...

kiranya langit terbelah

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

kiranya langit terbelah
KIRANYA LANGIT TERBELAH
Do=E,4/4
MM=66-70
Syair : PS 438
L, T : Onggo Lukito 18-9-08
____
__
Intro | 1 2 3 4 | 5 . 3 . 7< | 6< 7< 1 2 | 3 . 2 . | 1 2 3 4 | 5 . 7 . | 6 . . 5 | 5 . . .
mp
__
S
____
____
____
____
_____
____
5< | 1 2 3 4 | 5 . 2 2 . 2 | 2 3 4 5 | 6 . 3 3 0 1 | 6 1> 7 796 | 5 4 3 . 3 |
Ki- ranya langit ter- be-lah, ya Jurus’lamat da-tanglah, bu-ka-lah sur- ga se-ge-ra, bump
_____
____
____
____
____
___
____
S
4 493 4 3 1 . 2 2 0 5< 1 2 3 4 5 . 2 2 . 2 2 3 4 5 6 . 3 3 0 1
ka-lah palang pin-tu-nya. O, turun seper- ti embun, si- rami ladang bumiMu, cu-
A
0
0
0 0
0
0 6< 9 5<
5< 5< 5< 6< 7< 7<
7<
1
2 2 2 3
2 2
1 7<
T
0
0
0 0
0
0 492
3 3 3 4 2 5
5
5
5 5 6 7\
6 6
6 5
B
0
0
0 0
0
0 6< 9 7<
O,
1 1 1 1 7< 7< 7< 7< 7<\ 7\< 7\< 7\< 6< 6< 6< 5<
turun seper-ti embun, si- rami ladang bumiMu, cu-
p
mf
____
___
____
___
S
6 1> 7 796 5 4 3 . 3 4 493 4 6
A
1 1 2 291 7< 2 1 . 7< 1
____
___
1
2 1
__===
___
6 . 5 5 0 3 1 3 6 1> 7 . 5 5 . . 3
___
___
____
____
__===
___
1 . 1 7< 0 7< 6< 1 3 3 3 . 3 3 . . 7<
____
___
____
__===
___
T
4 6 5 5
rahkanlah a-
5 7 6 . 5 6 695 6 4 4 . 2 2 0 2 3 6 1> 6 5 . 7 7 . . 5
nugerah, Ra- ja yang a- dil datanglah. Hai bumi kau ter-bukalah, gu-
B
4< 4< 4 4
rahkanlah a-
3 7< 6< . 6< 2 293 4 4< 5< . 5< 5< 0 5< 6< 6< 6< 6< 5< . 5< 5< 3<
nugerah, Ra- ja yang a- dil datanglah. Hai bumi kau ter-bu- ka-lah, gu-
S
1
1
4
5
4 .3 3 . 02
A
6<
6<
1
2
1 . 1 1 . 0 7<
___
__===
__===
__===
____
___
___
____
_____
___
____ ____
____
___
1 1 2 3
6< 2 2 . . 6< 5</ 2 2 1 2 1 2 . 3 . 2
6< 6< 6< 6<
6< 6< 6< . . 6< 5</ 5</ 5</ 5</ 5</ 5</ 197< . . 7<
___
_____
___
_____
____ ____
____ ____
____
___
____
T
1
1 4
5
5 . 5 5 . 0 4 3 3 3 3 4/ 4/ 4/ . . 1 2 4 4 4 4 4 5 4 3 5/
nung, lembah, menghijaulah.
A- gar da-ri-mu berse-ri
bunga selamat a- ba- di.
Eng-
B
4<
4< 4<
4<
1 . 1 1 7<
6< 6< 5< 5< 4/< 4</ 4</ . . 4/< 4< 1 4 3 2 2 5< . 5/< 3<
nung, lembah, menghi- jaulah. A- gar da-ri-mu berse-ri
bunga selamat a- ba- di.
Eng-
____
_____
____ ____
____
mf
__===
___
S
1 3 6 1> 7 . 5 5 . . 3 1 1 4 5
A
1 1 3 3 3 . 3 3 . . 7< 6< 6< 1 2
__===
__===
___
___
__===
____
4 .3 3 . 0 2
__===
___
1> . 6 6 . 6
6< 6< 1 3
3 . 3 3 .3
____
1 . 1 1 . 0 7<
__===
____
___
1 1 3 6
___
___
___
___
T
6 6 1> 6 5 . 7 7 . . 5 1 1 4 5 5 . 5 5 . 0 4 3 3 3 3 6 . 1> 1> . 6
kau di-nanti du-ni-a,
kedatangan-Mu kapankah? Da- ri tah-ta-Mu tu-run-lah hi-
B
6< 6< 6< 6< 5< . 5< 5< 3< 4< 4< 4< 4< 1
. 1 1 7< 6< 6< 5< 5< 4</ . 4</ 4</ . 4</
kau di-nanti du- ni- a, kedatangan-Mu ka- pankah? Da- ri tah-ta-Mu tu-run-lah hi-
____
____
1
___
___
poco rit.
p
______
S
6 5 5 3
A
4 3 3 1
T
6 5 5 3
______
______
______
B
a tempo
_____
____
____
5
6
5 . . 0 5< 1 2 3 4
3
1
1 . 7< 0 5< 5< 5< 1 6<
1
3
2 . . 02 3 3 5 4
_____
____
_____
____
_____
____
____
____
_____
7< . 7< 7< . 7< 2 2 2 3 2 . 2 1 0 1
____
_____
____
5 . 2 2 .2 2 3 4 5 6 . 3 3 01
____
____
____
_____
2 . 5 5 . 5 5 5 6 7\ 6 . 6 6 0 3
____
____
____
____
_____
5< 5< 5< 5< 5< 5< 5< . . 0 5< 1 1 1 1 7< . 7< 7< . 7< 7<\ 7<\ 7<\ 7\< 6< . 6< 6< 0 5<
burkan kami yang re-sah.
Ya Surya pa-gi yang cerah, bi- ar fajar-Mu me-re-kah, ma_____
1>
7 796
____
_____
____
_____
A
1 493 2 594
3 2 1 . 1 6<
1 1
1 . 1 7< 0 5<
T
4
7 5 6 . 5 4 495 6 6
5 . 5 5 192
B
4< 4< 4 4
3 7< 6< . 6< 2 293 4 4
5 . 5< 5< 6<97< 1 1 1 1 7< . 7< 7< . 7<
ri ter- bit- lah cemerlang, ha-lau- lah ka-but yang ke-lam. Di- rundung duka ke-me-lut, ka-
S
2
_____
____
____
6<
____
6
5
7
_____
____
_______
3
____
3 4 5
2
2
____
2 2 3
5
5
____
5 6 7\
2> . 1>
____
6
5<
1 6< 7< . 7< 7< 7<91
3
3
5 4 2 . 5 5 596
____
____
____
_____
_____
_____
____
1>
1> 6
3 .1 1
1
1 1
____
_____
_____
5
5<
1> . 5 6
____
3
4
____
6 . 6 6 05 4
_______
B
_____
2>
2 . 2 1 0 1 1 493 2 594
_______
T
____
7
3 4 5 .2 2 . 2
_____
____
1>
2
_____
____
____
1
_____
____
_____
6 . 3 3 01 6
_______
A
1 . 2 2 0 5<
____
6
_____
5 4 3 . 3 4 493 4 3
_____
S
7
7
5
6 . 5 4 495 6+ 6
____
____
_____
7<\ 7<\ 7\< 7\< 7<\ 6< . 6< 6< 0 5< 4< 4< 4 4
3 7< 6< . 6< 2 293 4+ 4
mi menghadap pin- tu maut. Umat-Mu Tu-han, tun- tun-lah ke ne- ge- ri semf
___
___
S
6 .5 5 .
A
4 .2 2 .
T
1> . 7 7 .
jah- te-ra.
B
5 .5 5 .
jah- te-ra.
5 .
_____
6 . 7
0 1> . 6 6 4 4 5 . 7 7 . 5 5 5 3 5/ 7 . 6 6 . 395
Di sa-na ka-mi ber-syu-kur me-mu-li- a-kan nama-Mu,
ya
5< .
0 4< 1 4 . 4 4 4< 1 4 . 4 3 3 5</ 5</ 6< . 6< 6< .
Di sana ka-mi bersyukur me-mu-li- a-kan nama-Mu,
___
_____
___
_____
____
.
_____
mp
$
______
S1
1> 4 4
S2
1> 4 4 3 4 5 5 .
Penebus manu-si- a,
A
4 1 1 1 1 2 1 .
Penebus manu-si- a,
T
4 6 6 5 6 4 2 .
Penebus manu-si- a,
_____
_____
B1
B2
__===
_____
pp
_____ ______
____
____ ______ ______
_____
_____ ______
_____
2 .3 3 .
_____
.
.
$
.
.
3 0 5< 4 3 2 1
____
____ ______ ______
_____ ______
_____ ______
5< 0 5<
4 3 2 1
_____
_____ ______
. 7< 6< .
manya,
$
5<
se-
6< . 5< 5< .
la- ma-nya.
.
4
se-
4 .3 3 .
la- ma-nya.
____
5
4
$
.
____
$
$
____
1
5< 0 5< 4 3 2 1 1
sampai se-la-ma-la-
2
$
____
____
.
2 0 5 4 3 2 1 4 .5 5 .
sampai se-la-ma-la- manya,
_____
____
4 .3 3 .
3 0 5< 4 3 2 1 2 . 1 1 .
sampai se-la-ma- la- ma-nya.
_____ ______
. 2 1 7< 0 5< 4 3 2 1 1
sampai se-la-ma-la.
5<
ya
rit.
_____
5 0 5 4 3 2 1 2 .3 3 .
sampai se-la-ma-la- manya,
.
____
__===
.
$
____
4 . 3 3 . 293
___
.
$
4< 4< 4< 4< 6< 4< 5< .
Penebus manu-si- a,
___
4 3 2 1
$
4< 6< 4< 5< .
______
__===
5 0 5
____
______
___
.
______
______
___
2> . 1> 1> . 697
2 . 2 2 . 7< 7< 7< 2 3
.
$
______
4< 4< 4<
_____
3 4 5 5 .
7 . 5 5 . 3 5 5 7 2>
____
0 4 .1 1 1 1
___
_____
__===
1 . 2
___
_____
___
0 6 .4 4 6 6
___
_____
___
.
.
. 1
1
.
.
2
5< . 5< 5< .
____
.
. 3< 4< .
manya,
5<
5<
se-
$
1< . 1< 1< .
la- ma-nya.
Fly UP