...

1. TUHAN YESUS KRISTUS di dalam Markus 11 KAMU berkata

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

1. TUHAN YESUS KRISTUS di dalam Markus 11 KAMU berkata
1. TUHAN YESUS KRISTUS di dalam Markus 11 KAMU berkata “Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya baransiapa berkata kepada gunung ini: Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam
laut! Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi,
maka hal itu akan terjadi baginya.” Dalam Nama YESUS KRISTUS saya perintah roh kesunyian
keluar dan jangan kembali lagi dalam nam YESUS KRISTUS.
2. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya menerima Kedamaian dan Sukacita. Saya perintah hati dan
jiwa saya untuk tahu bahawa dalam YESUS KRISTUS saya dijadikan dengan sempurna dan segala
yang saya perlukan adalah YESUS KRISTUS.
3. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya perintah hati saya, minda saya dan jiwa untuk tahu dan ingat
bahawa YESUS KRISTUS bersama saya jadi saya tidak kesunyian.
4. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya perintah segala roh bunuh diri dan kematian keluar dari saya .
5. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya menerima Roh kehidupan, kehidupan yang melimpah dan
hidup yang kekal.
6. TUHAN YESUS KRISTUS, dalam Yohanes 6 KAMU berkata “AKU berkata kepadamu,
sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan Minum darah-Nya, kamu
tidak mempunyai hidup didalamMU.”
“KAMU juga berkata “Barangsiapa makan daging-KU dan minum darah-KU, ia mempunyai hidup
yang kekal dan AKU akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab daging-KU adalah benarbenar minuman. Barangsiapa makan daging-KU dan minum darah-KU, ia tinggal di dalam AKU
dan AKU di dalam dia.” Dan perkataan yang Ku-katakan kepada mu adalah ROH dan HIDUP.
Oleh kerana itu, didalam Nama YESUS KRISTUS dan oleh Kuasa Darah YESUS KRISTUS, saya
memakan daging YESUS KRISTUS dan minum darah YESUS KRISTUS dalam ROH, menurut
perkataan-MU.
7. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya perintah hati dan minda saya untuk MENERIMA PERKATAAN
TUHAN iaitu firman-NYA yang berkata demikian…Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja
dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya
perintah jiwa saya untuk bertumbuh dengan baik dalam YESUS KRISTUS.
8. TUHAN YESUS KRISTUS di dalam Yesaya 54 KAMU berkata “Sebab yang menjadi suamimu ialah
DIA yang menjadikan engkau, TUHAN semesta alam nama-NYA.” Dalam Nama YESUS KRISTUS
saya perintah hati dan jiwa saya untuk tahu dan ingat bahawa YESUS KRISTUS adalah suami bagi
segala jiwa saya iaitu Raja Damai dan saya menerima kedamaian dalam Nama YESUS.
9. Didalam 2 Korintus 11 telah tertulis “Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu
laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada KRISTUS. Dalam Nama YESUS
KRISTUS saya perintah hati dan jiwa saya menjadi suci supaya saya boleh dinyatakan sebagai
pengantin perempuan kepada KRISTUS YESUS.
10. TUHAN YESUS KRISTUS didalam Matius 6 KAMU berkata “Tetapi carilah dahulu Kerajaan TUHAN
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.” Dalam Nama YESUS
KRISTUS saya perintah hati, minda dan jiwa saya untuk mencari YESUS KRISTUS dan KebenaranNya.
11. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya perintah hati, minda dan jiwa saya untuk tahu semua perkara
berada dibawah telapak kaki YESUS, dan oleh itu semuanya juga dibawah telapak kaki saya,
selagi saya masih di dalam YESUS KRISTUS.
12. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya perintah hati,minda dan jiwa saya untuk mengetahui dan
mengingat apa yang dikatakan didalam Efesus 2 “Tetapi TUHAN yang kaya dengan rahmat, oleh
karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada saya, ia telah menghidupkan saya
bersama-sama dengan KRISTUS, sekalipun saya telah mati oleh kesalahan-kesalahan saya, dan
di dalam KRISTUS YESUS, Ia telah membangkitkan saya dan memberikan tempat bersama-sama
dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kekayaan kasih
karunia-Nya yang melimpah-limpah dengan kebaikan-Nya terhadap saya didalam KRISTUS
YESUS.”
13. TUHAN YESUS KRISTUS didalam Matius 10 firman-MU berkata “Barangsiapa mengasihi bapa
atau ibunya lebih daripada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya lakilaki atau perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku.” Didalam nama YESUS KRISTUS
saya perintah hati,minda dan jiwa saya untuk mengasihi YESUS KRISTUS diantara semua orang
dan segala sesuatu.
14. TUHAN YESUS KRISTUS didalam 1 Yohanes 2 KAMU berkata “Janganlah kamu mengasihi dunia
dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada
di dalam orang itu.” Didalam nama YESUS KRISTSTUS saya perintah hati, minda dan jiwa saya
tidak mengasihi dunia dan benda-benda dari dunia tetapi berada didalam KRISTUS YESUS
kerana ia adalah Raja Damai dan suami segala jiwaku.
15. TUHAN YESUS KRISTUS didalam Yesaya 49 KAMU berkata “Aku telah melukiskan engkau di
telapak tangan-Ku”. Didalam nama YESUS KRISTUS saya perintah hati, minda dan jiwa saya
untuk mengetahui dan selalu mengingati bahawa Saya telah tertulis di telapak tangan YESUS
KRISTUS.
16. TUHAN YESUS KRISTUS didalam Zakharia 2 KAMU berkata “ sebab siapa yang menjamah kamu,
berarti menjamah biji mata-Nya”. Didalam nama YESUS KRISTUS saya perintah hati, minda dan
jiwa saya untuk mengetahui bahawa saya adalah di biji mata Tuhan.
17. TUHAN YESUS KRISTUS didalam Keluaran 20 KAMU mengarahkan saya “Jangan ada padamu
Tuhan lain di hadapan-KU.” Dalam Nama YESUS KRISTUS saya perintah jiwa saya untuk tidak
memuja apa pun atau siapa pun, melainkan untuk melayani YESUS KRISTUS dan YESUS KRISTUS
saja.
18. TUHAN YESUS KRISTUS, saya mahu melakukan kehendak-MU, TUHAN jadikanlah saya untuk
melaksanakan kehendak-MU sahaja. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya perintah hati, minda dan
jiwa saya semasa saya di luar atau dimana-mana untuk menjadi garam dan cahaya di dunia ini
seperti YESUS KRISTUS telah arahkan saya untuk melakukannya dan saya akan diberkati, dan
sementara orang lain juga diberkati.
19. TUHAN YESUS KRISTUS didalam Yohanes 16 KAMU berkata KAMU telah mengutus ROH KUDUS
kepada saya dan “Dan kalau IA datang, IA akan menginsafkan dunia akan dosa.” TUHAN YESUS
KRISTUS KAMU menghantar ROH KUDUS kepada saya untuk membuktikan saya berdosa. Saya
mahu bertaubat dan tidak mahu mengulangi dosa ini lagi. Apa-apa dosa yang telah
menyebabkan saya kesunyian dan kesulitan (kesusahan) saya mengakui dan berpaling padanya.
TUHAN YESUS KRISTUS Firman-MU juga berkata “Sebab barangsiapa menabur dalam
dagingnya, ia akan menuai kebinasaan daro dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh,
ia akan menuai hiduo yang kekal dari ROH itu.” Saya mahu menanam benda yang baik dan betul
menurut Firman-MU. Bantulah saya YESUS KRISTUS, dimana saya telah menanam benda yang
salah kasihanilah saya supaya saya mendapat hidup yang baru dalam KAMU YESUS KRISTUS.
20. TUHAN YESUS KRISTUS Firman-MU berkata “Kasihilah TUHAN, YESUS-mu dengan segenap
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal
budimu.” Dalam Nama YESUS KRISTUS saya perintah hati, minda dan jiwa saya untuk mengasihi
YESUS KRISTUS dan serahkan segalanya kepada-NYA.
21. TUHAN YESUS KRISTUS didalam Kolose 2 Firman-MU “dan kamu telah dipenuhi di dalam
DIA.Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa.” Dalam Nama YESUS KRISTUS saya
perintah hati, minda dan jiwa saya untuk tahu dan ingat bahawa saya sempurna didalam YESUS
KRISTUS dan karena saya di dalam YESUS KRISTUS segala sesuatu juga di bawah telapak kaki
saya dan saya akan menjadi kepala dan bukan ekor.
22. TUHAN YESUS KRISTUS didalam Yesaya 43 Firman KAMU berkata “Oleh karena engkau
berharga di mata-KU”. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya perintah hati, jiwa dan minda saya
untuk tahu dan ingat bahawa saya berharga dimata YESUS KRISTUS.
23. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya perintah hati, minda dan jiwa saya untuk menerima janji-janji
YESUS KRISTUS didalam 2 Korintus 4 “Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit;
kami habis akal, namun tidak putus asa; kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami
dihempaskan, namun nyata di dalam tubuh kami.”
24. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya berterima kasih kepada TUHAN semuanya kerana DIA, dan
saya akan nyanyikan puji-pujian di atas Nama YESUS KRISTUS yang ditinggikan.
25. Dalam Nama YESUS KRISTUS saya memuji KAMU TUHAN dengan segenap hati saya; dan saya
akan memberitakan setiap perkara yang indah yang telah kamu lakukan.
Fly UP