Yang lebih menakjubkan
ketika Ibnu Haitman telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang sains
yang bernama Trricella mengetahui masalah ini pada 500 tahun kemudian. Ibnu
Haitman juga telah meneui nkewujudan tarikan gravitasi sebelum Isacc Newton
mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Haitman mengenai jiwa manusia sebagai
suatu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah
memberikan ilham kepada sainitis Barat untuk menghasilkan wayang gambar.
Teori beliau telah membawa kepada penemuan film yang kemudian disambungsambung dan dimainkan kepada para penonton sebagaimana yang dapat kita
tonton pada masa kini.
Fly UP